PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 121kWORD 59k
6.10.2015
PE570.924v01-00
 
B8-1090/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la așa-numita sinucidere asistată


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la așa-numita sinucidere asistată  
B8-1090/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 2 și 5 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului,

–  având în vedere preambulul la Declarația universală a drepturilor omului,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât California a legiferat posibilitatea bolnavilor aflați în stadiu terminal de a opta pentru așa-numita sinucidere asistată;

B.  întrucât în multe țări europene dezbaterea cu privire la așa-numita sinucidere asistată este foarte aprinsă, iar punctele de vedere sunt diferite și contradictorii;

C.  întrucât libertatea personală și individuală de alegere este o valoare fundamentală a Uniunii Europene;

D.  întrucât protejarea cetățeanului de suferința fizică trebuie să reprezinte o prioritate între acțiunile UE,

1.  solicită Comisiei să propună un sondaj de opinie actual în rândul cetățenilor pe această temă, pe baza căruia să se elaboreze, eventual, orientări, pentru a se respecta voința cetățenilor.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate