Propunere de rezoluţie - B8-1147/2015Propunere de rezoluţie
B8-1147/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la viitorul pachet legislativ în domeniul aviației

4.11.2015 - (2015/2933(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Karima Delli în numele Grupului Verts/ALE

Procedură : 2015/2933(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1147/2015
Texte depuse :
B8-1147/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑1147/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la viitorul pachet legislativ în domeniul aviației

(2015/2933(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât sectorul transporturilor este singurul sector în care emisiile de substanțe poluante au crescut comparativ cu 1998 (cu circa 30%);

B.  întrucât în 2012 în sectorul transportului aerian existau 2,6 milioane de locuri de muncă directe în Europa, reprezentând 2,4% din PIB-ul UE;

C.  întrucât sectorul transportului aerian european s-a confruntat cu reducerea semnificativă a numărului de locuri de muncă începând cu 2008, cu o cifră de peste 20 000 de posturi;

D.  întrucât sectorul transportului aerian continuă să reprezinte 3% din totalul emisiilor internaționale de CO2 la nivel mondial;

E.  întrucât emisiile din sectorul transportului aerian au crescut cu 30% între 1990 și 2004; întrucât emisiile per pasager din sector au scăzut cu 80 % în ultimii 60 de ani;

F.  întrucât a 21-a Conferință a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice din 2015, care urmează să aibă loc la Paris (COP21), este esențială pentru Uniunea Europeană;

G.  întrucât Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) și-a luat angajamentul de a reduce emisiile nete de CO2 în domeniul aviației cu 50 % până în 2050 comparativ cu nivelurile din 2005,

1.  consideră că pachetul legislativ în domeniul aviației care trebuie înaintat la sfârșitul anului trebuie să dezvolte sectorul european al aviației, respectând, în același timp, angajamentele UE și obiectivele de mediu;

2.  subliniază necesitatea impozitării și compensării echitabile a liniilor aeriene având în vedere obiectivele UE privind emisiile; sprijină crearea unui impozit sau a unei taxe internaționale pe kerosen pentru zboruri pentru a reduce consumul de kerosen și emisiile de CO2, de particule și de NOx, precum și pentru a reduce trenele de condensare, și solicită introducerea TVA-ului în cazul biletelor pentru zborurile europene transfrontaliere;

3.  reamintește statelor membre și Comisiei necesitatea de a lua rapid o decizie cu privire la revizuirea Regulamentului privind cerul unic european și a Regulamentului privind drepturile pasagerilor, precum și punerea în aplicare a acestor revizuiri;

 

4.  solicită ca în cazul dreptului muncii să se aplice regula „bazei de reședință”; recomandă clarificarea definiției termenului de „sediu principal al activității” în conexiune cu sistemele de asigurări sociale și cu dreptul muncii;

5.  solicită Comisiei să ia măsurile necesare pentru a evita orice practică socială abuzivă din partea companiilor low-cost în detrimentul protecției sociale a salariaților și al drepturilor pasagerilor; îndeamnă insistent Comisia să includă în pachetul legislativ în domeniul aviației o „agendă socială” și să asigure colaborarea transversală dintre direcțiile generale implicate;

6.  solicită introducerea de măsuri la nivelul UE pentru a combate înmulțirea practicilor sociale dăunătoare cum ar fi „pavilioanele de complezență” și folosirea modalităților atipice de încadrare în muncă cum ar fi programele de formare autofinanțate în domeniul zborurilor („pay-to-fly”) sau activitățile independente false; solicită interzicerea contractelor cu „zero ore”, dat fiind că au implicații potențiale în domeniul siguranței;

7.  solicită Comisiei să propună revizuirea Regulamentului 868/2004 și a cauzelor pentru care acesta nu a fost pus în aplicare, dacă se poate în cadrul pachetului legislativ în domeniul aviației;

8.  regretă faptul că Regulamentul 868/2004 nu a fost niciodată pus în aplicare și solicită revizuirea sa de îndată ce este posibil pentru a combate stabilirea neloială a prețurilor în Europa și pentru a promova concurența sustenabilă intra- și inter-modală de o manieră mai eficientă, pentru a asigura reciprocitatea și a elimina practicile neloiale;

9.  îndeamnă UE să negocieze, cât de curând cu putință, un acord în domeniul aviației cu statele din Golf pentru a asigura o mai mare transparență a finanțării și pentru a garanta o concurență echitabilă și sustenabilă în Europa; subliniază necesitatea de a asigura transparența financiară și de a garanta standardele sociale în toate negocierile cu partenerii UE;

10.  salută intenția de a acorda mai multe responsabilități Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA) și de a revizui regulamentul de bază [Regulamentul (CE) nr. 216/2008] pentru a îmbunătăți siguranța în Europa pe baza respectării standardelor sociale;

11.  subliniază importanța interconexiunilor dintre aeroporturile din Europa; solicită reanalizarea practicii de a impune noi infrastructuri în contextul asigurării echilibrului economic și de mediu;

12.  solicită punerea completă în aplicare a unui program SESAR transparent și a inițiativei Clean Sky și solicită Comisiei și statelor membre să promoveze inovarea și sustenabilitatea în sectorul transportului aerian pentru a construi o industrie eficientă și puțin poluantă;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și statelor membre.