PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 57k
6.10.2015
PE570.924v01-00
 
B8-1090/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


niin sanotusta avustetusta itsemurhasta


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys niin sanotusta avustetusta itsemurhasta  
B8-1090/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen 2 ja 5 artiklan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen johdanto-osan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että mahdollisuus avustettuun itsemurhaan parantumattomasti sairaille ihmisille tulee Kaliforniassa lailliseksi;

B.  toteaa, että avustetusta itsemurhasta käydään monissa Euroopan maissa erittäin vilkasta keskustelua ja mielipiteet ovat vaihtelevia ja ristiriitaisia;

C.  toteaa, että henkilökohtainen valinnanvapaus on yksi Euroopan unionin perustavanlaatuisista arvoista;

D.  toteaa, että kansalaisen suojelemisen fyysiseltä kärsimykseltä on oltava ensisijainen tavoite unionin toiminnassa;

1.  kehottaa komissiota toteuttamaan asiasta ajantasaisen kansalaiskyselyn, jonka perusteella voitaisiin mahdollisesti laatia suuntaviivat, joissa noudatetaan kansalaisten tahtoa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö