PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 119kWORD 58k
20.10.2015
PE570.931v01-00
 
B8-1097/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


tonnikalan kalastuskiintiöjärjestelmän tarkistamisesta


Nicola Caputo, Renata Briano, Ricardo Serrão Santos

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tonnikalan kalastuskiintiöjärjestelmän tarkistamisesta  
B8-1097/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  panee merkille, että tänä vuonna tonnikalanpyynnin kokonaiskiintiö on kasvanut 20 prosenttia, mikä johtuu kannan kasvusta, kuten Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio (ICCAT) on todennut;

B.  toteaa, että 20 prosentin lisäys ei ole koskenut pieniä kalastajia vaan ainoastaan joitakin suuria kalastuslaivastoja, jotka ovat saaneet kiintiön täyteen hyvin lyhyessä ajassa ja jotka ajavat tonnikalat alueille, joilla niitä lihotetaan, jolloin taataan korkeat tuotot;

C.  katsoo, että tonnikalan kalastuskiintiöjärjestelmä on erotettava suurten laivastojen monopolista ja on suosittava kestävämpiä kalastusjärjestelmiä pienten ja keskisuurten kalastajien tukemiseksi;

D.  toteaa, että jos pienkalastaja saa satunnaisesti saalikseen tonnikalan, seuraamukset ovat ankarat;

1.  katsoo, että vaikka on tarpeen rajoittaa tonnikalan kalastajien määrää, ei ole selvää, mistä syystä eri aluksille myönnettävä kiintiö on määrätty vain sen perusteella, kuinka paljon tonnikalaa kalastettiin vuonna 2000, ja toteaa, ettei myöskään ole selvää, miksi kiintiö voidaan julistaa vain eräiden kalastajien yksityisomaisuudeksi, mikä koituu monien muiden alan toimijoiden ja koko yhteisön vahingoksi;

2.  kehottaa komissiota pyytämään tarkistamaan nykyistä kiintiöjärjestelmää, joka rankaisee pienimuotoista kalastusta harjoittavia kalastajia.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö