PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 122kWORD 60k
5.10.2015
PE570.922v01-00
 
B8-1088/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la promovarea cursurilor europene de reactualizare a cunoștințelor pentru cadre didactice


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la promovarea cursurilor europene de reactualizare a cunoștințelor pentru cadre didactice  
B8-1088/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 26 din Declarația Universală a Drepturilor Omului,

–  având în vedere Convenția UNESCO pentru partea referitoare la importanța răspândirii culturii,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său,

A.  întrucât rolul cadrelor didactice în ceea ce privește difuzarea patrimoniului cultural național, european și internațional este important și indispensabil;

B.  întrucât, pentru a sublinia această importanță și pentru a promova ameliorarea condițiilor de muncă și a celor sociale a cadrelor didactice în întreaga lume, în 1994, UNESCO a intervenit instituind Ziua internațională a profesorilor, stabilită pentru data de 5 octombrie a fiecărui an;

C.  întrucât, cu ocazia celei de a 21-a ediții, lozinca recurentă a fost "investiți în viitor, investiți în profesori", scopul fiind acela de a evidenția în ce măsură sarcina cadrelor didactice este aceea de a promova cultura, iar sarcina comunității internaționale este aceea de a investi în aceștia;

1.  întreabă Comisia dacă nu intenționează să continue cu promovarea cursurilor europene de reactualizare a cunoștințelor destinate cadrelor didactice, cu scopul de a uniformiza formarea europenilor care studiază cel puțin în sectorul care privește cunoașterea UE, care continuă și astăzi să fie puțin aprofundat în programele de învățământ naționale.

Notă juridică - Politica de confidențialitate