Postup : 2015/2973(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1352/2015

Předložené texty :

B8-1352/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2015 - 9.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0474

NÁVRH USNESENÍ
PDF 155kWORD 82k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.394v01-00
 
B8-1352/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Burundi (2015/2973(RSP))


Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Burundi (2015/2973(RSP))  
B8‑1352/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na revidovanou dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na dohodu o míru a usmíření v Burundi uzavřenou dne 28. srpna 2000 v Aruše,

–  s ohledem na ústavu Burundi, zejména její článek 96,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2248 (2015) ze dne 12. listopadu 2015 o situaci v Burundi,

–  s ohledem na společné prohlášení zástupce generálního tajemníka OSN Jana Eliassona, předsedkyně Komise Africké unie Nkosazany Dlamini-Zumaové a vysoké představitelky Unie, místopředsedkyně Komise Federiky Mogheriniové ze dne 12. listopadu 2015 o Burundi,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady pro mír a bezpečnost Africké unie ze dne 13. června, 17. října a 13. listopadu 2015 o situaci v Burundi,

–  s ohledem na prohlášení Východoafrického společenství ze dne 31. května a 6. července 2015 o situaci v Burundi,

–  s ohledem na prohlášení spolupředsedů Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 17. června 2015 o situaci v Burundi,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/1755 ze dne 1. října 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi(1),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 16. března, 18. května, 22. června a 16. listopadu 2015 o Burundi,

–  s ohledem na usnesení ze dne 9. července 2015 o situaci v Burundi(2),

–  s ohledem na dopis s žádostí o zahájení konzultací s burundskými orgány podle článku 96 dohody z Cotonou, který dne 26. října 2015 schválila Rada,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Burundi zakusilo v nedávné době občanskou válku, rozsáhlé politické násilí, nedostatečný rozvoj a chudobu;

B.  vzhledem k tomu, že prezident Pierre Nkurunziza započal třetí prezidentské funkční období, což je podle mnohých v rozporu s dohodou o míru a usmíření z Aruši a burundskou ústavou;

C.  vzhledem k tomu, že oznámení jeho kandidatury a období před volbami provázelo tvrdé potlačování burundské opozice, lidskoprávních aktivistů, aktérů občanské společnosti a sdělovacích prostředků, při němž byl mj. zabit opoziční vůdce Zedi Feruzi;

D.  vzhledem k tomu, že se v Burundi v červnu a červenci 2015 konaly prezidentské, parlamentní a místní volby, jež opozice bojkotovala; vzhledem k tomu, že tyto volby nebyly podle Africké unie a dalších mezinárodních organizací svobodné a spravedlivé, neboť byly zaznamenány četné případy potlačování opozice;

E.  vzhledem k tomu, že burundská vláda ignorovala rozhodnutí, která dne 13. června 2015 přijala Africká unie, a doporučení, která dne 6. července 2015 přijalo Východoafrické společenství, jejichž úplné provedení by otevřelo cestu k důvěryhodným a inkluzivním volbám;

F.  vzhledem k tomu, že střety mezi policií a opozičními aktivisty a mezi ozbrojenými skupinami si podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) vyžádaly od 26. dubna 2015 nejméně 200 životů, přičemž k třetině z těchto ztrát došlo jen v měsíci říjnu;

G.  vzhledem k tomu, že ozbrojené mládežnické skupiny napojené na vládnoucí stranu systematicky terorizují a zastrašují osoby, o nichž se domnívají, že podporují opozici nebo se kriticky staví k vládě;

H.  vzhledem k tomu, že pravidelně dochází k cílenému zabíjení; vzhledem k tomu, že došlo k pokusu o zavraždění náčelníka štábu burundské armády; vzhledem k tomu, že přední burundský generál a blízký poradce prezidenta Nkurunzizy byl zabit ve svém automobilu při útoku RPG v hlavním městě Bujumbuře; vzhledem k tomu, že jsou cíleni a zabíjeni příslušníci policejních sil; vzhledem k tomu, že dne 13. října 2015 policejní jednotka API údajně urychleně popravila devět civilistů;

