PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 149kWORD 57k
24.11.2015
PE573.377v01-00
 
B8-1342/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


islamistisen terrorismin torjunnasta


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys islamistisen terrorismin torjunnasta  
B8-1342/2015

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että eilen kokoontuneen koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvoston mukaan terrorismin torjunta alkaa jo koulunpenkillä;

B.  toteaa, että komission jäsenen Tibor Navracsicsin mukaan Erasmus + auttaa radikalisoitumisen torjumisessa, sillä vuonna 2016 rahoitusta myönnetään ensisijaisesti hankkeille, jotka liittyvät integroitumisen edistämiseen ja radikalisoitumisen torjuntaan;

C.  toteaa, että Italian opetusministerin Gianninin mukaan on pyrittävä integroimaan sosiaalisesti epäsuotuisassa asemassa olevat henkilöt, paitsi maahanmuuttajataustaiset myös eurooppalaiset lapset, jotka eivät pääse koulutukseen;

D.  katsoo, että eilisessä neuvoston kokouksessa esiin tuodut teoriat on torjuttava täysin epäasianmukaisina, demagogisina ja vaarallisina;

E.  toteaa, että on syytä muistaa, kuinka terroristijärjestöt syntyvät ja muotoutuvat, ja että niiden pyrkimyksenä on kaataa väkivalloin valtion taloudellinen ja sosiaalinen järjestys ja etteivät ne todellakaan tarjoa suojaa syrjäytyneille ja epäsosiaalisille henkilöille;

1.  kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä noudattamaan 20. marraskuuta 2015 kokoontuneen terrorismin torjuntaa käsitelleen neuvoston antamia suuntaviivoja uusien iskujen välttämiseksi ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen turvaamiseksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö