Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1252/2015

Texte depuse :

B8-1252/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/11/2016 - 8.6

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 123kWORD 62k
13.11.2015
PE571.076v01-00
 
B8-1252/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la biodiversitate


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la biodiversitate  
B8-1252/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice(1),

–  având în vedere Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal(2),

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în cursul ultimei reuniuni a Comisiei parlamentare ENVI, s-a discutat despre existența unei veritabile „crize a biodiversității”, precum și despre importanța protejării resurselor naturale vegetale și animale din Europa;

B.  întrucât Europa dispune de o legislație completă în acest domeniu și, prin urmare, este responsabilă de protecția mediului;

C.  întrucât numeroase organizații ale societății civile sunt active și implicate în problemele de mediu și pot aduce o contribuție prețioasă,

1.  solicită Comisiei să încurajeze implicarea societății civile în protecția mediului, nu doar prin mijloace financiare, ci și prin crearea unui registru european al tuturor organizațiilor de protecție a mediului și a biodiversității, pentru a facilita participarea cetățenilor.

(1)

JO L 20, 26.1.2010, p. 7.

(2)

JO L 328, 6.12.2008, p. 28.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate