PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 117kWORD 57k
5.10.2015
PE570.922v01-00
 
B8-1088/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


opettajille tarkoitettujen eurooppalaisten täydennyskoulutuskurssien edistämisestä


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys opettajille tarkoitettujen eurooppalaisten täydennyskoulutuskurssien edistämisestä  
B8-1088/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 26 artiklan,

–  ottaa huomioon Unescon yleissopimuksen osan, joka koskee kulttuuria koskevan tiedon levittämisen merkitystä,

–  ottaa huomioon 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003;

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon opettajien merkityksen ja välttämättömyyden kansallista, eurooppalaista ja kansainvälistä kulttuuriperintöä koskevan tiedon levittämisessä;

B.  ottaa huomioon, että Unesco perusti vuonna 1994 Kansainvälisen opettajien päivän, jota vietetään vuosittain 5. lokakuuta, ja että näin haluttiin korostaa opettajien merkitystä ja parantaa opettajien työoloja ja sosiaalista asemaa kaikkialla maailmassa;

C.  ottaa huomioon, että 21. teemapäivän mottona oli ”invest in the future, invest in teachers”, millä haluttiin korostaa, että opettajien tehtävänä on edistää kulttuuria ja että kansainvälisen yhteisön tehtävänä on panostaa heihin;

1.  pyytää komissiota edistämään edelleen opettajille tarkoitettujen eurooppalaisten täydennyskoulutuskurssien järjestämistä, jotta yhdenmukaistetaan eurooppalaisille koululaisille tarjottavaa opetusta ainakin EU-tietämystä koskevissa asioissa, joita ei vielä käsitellä kovinkaan paljon kansallisissa opetussuunnitelmissa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö