PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 57k
20.10.2015
PE570.932v01-00
 
B8-1098/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


munasarjasyövästä


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys munasarjasyövästä  
B8-1098/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 37 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon neuvoston 1. ja 2. kesäkuuta 2006 tekemät päätelmät Euroopan unionin terveysjärjestelmien yhteisistä arvoista ja periaatteista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että kansalaisten terveyden on oltava ensisijainen tavoite unionin politiikoissa;

B.  ottaa huomioon, että munasarjasyöpään sairastuneiden naisten riski kuolla on suuri;

C.  toteaa, että nykyisin vain varhainen diagnoosi antaa hyvät mahdollisuudet parantua taudista (90 prosenttia – jos syöpädiagnoosi tehdään taudin edettyä jo pidemmälle, luku on vain 25 prosenttia);

D.  ottaa huomioon, että tällä hetkellä ei ole käytössä ennaltaehkäiseviä välineitä (kuten kohdunkaulansyövän havaitsemiseksi tehtävä Papa-koe) tai varhaisen diagnosoinnin välineitä (kuten rintasyövän havaitsemiseksi tehtävä mammografia) ja että näin ollen hoitomahdollisuudet ovat hyvin rajoitetut;

1.  pyytää komissiota ehdottamaan munasarjasyöpää koskevia ennaltaehkäisy- ja valistuskampanjoita.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö