Proċedura : 2015/2940(DEA)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-1337/2015

Testi mressqa :

B8-1337/2015

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

Testi adottati :

P8_TA(2015)0449

RAKKOMANDAZZJONI GĦAL DEĊIŻJONI
PDF 144kWORD 70k
2.12.2015
PE573.371v01-00
 
B8-1337/2015

imressqa skont l-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura


biex ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tat-30 ta' Ottubru 2015 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) Nru 110/2014 dwar il-mudell tar-regolament finanzjarju għal korpi ta’ sħubija pubblika-privata msemmija fl-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (2015/2940(DEA))


Jean Arthuis f'isem il- Kumitat għall-Baġits
Ingeborg Gräßle f'isem il- Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

Abbozz ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew biex ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tat-30 ta' Ottubru 2015 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) Nru 110/2014 dwar il-mudell tar-regolament finanzjarju għal korpi ta’ sħubija pubblika-privata msemmija fl-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2015/2940(DEA))  
B8-1337/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Regolament delegat tal-Kummissjoni (C(2015)07554),

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-Kummissjoni tat-12 ta' Novembru 2015, li permezz tagħha hija talbet lill-Parlament jiddikjara li mhux se joġġezzjona għar-Regolament delegat,

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit lill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, bid-data XX ta' Novembru 2015,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni(1), u b'mod partikolari l-Artikolu 210 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2015/1929 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Ottubru 2015 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 966/2012(2),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni mill-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi, fid-dikjarazzjoni konġunta tal-15 ta’ Jannar 2014(3) tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-kwittanza separata għall-Impriżi Konġunti skont l-Artikolu 209 tar-Regolament Finanzjarju, it-tliet istituzzjonijiet iddikjaraw b’mod partikolari l-intenzjoni tagħhom li "tipproponi modifiki rilevanti għall-Artikoli 209 u 60(7) tar-Regolament Finanzjarju fil-qafas tar-reviżjoni futura tar-Regolament Finanzjarju";

B.  billi r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 ġie emendat fit-28 ta’ Ottubru 2015 bir-Regolament (UE, Euratom) Nru 2015/1929, li, minbarra li allinjah mad-Direttivi 2014/23/UE(4) u 2014/24/UE(5) u saħħaħ is-sistema ta’ protezzjoni tal-baġit tal-UE, immodifika l-Artikoli 209 u 60 tiegħu, u b'hekk allinja r-regoli dwar il-kwittanza, il-verifika esterna u r-rappurtar annwali tal-korpi li joperaw skont l-Artikolu 209 tar-Regolament Finanzjarju ma’ dawk tal-korpi li joperaw skont l-Artikolu 208;

C.  billi fit-30 ta’ Ottubru 2015 il-Kummissjoni adottat ir-Regolament Delegat (C(2015)07554) li jaġġorna r-Regolament Delegat (UE) Nru 110/2014 dwar il-mudell tar-regolament finanzjarju għal korpi ta’ sħubija pubblika-privata msemmija fl-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (li jallinjah mad-dispożizzjonijiet korrispondenti tar-Regolament Delegat (UE) Nru 1271/2013 applikabbli għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament Finanzjarju) bil-ħsieb li jiġi applikat mill-bidu tas-sena finanzjarja, u b'hekk tiġi żgurata tranżizzjoni ċara għar-regoli l-ġodda;

D.  billi, skont l-Artikolu 210 tar-Regolament Nru 966/2012, li jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni tadotta atti delegati bħal dawn, ir-Regolament Delegat (C(2015)07554), jista' fil-prinċipju jidħol fis-seħħ biss fi tmiem il-perjodu ta’ skrutinju tal-Parlament u tal-Kunsill, li għandu durata ta' xahrejn mid-data ta’ notifika – jiġifieri sat-30 ta’ Diċembru 2015 – u jista’ jiġi estiż b’xahrejn oħra;

E.  billi, madankollu, il-Kummissjoni talbet lill-Parlament fit-12 ta’ Novembru 2015, biex jekk ma jkollux l-intenzjoni li joġġezzjona għall-att delegat, jinnotifika lill-Kummissjoni b’dan sa mhux aktar tard mill-21 ta’ Diċembru 2015, peress li sabiex tiġi żgurata l-pubblikazzjoni tiegħu f'waqtha f’Il-Ġurnal Uffiċjali qabel il-31 ta’ Diċembru 2015 u b’hekk jiġi żgurat id-dħul fis-seħħ tal-att delegat fl-1 ta’ Jannar 2016 kif previst, ikollu jintbagħat lill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet sa mhux aktar tard mill-21 ta’ Diċembru 2015;

1.  Jiddikjara li ma joġġezzjonax għar-regolament delegat (C(2015)07554);

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

 

(1)

ĠU L 298 of 26.10.2012, p. 1.

(2)

ĠU L 286, 30.10.2015, p. 1.

(3)

Ara r-rapport verbatim tal-plenarja ta’ dik id-data.

(4)

Id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1).

(5)

Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65).

Avviż legali - Politika tal-privatezza