Postupak : 2015/2933(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1150/2015

Podneseni tekstovi :

B8-1150/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 140kWORD 75k
4.11.2015
PE570.964v01-00
 
B8-1150/2015

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o budućem paketu mjera za zrakoplovstvo (2015/2933(RSP))


Roberts Zīle, Jacqueline Foster u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o budućem paketu mjera za zrakoplovstvo (2015/2933(RSP))  
B8‑1150/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje stajalište usvojeno 12. ožujka 2014. u prvom čitanju o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi jedinstvenog europskog neba (preinaka)(1),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište usvojeno 12. ožujka 2014. u prvom čitanju o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 216/2008 na području zračnih luka, upravljanja zračnim prometom i uslugama zračne plovidbe(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 2. srpnja 2013. o vanjskoj zrakoplovnoj politici EU-a – rješavanje budućih izazova(3),

–  uzimajući u obzir Program rada Komisije za 2015. – Novi početak (COM(2014)0910),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da, prema najnovijim podacima Europske komisije, zrakoplovni sektor ostvaruje ključan doprinos gospodarstvu i zapošljavanju u EU-u općenito, da je 5,1 milijun radnih mjesta s njime izravno ili neizravno povezan te da njegov udio u BDP-u EU-a iznosi više od 2,4 %;

B.  budući da se prema podacima Eurostata broj putnika koji su putovali zrakoplovom u EU-u 2014. popeo na 879,4 milijuna, što predstavlja porast od 4 % u odnosu na 2013.(4);

C.  budući da se zračni prijevoznici EU-a u nastojanju da zadrže svoju konkurentnost suočavaju s raznim izazovima, i iznutra i izvana;

D.  budući da su EU i države članice donijeli brojne pravne i financijske propise koji su jednostrano povećali opterećenje na europski zrakoplovni sektor (ETS za letove unutar EU-a, nacionalni porezi, ograničenja radnog vremena);

E.  budući da Komisija do kraja 2015. namjerava donijeti paket mjera za zrakoplovstvo u kojemu će se utvrditi problemi s kojima se suočava zrakoplovni sektor EU-a;

1.  smatra da bi se paketom mjera za zrakoplovstvo trebala povećati konkurentnost sektora i osigurati dugoročna strategija za europsku zrakoplovnu industriju;

2.  poziva Komisiju da pri izradi paketa mjera za zrakoplovstvo u obzir uzme i uključi gore navedena stajališta Europskog parlamenta u prvom čitanju u vezi s jedinstvenim europskim nebom 2+ (SES2+) te u vezi sa zračnim lukama, upravljanjem zračnim prometom i uslugama zračne plovidbe;

3.  ističe da zrakoplovna industrija daje veliki doprinos rastu i radnim mjestima u EU-u te da je usko povezana s konkurentnosti zrakoplovnog sektora EU-a (povećani izvoz, čišće tehnologije, istraživanje i razvoj upravljanja zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu (SESAR), SES, bilateralni sporazumi o sigurnosti u zračnom prometu – prema potrebi), da ostvaruje dobit od otprilike 100 milijardi EUR godišnje te izravno osigurava oko 500 000 radnih mjesta; stoga poziva na provedbu proaktivnih politika kako bi se zrakoplovna industrija podržala i razvila;

4.  naglašava da su inovacije preduvjet za ostvarenje konkurentnosti europske zrakoplovne industrije; stoga preporučuje Komisiji i državama članicama da podupru inovacije u području upravljanja zračnim prometom, daljinskog upravljanja zrakoplovnim sustavima, alternativnih rješenja za gorivo, sigurnosti u zračnim lukama, novih poslovnih modela i integriranog izdavanja karata;

5.  poziva države članice da donesu proaktivne politike u vezi s dodatnim kapacitetima i povezanosti kako bi se povećala konkurentnost zračnih luka EU-a u odnosu na zračne luke trećih zemalja, kao i da ojačaju svoje nacionalne infrastrukture kako bi se poboljšao položaj njihovih zračnih prijevoznika u tržišnom natjecanju;

6.  smatra da se europske zračne luke suočavaju s velikim pritiscima kada je riječ o konkurentnosti, i od strane zračnih prijevoznika i od strane konkurentnih zračnih luka; stoga poziva zračne prijevoznike i zračne luke da surađuju u rješavanju problema povezanih s provedbom Direktive o naknadama zračnih luka;

7.  poziva države članice da se zalažu da male i regionalne zračne luke u EU-u dobiju na važnosti i da ih promiču i kao način izbjegavanja zakrčenosti na većim i čvorišnim zračnim lukama ponudom neizravnih veza, i kao način poboljšanja povezanosti;

8.  poziva Komisiju da hitno sklopi obuhvatne sporazume o zračnom prijevozu s glavnim trgovinskim partnerima EU-a, kao što su susjedne zemlje, zemlje skupine BRIC, zemlje ASEAN-a, Japan, zemlje Perzijskog zaljeva i Turska;

9.  poziva države članice da ubrzaju provedbu jedinstvenog europskog neba na način da donesu paket SES2+ i da u cijelosti provedu i koriste funkcionalne blokove zračnog prostora jer je neprovođenje SES-a rezultiralo kažnjavanjem europskih zračnih prijevoznika; poziva države članice da udvostruče svoje napore u hvatanju u koštac sa štrajkovima kontrolora zračnog prometa, koji su doveli do velikih smetnji u putničkom prometu, na način da koriste nove tehnologije ili alternativne mehanizme za rješavanje sporova;

10.  naglašava da je zrakoplovnoj industriji potrebna visokokvalificirana i motivirana radna snaga te da se, kako bi se nastavio taj trend i zadržalo mjesto na visoko konkurentnom međunarodnom tržištu, i nacionalni propisi i propisi na razini EU-a o zapošljavanju i uvjetima rada moraju u cijelosti poštovati u cilju osiguranja dobrih radnih uvjeta, normi i praksi, uzimajući u obzir razvoj konkurentnijih gospodarskih modela;

11.  poziva na punu provedbu programa SESAR, u okviru kojega se zahtijeva uska suradnja i financijski doprinos Komisije, pružatelja usluga zračne plovidbe, zračnih prijevoznika i zračnih luka;

12.  sa zanimanjem iščekuje reviziju Uredbe o Europskoj agenciji za sigurnost zračnog prometa (EASA) kao dio paketa mjera za zrakoplovstvo, koju će provesti Komisija;

13.  poziva Komisiju da ukine regulatorne prepreke satelitskom nadzoru zračnog prometa kako bi se omogućilo da se građanima EU-a pružaju usluge koje mogu spasiti živote te od Međunarodne telekomunikacijske unije traži da u tu svrhu predvidi odgovarajući radiofrekvencijski spektar;

14.  poziva da se umjesto trenutnog reaktivnog pristupa za putnike uvede pristup u okviru kojega se sigurnosne mjere provode na osnovi procjene rizika; poziva Komisiju da provede studiju izvedivosti provedbe sustava prethodne provjere i sustava „Global Entry” u Europi, koji se trenutačno ispituju i u Sjedinjenim Američkim Državama;

15.  poziva tijela proračunske vlasti da osiguraju potrebna sredstva za Europsku agenciju za sigurnost zračnog prometa (EASA), uzimajući u obzir njezine odgovornosti, kao i činjenicu da je industrija zaslužna za 70 % proračuna EASA-e; poziva Komisiju da osigura isplatu prvotnog proračuna namijenjenog Instrumentu za povezivanje Europe, na koji je utjecala uspostava Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU);

16.  poziva Komisiju da navedene probleme pokuša riješiti u svojem zakonodavnom paketu mjera za zrakoplovstvo koji treba donijeti do kraja 2015.;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama država članica.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0220.

(2)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0221.

(3)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0290.

(4)

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Thousand_passengers_carried_monthly_data_2013-2014.png

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti