Propunere de rezoluţie - B8-1149/2015Propunere de rezoluţie
B8-1149/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la viitorul pachet privind aviația

4.11.2015 - (2015/2933(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD

Procedură : 2015/2933(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1149/2015
Texte depuse :
B8-1149/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑1149/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la viitorul pachet privind aviația

(2015/2933(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale referitoare la sectorul aviației,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere viitorul pachet legislativ („pachetul privind aviația”) care va fi propus de către Comisie,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât numărul pasagerilor care au utilizat transportul aerian în UE în 2014 a fost de 849,4 milioane, cu 4,4% mai mare decât în 2013;

B.  întrucât, după ce în perioada 2011-2013 a înregistrat o scădere, numărul zborurilor din Europa a crescut cu 1,7% în 2014 și se așteaptă ca acesta să continue să crească cu un procent mediu anual de 2,5% până în 2021;

C.  întrucât impactul crizei economice asupra sectorului aviației este încă puternic și, conform raportului Performance Review Report 2014, publicat de Eurocontrol, numărul zborurilor înregistrate la nivel european în 2014 a fost cu aproape trei milioane mai mic decât cel anunțat în 2008, înainte de debutul crizei economice;

D.  întrucât, în Europa, punctualitatea zborurilor la sosire a scăzut, în 2014, de la 84% la 83,7%, în principal datorită încetinirii proceselor de pregătire a aeronavelor pentru zbor (turnaround performance);

E.  întrucât, în 2014 și 2015, au avut loc două grave accidente aviatice, care s-au soldat cu moartea tragică a pasagerilor zborurilor MH17 și Germanwing;

F.  întrucât este încă necesar să se îmbunătățească și mai mult datele de siguranță, atât din punctul de vedere al calității, cât și al exhaustivității acestora, și întrucât proporția incidentelor neclasificate este, în continuare, inacceptabil de mare;

G.  întrucât, în 2014, au avut loc multe modificări neprevăzute în fluxul de trafic aerian;

H.  întrucât combustibilul și uleiul reprezintă principalii factori de cost care determină cheltuielile de operare ale companiilor aeriene;

I.  întrucât Raportul special nr. 21/2014 al Curții de Conturi Europene a scos la iveală faptul că investițiile în aeroporturi finanțate de UE au generat beneficii insuficiente în raport cu costurile, precum și faptul că au fost finanțate prea multe aeroporturi (adeseori foarte apropiate unele de altele), iar, în multe cazuri, infrastructurile aeroportuare finanțate de UE au fost supradimensionate,

1.  subliniază că siguranța rămâne aspectul cel mai important al evoluției unui sistem aviatic din ce în ce mai complex, precum și faptul că statele membre, autoritățile și furnizorii de servicii ar trebui să îmbunătățească nivelul lor de cooperare și de performanță;

2.  subliniază necesitatea îmbunătățirii sustenabilității sectorului aviatic prin stimularea competitivității și identificarea unor tehnologii noi și inovatoare care să permită reducerea impactului asupra mediului și creșterea eficienței serviciilor furnizate;

3.  subliniază necesitatea inovării în sectorul aviației, luând în considerare și sprijinind inovațiile din domeniul gestionării traficului aerian (controlul automat al traficului aerian - ATC, spațiul aerian cu rute libere), al sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (RPAS), al combustibililor alternativi, al proiectării motoarelor și aeronavelor (mai eficiente și mai puțin zgomotoase), al securității aeroportuare (soluții fără atingere, controlul unic de securitate) și al digitalizării și al soluțiilor multimodale (servicii de handling la sol informatizate); subliniază, de asemenea, necesitatea sprijinirii soluțiilor de protecție a mediului la nivel mondial, cum ar fi o măsură mondială bazată pe piață pentru reducerea emisiilor generate de aviația internațională și alinierea sistemelor regionale, precum sistemul de comercializare a cotelor de emisii din aviație (ETS), ecologizarea aeroporturilor, autoconectarea și sistemele integrate de emitere a biletelor.

4.  reamintește că statelor membre le revine responsabilitatea de a asigura accelerarea și implementarea sistemelor automate de monitorizare a datelor de siguranță, care completează raportarea manuală;

5.  subliniază că este necesar să se raționalizeze și mai mult fluxurile de trafic și serviciile oferite de companiile aeriene și autoritățile de management, pentru a reduce irosirea resurselor și neutilizarea sau subutilizarea acestora și pentru a reduce costurile suportate de clienți;

6.  salută faptul că, în ceea ce privește serviciile de navigație aeriană (ANS), în ultimii patru ani nu au avut loc accidente fatale provocate de ANS, având loc un singur accident în 2013 în care ANS au avut un rol, dar reamintește că datele de siguranță trebuie îmbunătățite și mai mult în ceea ce privește calitatea și exhaustivitatea lor;

7.  regretă faptul că proporția incidentelor neclasificate sau nedeterminate este în continuare ridicată (peste 30%) și solicită îmbunătățirea analizelor pentru a putea fi înțelese greșelile ce au avut loc în materie de siguranță și a fi extrase învățăminte pentru viitor;

8.  invită Comisia să clarifice modul în care sunt distribuite competențele între AESA, Eurocontrol și actorii nestatali, pentru a se asigura separarea clară a responsabilităților și îndatoririlor în controlul traficului aerian;

9.  subliniază că companiile și aeroporturile europene și-au redus nivelul de competitivitate în ultimii ani față de alți concurenți de la nivel mondial și că este necesar să se protejeze piața aviației din statele membre, garantând dreptul de proprietate asupra companiilor și evitând concurența neloială și ajutoarele de stat neloiale în Europa din partea țărilor terțe;

10.  subliniază necesitatea de a se consolida nodurile existente pentru conexiunile europene și mondiale și, totodată, de a se crea o rețea adecvată de conexiuni locale, în care aeroporturile regionale să fie interconectate cu alte moduri de transport, pentru a ușura transportul de pasageri și bunuri pe distanțe lungi, chiar și în zonele care suferă în prezent de acces dificil;

11.  subliniază că mai sunt necesare eforturi considerabile în ceea ce privește condițiile de muncă și formarea angajaților; subliniază că dumpingul social mai reprezintă încă o problemă majoră în sectorul aviației;

12.  își exprimă îngrijorarea cu privire la pericolul tot mai mare la care se expune Europa din cauza diverselor amenințări din partea grupărilor teroriste și a războaielor din apropierea frontierelor europene și solicită măsuri eficace prin care să se garanteze securitatea pasagerilor europeni;

13.  salută utilizarea în sectorul aviației a sistemelor de aeronave pilotate de la distanță în scop recreativ, științific, turistic și profesional;

14.  regretă irosirea de fonduri europene constatată de Curtea de Conturi în Raportul său special nr. 21/2014 și solicită un mecanism care să asigure un control independent în vederea identificării și sancționării persoanelor responsabile de cheltuieli neregulamentare în sectorul aviației, care implică fonduri europene;

15.  subliniază că toate autoritățile europene ar trebui să acționeze în mod independent de orice țară terță în ceea ce privește gestionarea datelor și a informațiilor legate de controlul traficului aerian;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.