ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 128kWORD 60k
20.10.2015
PE570.932v01-00
 
B8-1098/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно рака на яйчниците


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно рака на яйчниците  
B8-1098/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 37 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 168 от ДФЕС,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 1 и 2 юни 2006 г. относно общите ценности и принципи на здравните системи в Европейския съюз,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че здравето на гражданите трябва да бъде приоритет в политиките на ЕС;

Б.  като има предвид, че рискът от смърт в случай на рак на яйчниците сред жените е висок;

В.  като има предвид, че в настоящия момент своевременното поставяне на диагноза е единственият начин за справяне с болестта с добри възможности за възстановяване (90 процента в сравнение с едва 25 процента, ако ракът се диагностицира в напреднал стадий);

Г.  като има предвид, че в момента не съществуват инструменти за превенция (като например цитонамазки за установяване на рак на матката) или за ранна диагноза (като например мамографски скрининг за рак на гърдата) и че следователно възможностите за лечение са твърде ограничени;

1.  изисква от Комисията да предложи кампании за превенция и за повишаване на осведомеността относно рака на яйчниците.

Правна информация - Политика за поверителност