Procedūra : 2015/2857(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1094/2015

Pateikti tekstai :

B8-1094/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/10/2015 - 10.8
CRE 29/10/2015 - 10.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0392

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 144kWORD 74k
23.10.2015
PE570.928v01-00
 
B8-1094/2015

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-1101/2015

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl reikiamos radijo dažnių juostos skyrimo 2015 m. lapkričio 2–27 d. Ženevoje vyksiančioje Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje (WRC-15) palydovinės technologijos plėtojimo ateityje rėmimo tikslais, siekiant, kad veiktų pasaulinės skrydžių sekimo sistemos (2015/2857(RSP))


Michael Cramer Transporto ir turizmo komiteto vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl reikiamos radijo dažnių juostos skyrimo 2015 m. lapkričio 2–27 d. Ženevoje vyksiančioje Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje (WRC-15) palydovinės technologijos plėtojimo ateityje rėmimo tikslais, siekiant, kad veiktų pasaulinės skrydžių sekimo sistemos (2015/2857(RSP))  
B8-1094/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) kitos Pasaulinės radijo ryšio konferencijos (WRC-15), kuri vyks Ženevoje 2015 m. lapkričio 2–27 d., naująjį skrydžių sekimo darbotvarkės klausimą,

–  atsižvelgdamas į darbo dokumentą „Orlaivių sekimo ir buvimo vietos nustatymo galimybės“, kurį ES pateikė 2014 m. gegužės 12–13 d. Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) įvairias sritis apimančiam susitikimui dėl skrydžių sekimo pasauliniu mastu,

–  atsižvelgdamas į minėtame ICAO įvairias sritis apimančiame susitikime dėl skrydžių sekimo pasauliniu mastu pateiktas rekomendacijas,

–  atsižvelgdamas į Europos aviacijos saugos agentūros 2014 m. gegužės 5 d. nuomonę Nr. 01/2014 „Skrydžio duomenų savirašiams ir buvimo vietos po vandeniu nustatymo įtaisams taikomų reikalavimų pakeitimas“,

–  atsižvelgdamas į įvairių nacionalinių saugos tyrimų institucijų parengtas saugos rekomendacijas, kuriomis siekiama sustiprinti saugą palengvinant informacijos atgavimą civilinės aviacijos saugos tyrimų tikslais ir pagerinant skrydžio duomenų savirašių veikimo rezultatus, naudojimą ir orlaivio buvimo vietos nustatymą nelaimingo atsitikimo virš vandens atveju(1),

–  atsižvelgdamas į Komisijos reglamento, kuriuo dėl skrydžio duomenų savirašių, buvimo vietos po vandeniu nustatymo įtaisų ir orlaivių sekimo sistemų reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012, projektą(2),

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl reikiamos radijo dažnių juostos skyrimo Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje (WRC-15), kuri vyks Ženevoje 2015 m. lapkričio 2–27 d., siekiant ateityje prisidėti prie palydovinės technologijos, kurią taikant būtų naudojamos pasaulinės skrydžių sekimo sistemos, plėtojimo (O-000118/2015 – B8-1101/2015),

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi tragiški įvykiai, susiję su „Air France“ skrydžiu AF447 (2009 m. birželio 1 d.) ir Malaizijos oro linijų skrydžiu MH370 (2014 m. kovo 8 d.), atkreipė dėmesį į tai, kad reikia pradėti taikyti naujas sistemas, skirtas viešojo transporto orlaivių padėčiai nustatyti bet kuriuo metu, net ir atokiose vietovėse;

B.  kadangi naudojant visuotinio oro eismo valdymo priežiūros sistemas bus lengviau nustatyti orlaivio buvimo vietą neįprasto veikimo, ekstremaliosios situacijos ar nelaimingo atsitikimo atveju;

C.  kadangi, atsižvelgiant į AF447 ir MH370 tragiškus įvykius, tokių sistemų veikimas neturėtų sutrikti orlaivyje nutrūkus įprastam elektros energijos tiekimui ir neturėtų būti numatyta jokia galimybė išjungti jas skrydžio metu;

D.  kadangi taikant tokias sistemas paieškos bei gelbėjimo operacijos ir tyrimai bus veiksmingesni, nes esamų skrydžių sekimo sistemų aprėptis pasauliniu lygmeniu yra ribota;

E.  kadangi šios sistemos taip pat galėtų būti svarbi priemonė oro eismo valdymo veiksmingumui ir pajėgumui didinti, tuo pačiu itin sustiprinant aviacijos saugą ir sumažinant su infrastruktūra susijusias išlaidas;

F.  kadangi, bendradarbiaudama su Europos aviacijos saugos agentūra (EASA), Tarptautinės civilinės aviacijos organizacija (ICAO) ir suinteresuotaisiais subjektais, Komisija, remdamasi jų veikla, pradėjo nagrinėti įvairias technines galimybes ir pasiūlė taisykles dėl orlaivių sekimo įgyvendinant jas etapais;

G.  kadangi be šiuo metu esamų ir (arba) tiriamų galimybių (pavyzdžiui, automatinės priklausomosios apžvalgos pagal kontraktą (ADS-C), orlaivių ryšių adresavimo ir pranešimų sistemos (ACARS), aukšto dažnio duomenų ryšio), palydovinio ryšio palaikoma transliavimo automatinės priklausomosios apžvalgos (ADS-B) technologija atrodo labai perspektyvi;

H.  kadangi ADS-B technologija gali padėti vykdyti oro eismo valdymo priežiūrą už tankiausiai gyvenamų vietovių, kuriose radaro aprėptis yra ribota, neįmanoma arba labai brangi (įskaitant vandenynus ir negyvenamos žemės plotus), ribų;

I.  kadangi, siekiant oro navigacijos paslaugų teikėjams užtikrinti priežiūros priemones, palydovinio ryšio palaikoma ADS-B technologija yra pagrįsta ryšiu tarp orlaivio ir palydovų sistemos ir kadangi siekiant šio tikslo gali reikėti paskirti konkrečią nuo pašalinio poveikio apsaugotą radijo dažnių juostą;

J.  kadangi Pasaulinė radijo ryšio konferencija (WRC-15), kuri numatyta 2015 m. lapkričio mėn. ir kurią organizuoja Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU), yra forumas, skirtas nuspręsti, kurios radijo ryšio paslaugos bus priskirtos konkrečioms radijo dažnių juostoms;

K.  kadangi reikėtų imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad laiku nepaskyrus tinkamos radijo dažnių juostos nebūtų trukdoma plėtoti ADS-B technologiją;

1.  remia Komisijos veiksmus, kuriais siekiama greitai sukurti rezultatais grindžiamą pasaulinę skrydžių sekimo sistemą, kuri leistų oro navigacijos paslaugų teikėjams nustatyti viešojo transporto orlaivių padėtį bet kuriuo metu, net ir atokiose vietovėse;

2.  pabrėžia, kad tokios sistemos veikimas neturėtų sutrikti net orlaivyje nutrūkus įprastam elektros energijos tiekimui ir neturėtų būti numatyta jokia galimybė išjungti ją skrydžio metu;

3.  mano, kad tokia sistema turėtų būti kuriama glaudžiai bendradarbiaujant visiems suinteresuotiesiems subjektams (pvz., pramonės, oro transporto bendrovių atstovams, oro navigacijos paslaugų teikėjams, saugos ir gelbėjimo tarnyboms, saugos tyrimų institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms);

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad palydovinio ryšio palaikoma ADS-B technologija, paremta ryšiu tarp orlaivių ir palydovų, yra viena iš daug žadančių galimybių plėtoti pasaulinę oro eismo valdymo priežiūros sistemą;

5.  pabrėžia, kad siekiant išvengti saugos ir saugumo pažeidimų įgyvendinant ADS-B technologiją labai svarbu atsižvelgti į visų oro erdvės naudotojų poreikius ir užtikrinti alternatyvių technologijų sąveikumą;

6.  pažymi, kad plėtojant ADS-B technologiją gali reikėti skirti tinkamą radijo dažnių juostą, kad būtų išvengta bet kokių trukdžių;

7.  ragina Komisiją, atsižvelgiant į 2015 m. lapkričio mėn. Ženevoje vyksiančią kitą Pasaulinę radijo ryšio konferenciją (WRC-15), imtis būtinų veiksmų dėl reikiamos radijo dažnių juostos skyrimo, siekiant prisidėti ateityje plėtojant pasaulinę palydovinę skrydžių sekimo sistemą;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1)

Europos aviacijos saugos agentūros 2014 m. gegužės 5 d. nuomonė Nr. 01/2014, p. 1, „Nuoroda“.

(2)

Komisijos dokumentas RPS COM-AC DRC(2015) D040413/02 ir jo priedas.

Teisinė informacija - Privatumo politika