Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-1283/2015Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-1283/2015

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az állatjóléti stratégiáról

24.11.2015 - (2015/2957(RSP))

a B8‑1107/2015. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján

James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Julie Girling az ECR képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1278/2015

Eljárás : 2015/2957(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-1283/2015
Előterjesztett szövegek :
B8-1283/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8‑1283/2015

Az Európai Parlament állásfoglalása az állatjóléti stratégiáról

(2015/2957(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégiáról (2012–2015) szóló, 2012. február 15-i bizottsági közleményre (COM(2012)0006/2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128 cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az állatjólétre vonatkozó uniós jogszabályok hozzájárulnak az Unión belüli egyenlő versenyfeltételekhez, és ezáltal a jól működő belső piachoz;

B.  mivel a nemzeti állatjóléti szabályok nem lehetnek ellentétesek az uniós egységes piac elveivel;

C.  mivel az állatjólét szorosan összekapcsolódik az állat- és a közegészségüggyel;

1.  sürgeti a Bizottságot, hogy haladéktalanul hajtsa végre az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégia (2012–2015) lezáratlan elemeit;

2.  sürgeti a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy ambiciózus, az állatjólétet és az állatok védelmét szolgáló, a 2016–2020 közötti időszakra szóló új stratégiát, amely a korábbi stratégia eredményeire épít, és biztosítja a tagállamokban magas szintű állatjóléti normák meghatározását előíró keret folytatását;

3.  sürgeti a Bizottságot, hogy amennyiben rendelkezésére állnak az állatjóléti problémák fennállását alátámasztó egyértelmű tudományos bizonyítékok, akkor e problémák megoldása érdekében dolgozza át a politikai eszközöket vagy vezessen be újakat;

4.  aggodalmának ad hangot az állatjólétre vonatkozó hatályos uniós jogszabályok hatékony végrehajtása és betartatása tekintetében, és hangsúlyozza, hogy minden állat-egészségügyi és állatjóléti szabály legfontosabb céljaként a hatályos jogszabályok betartását és az azoknak való megfelelést kell kitűzni;

5.  szorgalmazza, hogy a Bizottság ugyanakkor fokozottan törekedjen arra, hogy – nem kereskedelempolitikai szempontként – beillessze az állatjólét ügyét kereskedelempolitikájába és a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalásokba, továbbá hogy elsődleges fontosságúnak tekintse a viszonosságot az állatjóléti normák tekintetében, a harmadik országokban pedig azzal mozdítsa elő az állatjólétet, hogy az importált állatokra és termékekre vonatkozóan ugyanolyan, szigorúan ellenőrzött jóléti normákat követel meg;

6.  hangsúlyozza, hogy az EUMSZ 13. cikke általánosan alkalmazandó, és így ugyanolyan fontos, mint a mezőgazdasággal, a környezettel vagy a fogyasztóvédelemmel foglalkozó rendelkezések;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.