Prijedlog rezolucije - B8-1147/2015Prijedlog rezolucije
B8-1147/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o budućem paketu mjera za zrakoplovstvo

4.11.2015 - (2015/2933(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Karima Delli u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Postupak : 2015/2933(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-1147/2015
Podneseni tekstovi :
B8-1147/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑1147/2015

Rezolucija Europskog parlamenta o budućem paketu mjera za zrakoplovstvo

(2015/2933(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je zrakoplovni sektor jedini sektor u kojemu su se od 1998. povećale emisije onečišćivača (za otprilike 30 %);

B.  budući da je 2012. sa sektorom zračnog prijevoza izravno bilo povezano 2,6 milijuna radnih mjesta u Europi te da je on predstavljao 2,4 % BDP-a u EU-u;

C.  budući da europski sektor zračnog prijevoza od 2008. bilježi znatno smanjenje broja radnih mjesta, koji iznosi preko 20 000;

D.  budući da je sektor zračnog prijevoza i dalje odgovoran za 3 % ukupnih međunarodnih emisija CO2 u svijetu;

E.  budući da su se emisije u sektoru zračnog prijevoza u razdoblju između 1990. i 2004. povećale za 30 %; budući da se brojka koja se odnosi na razinu emisija po putniku u zadnjih 60 godina u tom sektoru smanjila za 80 %;

F.  budući da je predstojeća 21. Konferencija UN-a o klimatskim promjenama 2015. koja će se održati u Parizu od ključne važnosti za Europsku uniju;

G.  budući da se Međunarodna udruga za zračni prijevoz obvezala da će do 2050. neto emisije CO2 iz zračnog prometa smanjiti za 50 % u odnosu na razine iz 2005.;

1.  smatra da se paketom mjera za zrakoplovstvo koji se treba predložiti do kraja ove godine mora pridonijeti razvoju europskog zrakoplovnog sektora te da se istovremeno moraju poštovati obveze EU-a i njegovi ciljevi na području zaštite okoliša;

2.  ističe potrebu za poštenim oporezivanjem i kompenzacijom zračnih prijevoznika u pogledu ciljeva EU-a na području emisija; podržava uvođenje međunarodnog poreza ili pristojbe za korištenje kerozina na letovima kako bi se smanjili njegova potrošnja te emisije CO2, čestica i dušikovih oksida (NOx) te kondenzacijski tragovi; podržava uvođenje PDV-a na karte za europske prekogranične letove;

3.  podsjeća države članice i Komisiju da je potrebno čim prije donijeti odluku o reviziji uredbi o europskom jedinstvenom nebu i pravima putnika te tu reviziju provesti;

4.  poziva na to da u pogledu radnog prava „domaća baza” postane pravilo; preporučuje da se definicija „glavnog sjedišta poslovanja” razjasni u odnosu na sustave socijalne zaštite i radnog prava;

5.  traži od Komisije da poduzme odgovarajuće mjere za sprečavanje nepoštenih socijalnih praksi niskotarifnih prijevoznika koje ugrožavaju socijalnu zaštitu zaposlenika i ostvarivanje putničkih prava; poziva Komisiju da u svoj paket mjera za zrakoplovstvo uključi „socijalni plan” i da osigura da odgovarajuće glavne uprave djeluju transverzalno;

6.  poziva na to da se na razini EU-a donesu mjere za borbu protiv porasta štetnih socijalnih praksi poput „zastava pogodnosti” i korištenja atipičnih oblika zapošljavanja kao što su programi „plati pa leti” i fiktivno samozapošljavanje; poziva na zabranu ugovora na nula radnih sati jer mogu negativno utjecati na sigurnost;

7.  poziva Komisiju da predloži reviziju Uredbe 868/2004 i iznese uzroke njezinog neprovođenja, ako je moguće u okviru paketa mjera za zrakoplovstvo;

8.  žali zbog činjenice da Uredba 868/2004 nikada nije primijenjena i poziva na to da se čim prije revidira u cilju učinkovitije borbe protiv nepoštenog određivanja cijena u Europi i promicanja poštenog i održivog intramodalnog i intermodalnog tržišnog natjecanja kako bi se osigurala uzajamnost i iskorijenile nepoštene prakse;

9.  potiče EU da čim prije sklopi sporazum o zračnom prijevozu sa zemljama Perzijskog zaljeva kako bi se postigla veća transparentnost financiranja te da zahtijeva provedbu poštenog i održivog tržišnog natjecanja u Europi; naglašava da je u svim pregovorima s partnerima EU-a potrebno osigurati financijsku transparentnost i štititi socijalne norme;

10.  pozdravlja nastojanje da se poveća opseg odgovornosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) i da se revidira osnovna uredba (Uredba (EZ) br. 216/2008) kako bi se u Europi sigurnosne mjere provodile u skladu sa socijalnim normama;

11.  naglašava važnost međusobne povezanosti zračnih luka u Europi; poziva na razmatranje uvođenja nove infrastrukture u okviru gospodarske ravnoteže i ravnoteže u okolišu;

12.  poziva na cjelovitu provedbu transparentnog programa SESAR i inicijative za čisto nebo te poziva Komisiju i države članice da promiču inovacije i održivost u sektoru zračnog prijevoza kako bi se izgradila učinkovita industrija s niskom razinom onečišćenja;

13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i državama članicama.