ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 136kWORD 61k
14.10.2015
PE570.929v01-00
 
B8-1095/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно наличието на механизъм за уреждане на спорове между инвеститор и държава във всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз


Софи Монтел, Флориан Филипо, Доминик Билд

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно наличието на механизъм за уреждане на спорове между инвеститор и държава във всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз  
B8-1095/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в консолидирания текст на всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада и Европейския съюз все още се предвижда механизъм за уреждане на спорове между инвеститор и държава, който застрашава суверенитета на държавите;

Б.  като има предвид, че този механизъм ще позволява на предприятията, които не са канадски (и най-вече на американските), да използват своите дъщерни предприятия в Канада с цел упражняване на правни средства срещу държавите – членки на Европейския съюз въз основа на главата относно суверенността на предприятията;

В.  като има предвид, че комисарят по въпросите на търговията заяви, че предоговарянето на механизма за уреждането на спорове между инвеститор и държава „все още не е започнало“;

Г.  като има предвид, че в германския вестник „Zeit Online“ се отбелязва, че г-жа Малмстрьом „вече няма никакъв план как може да бъде изменено ВИТС преди ратифицирането му“;

Д.  като има предвид, че тази система за уреждане на конфликти следователно не подлежи на реформи;

1.  призовава Комисията да се откаже от преговорите и бъдещия процес на ратифициране на ВИТС.

Правна информация - Политика за поверителност