FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 120kWORD 58k
16.11.2015
PE573.366v01-00
 
B8-1332/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om støtte til den makroregionale strategi for bjergområderne


Mara Bizzotto

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om støtte til den makroregionale strategi for bjergområderne  
B8-1332/2015

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til affolkningen af bjergområderne til fordel for lavlandet som følge af de ændrede arbejdsmarkedsforhold og navnlig manglen på basale ydelser som hospitaler, transportmuligheder og offentlige kontorer, som ville sætte befolkningen i bjergområderne, der er et besværligt miljø ud fra et logistisk synspunkt, i stand til at opnå en tilfredsstillende livskvalitet;

 

B.  der henviser til, at det er nødvendigt at tage hensyn til de særlige forhold i bjergområderne gennem målrettede tiltag for at understøtte den fremragende madkultur, håndværket, kulturlivet og turistmulighederne i disse områder;

 

1.  opfordrer Kommissionen til at styrke den rolle, som den makroøkonomiske strategi spiller for udviklingen af bjergområderne, og sikre indbyggerne de nødvendige instrumenter, for at de bedre kan forvalte deres eget territorium;

2.   opfordrer Kommissionen til at yde støtte til etableringen af transportinfrastrukturnet i bjergområderne for at give befolkningen i disse områder forbindelseslinjer til resten af landet og til Europa og til i tilstrækkeligt omfang at sikre den europæiske bjergbefolkning adgang til sundhedsydelser ved at begrænse nedlukningen af hospitaler i udkantsområderne.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik