Διαδικασία : 2015/2973(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1352/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1352/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0474

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 171kWORD 86k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.394v01-00
 
B8-1352/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP))


Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Judith Sargentini εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP))  
B8-1352/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία της Αρούσα της 28ης Αυγούστου 2000 για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Μπουρούντι, και ειδικότερα το άρθρο 96,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση (ACDEG),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2248 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 12ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Jan Eliasson, της Προέδρου της Αφρικανικής Ένωσης, Nkosazana Dlamini-Zuma, και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, της 12ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης στις 13 Ιουνίου, 17 Οκτωβρίου και 13 Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη η Κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής στις 31 Μαΐου και στις 6 Ιουλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των συμπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ της 17ης Ιουνίου 2015 για την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/1755, της 1ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μπουρούντι(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 16 Μαρτίου, 18 Μαΐου, 22 Ιουνίου και 16 Νοεμβρίου 2015 σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι(2),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2015, με την οποία ζητείται η έναρξη διαπραγματεύσεων με τις αρχές του Μπουρούντι σύμφωνα με το άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πρόσφατη ιστορία του, το Μπουρούντι έχει αντιμετωπίσει προβλήματα όπως ο εμφύλιος πόλεμος, η εκτεταμένη πολιτική βία, η υπανάπτυξη και η φτώχεια·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Pierre Nkurunziza ξεκίνησε την τρίτη προεδρική του θητεία, κάτι το οποίο, κατά κοινή παραδοχή, αντιβαίνει στη Συμφωνία της Αρούσα για την ειρήνη και τη συμφιλίωση και στο Σύνταγμα του Μπουρούντι·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του και η πορεία προς τις εκλογές συνοδεύτηκαν από σφοδρή καταστολή της αντιπολίτευσης, των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης στο Μπουρούντι, μεταξύ άλλων με τη δολοφονία του ηγέτη της αντιπολίτευσης Zedi Feruzi·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπολίτευση μποϊκοτάρισε τις προεδρικές, βουλευτικές και τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Μπουρούντι τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές αυτές δεν θεωρήθηκαν ελεύθερες και δίκαιες από την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) και άλλους διεθνείς οργανισμούς λόγω πολυάριθμων περιστατικών καταστολής της αντιπολίτευσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπουρούντι δεν έλαβε υπόψη τις αποφάσεις και τις συστάσεις της ΑΕ και της Κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής (ΚΑΑ), οι οποίες εγκρίθηκαν στις 13 Ιουνίου 2015 και στις 6 Ιουλίου 2015, αντίστοιχα, των οποίων η πλήρης εφαρμογή θα είχε προετοιμάσει το έδαφος για αξιόπιστες και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), στις συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, καθώς και μεταξύ ένοπλων δυνάμεων, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 200 άνθρωποι από τις 26 Απριλίου 2015, και το ένα τρίτο αυτών τον Οκτώβριο μόνο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένοπλες ομάδες νέων που συνδέονται με το κυβερνών κόμμα τρομοκρατούν και απειλούν συστηματικά ανθρώπους που θεωρούν ότι είναι υποστηρικτές της αντιπολίτευσης ή τηρούν κριτική στάση απέναντι στην κυβέρνηση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στοχοθετημένες δολοφονίες διαπράττονται σε τακτική βάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι έγινε απόπειρα δολοφονίας του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων του Μπουρούντι και ότι ένας σημαντικός στρατηγός της χώρας και στενός συνεργάτης του προέδρου Nkurunziza έχασε τη ζωή του σε επίθεση με ρουκέτα, μέσα στο αυτοκίνητό του, στην πρωτεύουσα Μπουζουμπούρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αστυνομικές δυνάμεις έχουν στοχοποιηθεί και μέλη τους έχουν σκοτωθεί, καθώς και ότι υπάρχουν καταγγελίες ότι τουλάχιστον εννέα πολίτες εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από την κρατική αστυνομία (μονάδα API) στις 13 Οκτωβρίου 2015·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 200 000 πολίτες του Μπουρούντι έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά λόγω της συνεχιζόμενης βίας ή έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών υπάρχει σημαντικός κίνδυνος εξάπλωσης των εγχώριων συγκρούσεων σε γειτονικές χώρες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί διακεκριμένοι επικριτές έχουν εξοριστεί αφού δέχτηκαν απειλές λόγω της κριτικής που εξέφρασαν κατά της τρίτης θητείας του Προέδρου Nkurunziza·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικοί πολιτικοί έχουν καταφύγει σε εθνική ρητορική μίσους σε μια περιοχή η οποία εξακολουθεί να φέρει τα σημάδια της γενοκτονίας που έλαβε χώρα στη Ρουάντα το 1994·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών έχουν αναφέρει ότι υπάρχει κίνδυνος γενοκτονίας στο Μπουρούντι·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της ΑΕ έχει απευθύνει έκκληση για επανέναρξη της διαδικασίας διαμεσολάβησης το ταχύτερο δυνατόν, υπό την ηγεσία του Προέδρου της Ουγκάντα Yoweri Museveni, καθώς και για την πλήρη συνεργασία της κυβέρνησης του Μπουρούντι και όλων των άλλων ενδιαφερόμενων μερών με τον διαμεσολαβητή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφαλείας της ΑΕ έχει επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις εις βάρος όσων συμβάλλουν στη βία και παρεμποδίζουν την επίλυση της κρίσης και έχει αποφασίσει την έναρξη διεξοδικής έρευνας σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες βιαιοπραγίες κατά αμάχων στο Μπουρούντι και την αποστολή επιπρόσθετων παρατηρητών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της ΑΕ έχει απευθύνει έκκληση στην ΑΕ να επισπεύσει και να οριστικοποιήσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για ενδεχόμενη πραγματοποίηση μιας υπό αφρικανική ηγεσία αποστολής για την αποτροπή της βίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Νοεμβρίου 2015, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ban Ki-Moon, υπέβαλε τρεις προτάσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας προτείνοντας την αναθεώρηση της εντολής για παρουσία των Ηνωμένων Εθνών στο Μπουρούντι βάσει της εξέλιξης της κατάστασης, με στόχο να ανοιχθεί ο δρόμος για μια ειρηνευτική αποστολή σε περίπτωση επιδείνωσης της κρίσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ζήτησε την έναρξη διαβουλεύσεων βάσει του άρθρου 96 της Συμφωνίας του Κοτονού, λόγω του ότι το Μπουρούντι δεν τηρεί ουσιώδη στοιχεία της συμφωνίας, συγκεκριμένα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου· ότι οι εν λόγω διαβουλεύσεις ξεκίνησαν στις 8 Δεκεμβρίου 2015·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕ, η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτική απαγόρευση στους ηγέτες της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, των οποίων οι δηλώσεις και πράξεις συμβάλλουν στη συνέχιση της βίας και εμποδίζουν την αναζήτηση πολιτικής λύσης για την κρίση στο Μπουρούντι·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω του διατάγματος 530/1597, οι αρχές του Μπουρούντι ανέστειλαν τις δραστηριότητες δέκα οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα των ACAT-Burundi, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, Fontaine-ISOKO, Maison Shalom, PARCEM, RCP και SPPDF, και δέσμευσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους·

