NÁVRH UZNESENIA
PDF 133kWORD 59k
2.10.2015
PE570.921v01-00
 
B8-1087/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o podpore štúdie a výskumného fondu určeného na liečbu HIV a AIDS


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o podpore štúdie a výskumného fondu určeného na liečbu HIV a AIDS  
B8-1087/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 11 Európskej sociálnej charty,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže na základe údajov WHO sa ukazuje zvyšovanie miery šírenia vírusu HIV Európe napriek pokroku v liečbe a v preventívnych opatrení (za rok 2013 bolo v oblasti medzi Európou a strednou Áziou diagnostikovaných približne 136 000 nových prípadov);

B.  keďže by sa riziko šírenia tejto choroby mohlo zvýšiť z dôvodu migračnej krízy a príchodu osôb, ktoré pochádzajú aj z rozvojových krajín, do Európy;

C.  keďže do boja proti šíreniu tohto vírusu sa musia zapojiť členské štáty, ale predovšetkým európsky systém, aby sa zabezpečila koordinácia politík a účinnejšie opatrenia na celom území Únie;

D.  keďže tento boj musí zahŕňať aj neustály pokrok vo výskume a keďže talianski vedci z Trenta dosiahli výsledky týkajúce sa bielkoviny Serinc5, ktorá by mohla predstavovať prirodzenú obranu pred vírusom HIV;

1.  žiada Komisiu, aby navrhla štúdiu o liečbe HIV a AIDS a prípadne výskumný fond určený na túto liečbu, pretože už vykonané výskumy sú vzhľadom na nový vývoj zastarané.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia