PROJEKT REZOLUCJI
PDF 142kWORD 58k
20.11.2015
PE573.323v01-00
 
B8-1289/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie luzowania ilościowego i ekspansywnej polityki fiskalnej


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie luzowania ilościowego i ekspansywnej polityki fiskalnej  
B8-1289/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zdaniem wielu analityków luzowanie ilościowe okazało się prawdziwym niepowodzeniem, ponieważ nie wykorzystano okazji do obniżenia stóp procentowych obligacji państwowych, aby realizować ekspansywną politykę fiskalną z myślą o stymulowaniu gospodarki;

B.  mając poza tym na uwadze, że nie tylko nie osiągnięto celu, jakim było podniesienie inflacji do 2%, ale przeciwnie – uzyskano inflację negatywną (–0,1%), która utrwaliła deflację, jaką znamy od blisko trzech lat;

1.  apeluje do Komisji o prowadzenie – z uwagi na kompetencje przyznane na mocy art. 119–144, 219, 282-284 TFUE, protokołów nr 4, 12, 13, i 14, a także art. 110–115 TFUE – wszelkiej stosownej polityki mającej na celu pobudzenie gospodarki europejskiej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności