NÁVRH USNESENÍ
PDF 127kWORD 59k
16.11.2015
PE573.366v01-00
 
B8-1332/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o podpoře makroregionální strategie pro horské oblasti


Mara Bizzotto

Návrh usnesení Evropského parlamentu o podpoře makroregionální strategie pro horské oblasti  
B8-1332/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se horské oblasti vylidňují a lidé se přesunují do nížin kvůli neustále se měnícímu pracovnímu trhu a zejména neexistenci základních služeb, jako jsou nemocnice, doprava a správní úřady, které by obyvatelům hor, které jsou z hlediska logistiky komplikovaným prostředím, umožnily dostatečnou úroveň kvality života;

 

B.  vzhledem k tomu, že je naléhavě nutné brát zřetel na specifičnost horského prostředí prostřednictvím cílených opatření na podporu vynikajících potravinářských a řemeslných výrobků a kulturních a cestovních zážitků, které hory nabízejí;

 

1.  vyzývá Komisi, aby posílila úlohu makroregionální strategie k podpoře horských oblastí a zajistila jejich obyvatelům nezbytné nástroje k tomu, aby své území spravovali co nejlépe;

2.   vyzývá Komisi, aby podpořila vytvoření infrastrukturních sítí v horských oblastech tak, aby se jejich obyvatelům dostalo spojení se zbytkem jejich zemí a Evropy, a aby vhodnými opatřeními podporovala přístup ke zdravotní péči pro evropské občany žijící v horských oblastech a zbrzdila tak jev uzavírání nemocnic na periferii.

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí