RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 115kWORD 58k
16.11.2015
PE573.366v01-00
 
B8-1332/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


mägipiirkondade makropiirkondliku strateegia toetamise kohta


Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek mägipiirkondade makropiirkondliku strateegia toetamise kohta  
B8-1332/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades väljarännet mägipiirkondadest tasandike piirkonda, mille põhjuseks on tööturu pidev muutumine ning eriti selliste põhiteenuste (haiglad, transport, haldusasutused) puudumine, mis võimaldaksid logistiliselt keerulises elukeskkonnas elavatele mägipiirkonna elanikele piisavat elukvaliteeti;

 

B.  arvestades, et hädavajalik on võtta arvesse mägipiirkondade eripära koos suunatud sekkumisega, et toetada mägipiirkondade suurepärast toidutööstust, käsitööd, kultuuri- ja turismiteenuseid;

 

1.  kutsub komisjoni üles suurendama makropiirkondliku strateegia rolli, et edendada mägipiirkondi ning tagada nende elanikele oma piirkonna paremaks haldamiseks vajalikud vahendid;

2.   kutsub komisjoni üles toetama mägipiirkondade taristuvõrkude rakendamist, et pakkuda selle elanikele ühendavaid liine riigi teiste osade ja Euroopaga ning toetada asjakohaste meetmete abil mägipiirkondades elavate Euroopa kodanike juurdepääsu arstiabile ning peatada mägipiirkondade haiglate sulgemine.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika