Procedură : 2015/2973(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1348/2015

Texte depuse :

B8-1348/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2015 - 9.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0474

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 158kWORD 72k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.384v01-00
 
B8-1348/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Burundi (2015/2973(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Notis Marias în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Burundi (2015/2973(RSP))  
B8-1348/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Burundi, în special cea din 18 septembrie 2015(1), cea din 12 februarie 2015(2) și cea din 9 iulie 2015(3),

–  având în vedere Acordul de la Cotonou,

–  având în vedere declarația din 5 noiembrie 2015 a purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă referitoare la situația din Burundi,

–  având în vedere declarația din 25 noiembrie 2015 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind situația din Burundi,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât de când președintele Pierre Nkurunziza a lansat o campanie controversată vizând prelungirea mandatului său în luna aprilie a acestui an 240 de persoane au fost ucise și peste 240 000 au părăsit țara;

B.  întrucât situația din Burundi s-a deteriorat periculos în ultimele săptămâni și forțele de securitate continuă să nesocotească drepturile omului ale cetățenilor din Burundi, pe fondul unui climat general de impunitate;

C.  întrucât raportorii speciali ai ONU au declarat la 13 noiembrie 2015 că situația din Burundi continuă să se deterioreze, relatându-se zilnic situații de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv execuții extrajudiciare, arestări și întemnițări arbitrare, tortură, atacuri asupra mass media independente și hărțuirea și asasinarea apărătorilor drepturilor omului, precum și limitările nejustificate ale libertății de întrunire pașnică și exprimare, pe lângă strămutarea a peste 200 000 de oameni în urma violențelor;

D.  întrucât Rezoluția 2248 a Consiliului de Securitate al ONU, adoptată în unanimitate la 12 noiembrie 2015, îndeamnă guvernul statului Burundi să respecte, să protejeze și să garanteze toate drepturile omului și libertățile fundamentale pentru toți și să coopereze cu eforturile de mediere depuse de Comunitatea Africii de Est (CAE) și sprijinite de UA cu scopul de a organiza un dialog inter-burundian veritabil și cu o largă participare care să implice toate părțile interesate pașnice, atât cele din Burundi, cât și cele din afara țării, pentru a găsi o soluție bazată pe consens și în concordanță cu interesele naționale la criza actuală;

E.  întrucât Secretarul General adjunct al ONU Jan Eliasson, Președintele UA Nkosazana Dlamini-Zuma și Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al UE, Federica Mogherini s-au angajat într-o declarație comună din 12 noiembrie 2015 să conlucreze strâns și să mobilizeze toate mijloacele și instrumentele pentru a preveni o deteriorare și mai gravă a situației din Burundi, și au convenit asupra necesității urgente de a convoca o reuniune cu guvernul burundian și reprezentanții opoziției la Addis Abeba sau la Kampala prezidată de președintele Ugandei Museveni;

F.  întrucât guvernul burundian a suspendat zece organizații ale societății civile care au jucat un rol important în protestele împotriva încercării președintelui Nkurunziza de a candida pentru un al treilea mandat și care sunt conduse de apărători de prim rang ai drepturilor civile, care au fugit în exil după ce conturile lor bancare au fost înghețate;

G.  întrucât încep să se facă auzite discursuri care incită la ură interetnică, reminiscență a atrocităților petrecute în Rwanda;

H.  întrucât respectarea drepturilor omului, a principiilor democratice și a domniei legii este un element esențial al relațiilor dintre UE și Burundi, care sunt reglementate de Acordul de la Cotonou și întrucât UE a solicitat deschiderea consultărilor în temeiul articolului 96 din acord;

I.  întrucât UE și SUA au impus sancțiuni asupra anumitor oficiali burundieni despre care se consideră că sunt o amenințare la adresa păcii și securității în Burundi, că subminează procesele democratice sau că sunt implicați direct sau în calitate de complici în abuzuri împotriva drepturilor omului și presupuse atrocități; întrucât în Rezoluția sa 2248 (2015) Consiliul de Securitate al ONU își exprimă intenția de a lua în calcul măsuri suplimentare împotriva tuturor actorilor din Burundi ale căror acțiuni și declarații contribuie la perpetuarea violenței și împiedică eforturile de a găsi o rezolvare pașnică;

J.  întrucât situația refugiaților burundieni din Tanzania din punct de vedere sanitar și al adăposturilor tinde să se agraveze, mai ales că taberele sunt deja supraaglomerate și începutul anotimpului ploios în Tanzania a dus deja la o creștere a numărului de refugiați care s-au îmbolnăvit de malarie și boli intestinale transmise prin apă, iar această situație nu poate decât să se înrăutățească întrucât sunt tot mai multe zone inundate și corturile și toaletele se strică din cauza ploilor abundente;

1.  se arată profund îngrijorat de înmulțirea abuzurilor împotriva drepturilor omului și a violențelor în Burundi, de adâncirea disensiunilor și de absența dialogului între diferitele grupări din Burundi, precum și de pericolul unei crize regionale;

2.  face un apel la toate părțile din Burundi să oprească spirala violenței;

3.  îndeamnă guvernul burundian să se alăture pe deplin eforturilor de mediere coordonate de CAE pentru a ajunge la o soluție politică durabilă printr-un dialog inter-burundian credibil și incluziv bazat pe principiile acordului de pace de la Arusha, și să restabilească un mediu pașnic și sigur pentru a încuraja întoarcerea refugiaților;

4.  salută decizia Consiliului Pace și securitate al Uniunii Africane de a lansa o investigație serioasă asupra încălcărilor drepturilor omului și altor abuzuri împotriva populației civile din Burundi și de a mobiliza un număr suplimentar de observatori în domeniul drepturilor omului și de experți militari;

5.  reamintește că Burundi este parte la Tribunalul Penal Internațional (TPI) și că și-a asumat obligația de a combate impunitatea infracțiunilor care intră în jurisdicția sa și, pe baza jurisdicției TPI asupra celor care săvârșesc acte de violență în masă sau incită la comiterea lor, solicită Procurorului TPI să monitorizeze îndeaproape situația din Burundi;

6.  îndeamnă Comisia și statele membre să suspende parțial și să își redirecționeze ajutoarele pentru dezvoltare pentru Burundi;

7.  reamintește Comisiei și statelor membre că fondurile destinate ajutorării refugiaților burundieni din țările învecinate trebuie eliberate rapid pentru a preveni izbucnirea bolilor;

8.  solicită vicepreședintelui Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR/VP), Federica Mogherini, să intervină pentru eliberarea imediată a lui Richard Spiros Hagabimana, un polițist din Burundi de origine greacă care a fost întemnițat și torturat ilegal pentru că în calitatea sa de polițist a refuzat să tragă într-un grup de persoane la 28 iulie 2015;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, guvernului statului Burundi și guvernelor țărilor din Regiunea Marilor Lacuri, guvernelor Comunității Africii de Est, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, Uniunii Africane, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, copreședinților Adunării parlamentare paritare ACP-UE și Parlamentului Panafrican.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2014)0023.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0040.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0275.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate