PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 119kWORD 58k
14.10.2015
PE570.929v01-00
 
B8-1095/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisumekanismin sisältymisestä Kanadan ja Euroopan unionin väliseen talous- ja kauppasopimukseen


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisumekanismin sisältymisestä Kanadan ja Euroopan unionin väliseen talous- ja kauppasopimukseen   
B8-1095/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että Kanadan ja Euroopan unionin välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen konsolidoituun toisintoon sisältyy yhä sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisumekanismi, joka uhkaa valtioiden suvereniteettia;

B.  toteaa, että tällaisen mekanismin avulla muut kuin kanadalaiset yritykset (ennen kaikkea amerikkalaiset) voisivat käyttää kanadalaisia tytäryhtiöitään haastaakseen oikeuteen Euroopan unionin valtioita yritysten suvereniteettia koskevan luvun nojalla;

C.  toteaa kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen vakuuttaneen, että sijoittajan ja valtion välistä riitojenratkaisumekanismia koskevaa uudelleenneuvottelua ei ole vielä aloitettu;

D.  toteaa, että saksalaisen Zeit Online -lehden mukaan komission jäsen Malmströmillä ei näillä näkymin ole aikomustakaan yrittää muuttaa talous- ja kauppasopimusta ennen sen ratifiointia;

E.  katsoo, ettei kyseistä riitojenratkaisujärjestelmää voi enää sen jälkeen muuttaa;

1.  kehottaa komissiota keskeyttämään neuvottelut sekä talous- ja kauppasopimuksen tulevan ratifiointiprosessin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö