PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 57k
20.10.2015
PE570.930v01-00
 
B8-1096/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


ebolaviruksen tartuntariskistä


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys ebolaviruksen tartuntariskistä  
B8-1096/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 37 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon neuvoston 1. ja 2. kesäkuuta 2006 tekemät päätelmät Euroopan unionin terveysjärjestelmien yhteisistä arvoista ja periaatteista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Afrikasta peräisin oleva ebolaepidemia on herättänyt suurta huolta Euroopassa;

B.  ottaa huomioon, että Lontoossa yksi naishenkilö on parhaillaan karanteenissa sairaalassa taudin vuoksi ja hänen tilansa on vakava;

C.  ottaa huomioon, että sairaus on erittäin tarttuva ja että viruksen leviäminen aiheuttaisi erittäin vakavia vahinkoja;

D.  ottaa huomioon, että unionin toiminnan ensisijaisiin tavoitteisiin kuuluvat kansalaisen suojeleminen fyysiseltä kärsimykseltä ja sen takaaminen, että kansalaisella on oikeus terveyteen;

1.  pyytää komissiota antamaan tietoja siitä, miten virus on mahdollisesti kehittynyt Euroopassa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö