ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 128kWORD 59k
6.10.2015
PE570.924v01-00
 
B8-1090/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно така нареченото асистирано самоубийство


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно така нареченото асистирано самоубийство  
B8-1090/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 2 и член 5 от Европейската конвенция за правата на човека,

–  като взе предвид преамбюла към Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че в Калифорния възможността неизлечимо болните да изберат т. нар. асистирано самоубийство вече е законна;

Б.  като има предвид, че разискванията относно т. на. асистирано самоубийство в много европейски държави са много оживени и че мненията по въпроса са различни и взаимно противоречиви;

В.  като има предвид, че личната и индивидуална свобода на избор е основна ценност на Европейския съюз;

Г.  като има предвид, че в действията на ЕС закрилата на гражданина от физическо страдание трябва да бъде приоритетна;

1.  призовава Комисията да предложи извършването на актуализиран сондаж на мненията на гражданите по този въпрос, въз основа на която евентуално на уточни основните насоки за зачитането на тяхната воля.

Правна информация - Политика за поверителност