1.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση στο Μπουρούντι και τον κίνδυνο νέου εμφυλίου πολέμου και περαιτέρω αποσταθεροποίησης της ήδη καταπονημένης περιοχής των Μεγάλων Λιμνών· καλεί την κυβέρνηση, τις δυνάμεις ασφαλείας και τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης του Μπουρούντι να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση·

2.  θεωρεί τον Πρόεδρο Nkurunziza κατεξοχήν υπεύθυνο για τη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης στο Μπουρούντι και τον καλεί να ξεκινήσει άμεσα σοβαρό διάλογο με τις αντιπολιτευτικές δυνάμεις της χώρας με σκοπό να εξευρεθεί λύση για την τρέχουσα κρίση· η λύση αυτή πρέπει να έχει ως βάση τη Συμφωνία της Αρούσα για την ειρήνη και τη συμφιλίωση και να συνάδει με το Σύνταγμα του Μπουρούντι·

3.  θεωρεί ότι οι κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλογές που έλαβαν χώρα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2015 δεν ήταν ελεύθερες και δίκαιες, και ότι οι αρχές του Μπουρούντι παρεμπόδισαν συστηματικά την εκστρατεία των αντιπολιτευτικών δυνάμεων εμποδίζοντας τις δημόσιες διαδηλώσεις και απειλώντας τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, γεγονός που ώθησε πολλούς να επιλέξουν την εξορία·

4.  καταδικάζει τη σφοδρή καταστολή των αντιπολιτευτικών δυνάμεων του Μπουρούντι, τον τρόμο που διαδίδει η Imbonerakure (στρατιωτική νεολαία του κυβερνώντος κόμματος) και την καταπίεση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης·

5.  ζητεί από τις αρχές του Μπουρούντι να διασφαλίσουν την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων αυτών και την προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη· εκφράζει ικανοποίηση για τη σύσταση, από τον Γενικό Εισαγγελέα του Μπουρούντι, εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση των δολοφονιών της API στις 13 Οκτωβρίου 2015·

6.  καταδικάζει τη δολοφονία του στρατηγού Adolphe Nshimirimana, την απόπειρα δολοφονίας του στρατηγού Prime Niyongabo και τις επιθέσεις και δολοφονίες που έχουν διαπράξει οι δυνάμεις ασφαλείας του Μπουρούντι·

7.  ζητεί τον άμεσο αφοπλισμό της στρατιωτικής ομάδας Imbonerakure·

8.  υπενθυμίζει την υποχρέωση του Μπουρούντι να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου, βάσει της Συμφωνίας του Κοτονού· υπενθυμίζει ότι ανάλογα δικαιώματα κατοχυρώνονται και στο Σύνταγμα του Μπουρούντι·

9.  καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να σεβαστούν και να προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πολιτών της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι για τους υποστηρικτές της αντιπολίτευσης, να επιτρέψουν την ελεύθερη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης χωρίς καθυστέρηση, να επιτρέψουν στους εξορισμένους ηγέτες της αντιπολίτευσης να επιστρέψουν στη χώρα, να αφήσουν ελεύθερους άνευ όρων όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και να θέσουν τέλος στον προπηλακισμό των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10.  εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφαλείας της ΑΕ να ξεκινήσει διεξοδική έρευνα σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων εις βάρος όσων συμβάλλουν στην αύξηση της βίας στη χώρα· εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την έκκλησή του για ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης όσον αφορά την ενδεχόμενη υπό αφρικανική ηγεσία ειρηνευτική αποστολή για την πρόληψη της βίας και καλεί την ΕΥΕΔ να αναλύσει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να στηρίξει αυτή την αποστολή·

11.  χαιρετίζει την αποστολή, από την ΑΕ, παρατηρητών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων για να παρακολουθήσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τονίζει τη σημασία της συνεργασίας με αυτούς προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση της εντολής τους· ζητεί, επιπλέον, από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να διερευνήσει τις εικαζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν εντός της δικαιοδοσίας του κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης·

12.  εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού και για την επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών και δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για πολίτες του Μπουρούντι από την ΑΕ, την ΕΕ και τις ΗΠΑ·

13.  χαιρετίζει και στηρίζει τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες του ΟΗΕ, της ΑΕ και της Κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής και ζητεί την εντατικοποίηση των προσπαθειών αυτών·

14.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το συνεχιζόμενο ρεύμα προσφύγων στις γειτονικές χώρες και επαναλαμβάνει ότι στηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή·

15.  εκφράζει ανησυχία για την επανεμφάνιση της ρητορικής μίσους στο Μπουρούντι και καλεί όλους τους φορείς να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση·

16.  ζητεί την κατάργηση του διατάγματος 530/1597 που προβλέπει την προσωρινή αναστολή των δραστηριοτήτων δέκα οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την άμεση άρση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών τους, ώστε οι εν λόγω οργανώσεις να μπορούν να ασκούν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, την κυβέρνηση του Μπουρούντι και τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, τις κυβερνήσεις της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Federica Mogherini, την Αφρικανική Ένωση, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.

(1)

ΕΕ L 257, της 2.10.2015, σ. 1.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0275.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου