PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 119kWORD 58k
25.11.2015
PE573.379v01-00
 
B8-1344/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


markkinatalouden aseman myöntämisestä Kiinalle


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys markkinatalouden aseman myöntämisestä Kiinalle  
B8-1344/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että Kiina on ollut WTO:n jäsen vuodesta 2001 mutta sen on suunniteltu saavan markkinatalouden asema vuonna 2016;

B.  toteaa, että Euroopan unioni pitää Kiinaa osittaisena suunnitelmataloutena, minkä vuoksi EU on asettanut sille tiettyjä rajoituksia, jotka koskevat vientiä ja polkumyynnin vastaisia veroja;

C  toteaa, että Economic Policy Instituten tutkimuksen mukaan Kiinan aseman muutos voisi aiheuttaa 3,5 miljoonan työpaikan menetyksen unionissa ja jopa 370 000 työpaikan menetyksen Ranskassa samoin kuin 2,5 prosentin BKT:n laskun vuoteen 2020 mennessä;

D.  toteaa, että tämä kasvun väheneminen vastaa komission TTIP:stä odottamia hyötyjä viisinkertaisina;

E  toteaa, että eniten haittaa koituu ajoneuvojen osien tuotannolle sekä paperi- ja terästeollisuudelle, keraamisten tuotteiden tuotannolle ja elektroniikkatuotteiden tuotannolle;

1.  pyytää komissiota olemaan myöntämättä Kiinalle markkinatalouden asemaa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö