PROJEKT REZOLUCJI
PDF 126kWORD 59k
6.10.2015
PE570.924v01-00
 
B8-1090/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie tzw. wspomaganego samobójstwa


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie tzw. wspomaganego samobójstwa  
B8-1090/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 2 i 5 europejskiej konwencji praw człowieka,

–  uwzględniając preambułę Powszechnej deklaracji praw człowieka,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w Kalifornii zalegalizowano dokonywanie tzw. wspomaganego samobójstwa w przypadku osób nieuleczalnie chorych;

B.  mając na uwadze, że w wielu krajach europejskich kwestia tzw. wspomaganego samobójstwa jest przedmiotem żywej debaty i że istnieje wiele znacznie różniących się między sobą opinii na ten temat;

C.  mając na uwadze, że wolność osobista i swoboda wyboru należą do podstawowych wartości Unii Europejskiej;

D.  mając na uwadze, że w działaniach podejmowanych przez UE, priorytetem musi być ochrona obywateli przed cierpieniem fizycznym;

1.  wzywa Komisję, aby zaproponowała przeprowadzenie zaktualizowanego sondażu na temat poglądów społeczeństwa w tej kwestii, na podstawie którego można by ewentualnie opracować wytyczne dotyczące poszanowania ich woli.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności