Πρόταση ψηφίσματος - B8-1348/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-1348/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι

9.12.2015 - (2015/2973(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Νότης Μαριάς εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1348/2015

Διαδικασία : 2015/2973(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1348/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1348/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1348/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι

(2015/2973(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπουρούντι, ιδίως δε εκείνα της 18ης Σεπτεμβρίου 2014[1], της 12ης Φεβρουαρίου 2015[2] και της 9ης Ιουλίου 2015[3],

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στις 5 Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας στις 25 Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 240 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε που ο Πρόεδρος Pierre Nkurunziza ανακοίνωσε μια αμφιλεγόμενη υποψηφιότητα για παράταση της θητείας του, τον περασμένο Απρίλιο, και ότι περισσότεροι από 210.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα από τότε·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Μπουρούντι έχει επιδεινωθεί επικίνδυνα κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων και οι δυνάμεις ασφαλείας εξακολουθούν να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων του Μπουρούντι, μέσα σε γενικό κλίμα ατιμωρησίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ δήλωσαν στις 13 Νοεμβρίου 2015 ότι η κατάσταση στο Μπουρούντι εξακολουθεί να επιδεινώνεται, με καθημερινές αναφορές σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται εξωδικαστικές εκτελέσεις, αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, βασανιστήρια, επιθέσεις κατά ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και παρενόχληση και εκτελέσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και στην ελευθερία της έκφρασης, που προστίθενται στο γεγονός ότι περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί λόγω της βίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα 2248 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που εγκρίθηκε ομόφωνα στις 12 Νοεμβρίου 2015, προτρέπει την κυβέρνηση του Μπουρούντι να σέβεται, να προασπίζεται και να διασφαλίζει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες για όλους, και να συνεργασθεί στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες, των οποίων ηγείται η Κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής (ΚΑΑ) και που έχουν υιοθετηθεί από την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), για να καταστεί δυνατή η άμεση σύγκληση άνευ αποκλεισμών ενός γνήσιου εθνικού διαλόγου στο Μπουρούντι με τη συμμετοχή όλων των ειρηνικών ενδιαφερόμενων μερών, τόσο εκείνων εντός του Μπουρούντι όσο και εκείνων εκτός της χώρας, προκειμένου να εξευρεθεί συναινετική και πανεθνικά υιοθετημένη λύση στην τρέχουσα κρίση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Jan Eliasson, η Πρόεδρος της ΑΕ Nkosazana Dlamini-Zuma και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ / Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Federica Mogherini δεσμεύθηκαν σε κοινή δήλωση στις 12 Νοεμβρίου 2015 ότι θα συνεργασθούν στενά και θα κινητοποιήσουν όλα τα μέσα και εργαλεία, για να προληφθεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στο Μπουρούντι, και συμφώνησαν ως προς την επείγουσα ανάγκη για σύγκληση συνεδρίασης της κυβέρνησης του Μπουρούντι και των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης στην Αντίς Αμπέμπα ή στην Καμπάλα υπό την προεδρία του Πρόεδρου της Ουγκάντα Museveni·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπουρούντι έχει αναστείλει δέκα ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαμαρτυρίες κατά της υποψηφιότητας του Προέδρου Nkurunziza για τρίτη θητεία και οι οποίες διευθύνονται από επιφανείς υπερασπιστές των ατομικών δικαιωμάτων, που διέφυγαν στο εξωτερικό μετά το πάγωμα των τραπεζικών τους λογαριασμών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναδύεται εθνική ρητορική μίσους που θυμίζει τις ωμότητες που διαπράχθηκαν στη Ρουάντα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Μπουρούντι, η οποία διέπεται από τη συμφωνία του Κοτονού, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ζητήσει την έναρξη διαβουλεύσεων δυνάμει του άρθρου 96 της εν λόγω συμφωνίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις σε ορισμένους υπαλλήλους του Μπουρούντι, οι οποίοι θεωρείται ότι απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια στο Μπουρούντι, ότι υπονομεύουν τις δημοκρατικές διαδικασίες, ή ότι είναι υπεύθυνοι ή συνένοχοι για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εικαζόμενες ωμότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στο ψήφισμά του 2248 (2015) εκφράζει την πρόθεσή του να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων κατά του συνόλου των φορέων στο Μπουρούντι, των οποίων οι ενέργειες και οι δηλώσεις συμβάλλουν στη διαιώνιση της βίας και εμποδίζουν την αναζήτηση ειρηνικής λύσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία και η στέγαση των προσφύγων από το Μπουρούντι στην Τανζανία πρόκειται να επιδεινωθούν στα ήδη υπερφορτωμένα στρατόπεδα, καθώς η έναρξη της περιόδου των βροχών στην Τανζανία έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση των προσφύγων που προσβάλλονται από ελονοσία και υδατογενείς εντερικές νόσους, και αυτή η κατάσταση πρόκειται μόνο να οξυνθεί, καθώς οι περιοχές πλημμυρίζουν, ενώ σκηνές και τουαλέτες καταστρέφονται από τις ισχυρές βροχοπτώσεις·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αύξηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βίας στο Μπουρούντι, το διευρυνόμενο διχασμό και την απουσία διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών του Μπουρούντι και την απειλή μιας περιφερειακής κρίσης·

2.  καλεί όλα τα μέρη στο Μπουρούντι να σταματήσουν τον φαύλο κύκλο της βίας·

3.  ζητεί από την κυβέρνηση του Μπουρούντι να συνεργασθεί πλήρως στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες της ΚΑΑ για την επίτευξη μόνιμης πολιτικής λύσης μέσω αδιάβλητου και άνευ αποκλεισμών εθνικού διαλόγου στο Μπουρούντι, βασιζόμενου στις αρχές της ειρηνευτικής συμφωνίας της Αρούσα, καθώς και για την αποκατάσταση ενός ειρηνικού και ασφαλούς περιβάλλοντος, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επιστροφή των προσφύγων·

4.  χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης για την έναρξη διεξοδικής έρευνας σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες βιαιοπραγίες κατά αμάχων στο Μπουρούντι και για την αποστολή επιπλέον παρατηρητών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων·

5.  υπενθυμίζει ότι το Μπουρούντι είναι συμβαλλόμενο κράτος στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταπολεμήσει την ατιμωρησία για εγκλήματα που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία του και, με βάση τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ πάνω σε όσους διαπράττουν ή υποκινούν πράξεις μαζικής βίας, καλεί τον εισαγγελέα του ΔΠΔ να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στο Μπουρούντι·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναστείλουν εν μέρει και να ανακατευθύνουν την αναπτυξιακή τους βοήθεια για το Μπουρούντι·

7.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι οι πιστώσεις βοήθειας για τους πρόσφυγες από το Μπουρούντι που έχουν καταφύγει στις γειτονικές χώρες πρέπει να διατεθούν ταχύτερα με σκοπό να προλάβουν το ξέσπασμα επιδημιών·

8.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, να παρέμβει για την άμεση απελευθέρωση του Richard Spiros Hagabimana, αξιωματικού της αστυνομίας στο Μπουρούντι, ελληνικής καταγωγής, ο οποίος φυλακίστηκε και βασανίστηκε παράνομα, διότι, ως αστυνομικός, αρνήθηκε να πυροβολήσει κατά πλήθους στις 28 Ιουλίου 2015·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, την κυβέρνηση του Μπουρούντι και τις κυβερνήσεις των χωρών της Περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, τις κυβερνήσεις της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, την Αφρικανική Ένωση, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τους συμπροέδρους της Μικτής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.