I.  vzhledem k tomu, že podle OSN je více než 200 000 Burunďanů v důsledku pokračujícího násilí vnitřně vysídleno nebo uprchlo do sousedních zemí;

J.  vzhledem k tomu, že v regionu Velkých jezer existuje značné riziko, že se domácí konflikty přelijí do sousedních zemí;

K.  vzhledem k tomu, mnoho prominentních kritiků odešlo do exilu, přičemž všem z nich byly poté, co vystoupili proti třetímu funkčnímu období prezidenta Nkurunzizy, adresovány hrozby;

L.  vzhledem k tomu, že přední politici se uchýlili k etnicky motivovaným nenávistným projevům, a to v regionu, který je dosud poznamenán genocidou, k níž došlo roku 1994 ve Rwandě;

M.  vzhledem k tomu, že představitelé OSN uvedli, že v Burundi existuje riziko genocidy;

N.  vzhledem k tomu, že Rada pro mír a bezpečnost Africké unie (AUPSC) vyzvala, aby byl co nejrychleji obnoven mediační proces pod vedením ugandského prezidenta Yoweriho Museveniho a aby burundská vláda a všechny zúčastněné strany s mediátorem plně spolupracovaly; vzhledem k tomu, že AUPSC uvalila proti všem, kteří přispívají k násilí a brání vyřešení krize, cílené sankce a rozhodla se zahájit důkladné vyšetřování porušování lidských práv a pronásledování civilistů v Burundi a vyslat další lidskoprávní pozorovatele a vojenské experty; vzhledem k tomu, že AUPSC naléhavě vyzvala Africkou unii, aby urychlila a dokončila přípravu plánů pro nepředvídané události v souvislosti s možným nasazením mise pod africkým velením, která by měla za úkol zabránit násilí;

O.  vzhledem k tomu, že dne 30. listopadu 2015 předložil generální tajemník OSN Ban Ki-moon Radě bezpečnosti tři návrhy doporučující přezkum mandátu pro přítomnost OSN v Burundi v závislosti na vývoji situace, s cílem umožnit v případě zhoršení krize vyslání mírové mise;

P.  vzhledem k tomu, že EU požádala v reakci na neplnění zásadních ustanovení dohody z Cotonou ze strany Burundi – zejména v oblasti lidských práv, demokratických zásad a právního státu – o konzultace podle článku 96 této dohody; vzhledem k tomu, že tyto konzultace byly dne 8. prosince 2015 zahájeny;

Q.  vzhledem k tomu, že Africká unie, EU a Spojené státy přijaly opatření, která spočívají ve zmrazení majetku a zákazu cestování a týkají se předních představitelů vlády i opozice, jejichž jednání a prohlášení vedou k pokračování násilí a zabraňují hledání politického řešení krize v Burundi;

R.  vzhledem k tomu, že burundské orgány pozastavily prostřednictvím dekretu č. 530/1597 činnost deseti organizací pro lidská práva, konkrétně ACAT-Burundi, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, Fontaine-ISOKO, Maison Shalom, PARCEM, RCP a SPPDF, a zablokovaly jejich bankovní účty;

1.  je hluboce znepokojen situací v Burundi, neboť hrozí, že se opět vyvine v občanskou válku a způsobí další destabilizaci již tak problematického regionu Velkých jezer; žádá vládu Burundi, bezpečnostní síly i opozici, aby jednaly s maximální zdrženlivostí;

2.  je přesvědčen o tom, že odpovědnost za závažné zhoršení politické situace v Burundi nese v první řadě prezident Nkurunziza, a vybízí ho, aby se okamžitě zapojil do vážně míněného dialogu s opozičními silami v Burundi s cílem nalézt řešení současné krize; toto řešení se musí zakládat na dohodě o míru a usmíření z Aruši a musí být v souladu s burundskou ústavou;

3.  domnívá se, že parlamentní a prezidentské volby konané v červnu a červenci 2015 nebyly svobodné ani spravedlivé a že burundské orgány systematicky bránily opozičním silám v kampani tím, že jim znemožňovaly veřejné manifestace a vyhrožovaly opozičním politikům a aktérům občanské společnosti, což vedlo k odchodu řady osob do exilu;

4.  odsuzuje tvrdé potlačování opozičních sil v Burundi, teror šířený Imbonerakure, mládežnickými milicemi vládnoucí strany, a potlačování nezávislých sdělovacích prostředků;

5.  naléhavě vyzývá burundské orgány, aby tyto události plně prošetřily a postavily osoby, jež jsou za ně odpovědné, před soud; vítá skutečnost, že nejvyšší státní zástupce Burundi ustavil vyšetřovací výbor, jenž má vyšetřit zabíjení, k němuž došlo dne 13. října 2015 ze strany jednotky API;

6.  odsuzuje zavraždění generála Adolpha Nshimirimany, pokus o zavraždění generála Prima Niyongaba a útoky a zabíjení namířené proti příslušníkům burundských bezpečnostních sil;

7.  vyzývá k okamžitému odzbrojení milic Imbonerakure;

8.  připomíná Burundi jeho povinnost plynoucí z dohody z Cotonou dodržovat lidská práva, demokratické hodnoty a právní stát; připomíná, že tato práva jsou zakotvena rovněž v burundské ústavě;

9.  vyzývá burundské orgány, aby dodržovaly a chránily základní práva všech Burunďanů, včetně svobody projevu a svobody shromažďování stoupenců opozice, aby bezodkladně přestaly potlačovat sdělovací prostředky, aby opozičním vůdcům v exilu umožnily návrat do země, aby bezpodmínečně propustily všechny politické vězně a přestaly šikanovat organizace občanské společnosti a obhájce lidských práv;

10.  vítá rozhodnutí AUPSC zahájit vyšetřování porušování lidských práv v Burundi a uvalit cílené sankce na osoby, které přispívají k rostoucímu násilí v zemi; vítá výzvu AUPSC k přípravě plánů pro nepředvídané události v souvislosti s možným nasazením mise pod africkým velením, která by měla za úkol zabránit násilí, a žádá ESVČ, aby prozkoumala, jak by mohla takovou misi podpořit;

11.  vítá rozmístění lidskoprávních pozorovatelů Africké unie a vojenských expertů, kteří mají sledovat situaci lidských práv, a zdůrazňuje, že v zájmu usnadnění výkonu jejich mandátu je důležité s nimi spolupracovat; vyzývá navíc Mezinárodní trestní soud, aby v rámci své působnosti vyšetřil údajné porušování lidských práv, k němuž došlo během současné krize;

12.  vítá zahájení konzultací podle článku 96 dohody z Cotonou a přijetí cestovních omezení a zmrazení majetku burundských občanů ze strany Africké unie, EU a Spojených států;

13.  vítá a podporuje zprostředkovatelské úsilí Organizace spojených národů, Africké unie a Východoafrického společenství a vyzývá k jeho zintenzívnění;

14.  je hluboce znepokojen pokračujícím exodem uprchlíků do sousedních zemí a znovu zdůrazňuje svou podporu humanitárním organizacím přítomným v regionu;

15.  je znepokojen tím, že se v Burundi znovu objevují nenávistné projevy, a žádá všechny aktéry, aby jednali zdrženlivě;

16.  žádá zrušení dekretu č. 530/1597, který stanoví prozatímní pozastavení činnosti 10 lidskoprávních organizací, a požaduje okamžité ukončení zmrazení jejich bankovních účtů, aby mohly tyto organizace svobodně vykonávat svoji činnost;

17.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, členským státům, vládě Burundi a vládám zemí regionu Velkých jezer, vládám zemí Východoafrického společenství, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federice Mogheriniové, Africké unii, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a Panafrickému parlamentu.

 

(1)

Úř. věst. L 257, 2.10.2015, s. 1.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0275.

Právní upozornění - Ochrana soukromí