PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 155kWORD 58k
24.11.2015
PE573.378v01-00
 
B8-1343/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


maahanmuutosta kolmen miljardin euron liiketoimintana kansainvälisessä rikollisuudessa ja terrorismissa


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys maahanmuutosta kolmen miljardin euron liiketoimintana kansainvälisessä rikollisuudessa ja terrorismissa  
B8-1343/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon italialaisessa Il Sole 24 Ore -sanomalehdessä sunnuntaina 22. marraskuuta 2015 julkaistun artikkelin, jonka kaunopuheisena otsikkona oli “Migranti, un affare da tre miliardi che finanzia anche il terrorismo“ (maahanmuuttajat kolmen miljardin liiketoimena, jolla rahoitetaan myös terrorismia) ja joka osoittaa selvästi, mitä laittomia intressejä Afrikasta ja Aasiasta peräisin Eurooppaan, varsinkin Italiaan ja Kreikkaan, kuukausia kestänyt maahanmuutto kätkee;

B.  ottaa myös huomioon, että tämä monia kuolemantapauksia, kuten Pariisin iskut, aiheuttanut ihmiskauppa on päässyt Libyassa ja Syyriassa toimivien islamististen terrorijärjestöjen käsiin, ja nämä järjestöt käyttävät valvomattomia maahanmuuttovirtoja jihadistien soluttautumiseen ja toimintansa rahoittamiseen;

C.  toteaa, että taloudellisiin aiheisiin erikoistuneen tunnetun sanomalehden haastattelemien asiantuntijoiden arvioiden mukaan niiden 800 000 epätoivoisen henkilön, jotka tänä vuonna ovat ylittäneet Välimeren, aikaansaamat tulot vaihtelevat 400–800 miljoonan euron välillä, ja liiketoiminnan kokonaissumma on noin 3 miljardia euroa;

1.  kehottaa neuvostoa, komissiota, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustajaa ja komission varapuheenjohtajaa sekä EU:n terrorismintorjunnan koordinaattoria ottamaan huomioon tämä merkittävät paljastukset, jotta löydettäisiin asianmukainen ja vakaa ratkaisu tälle huolestuttavalle rikollis- ja terrorimallille, sanotun rajoittamatta humanitaarista toimintaa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö