Procedūra : 2015/2973(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1352/2015

Iesniegtie teksti :

B8-1352/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 17/12/2015 - 9.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0474

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 169kWORD 85k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.394v01-00
 
B8-1352/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Burundi (2015/2973(RSP))


Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Burundi (2015/2973(RSP))  
B8‑1352/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā pārskatīto Kotonū nolīgumu,

–  ņemot vērā 2000. gada 28. augusta Arušas Miera un samierināšanās vienošanos attiecībā uz Burundi;

–  ņemot vērā Burundi Konstitūciju, jo īpaši tās 96. pantu,

–  ņemot vērā Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu (ACDEG),

–  ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā Vispārējo Cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes 2015. gada 12. novembra Rezolūciju Nr. 2248(2015) par stāvokli Burundi,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra vietnieka Jan Eliasson, Āfrikas Savienības priekšsēdētājas Nkosazana Dlamini-Zuma un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federica Mogherini 2015. gada 12. novembra kopīgo paziņojumu par Burundi,

–  ņemot vērā Āfrikas Savienība (ĀS) Miera un drošības padomes 2015. gada 13. jūnija, 17. oktobra un 13. novembra lēmumus par stāvokli Burundi,

–  ņemot vērā Austrumāfrikas valstu kopienas 2015. gada 31. maija un 6. jūlija paziņojumu par stāvokli Burundi

–  ņemot vērā paziņojumu par stāvokli Burundi, ko ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētāji sniedza 2015. gada 17. jūnijā,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 1. oktobra Regulu (ES) 2015/1755 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Burundi(1),

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 16. marta, 18. maija, 22. jūnija un 16. novembra secinājumus par Burundi,

–  ņemot vērā 2015. gada 9. jūlija rezolūciju par stāvokli Burundi(2),

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 26. oktobrī apstiprināto vēstuli, kurā ir pieprasīts sākt apspriedes ar Burundi iestādēm saskaņā ar Kotonū nolīguma 96. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Burundi nesenā vēsturē ir piedzīvojusi pilsoņu karu, plaši izplatītu politisko vardarbību, mazattīstību un nabadzību;

B.  tā kā prezidents Pierre Nkurunziza ir sācis savu trešo prezidentūras termiņu, kas tiek plaši uzskatīts par Arušas Arušas Miera un samierināšanās līguma un Burundi Konstitūcijas pārkāpumu;

C.  tā kā paziņojums par viņa kandidēšanu un gatavošanās vēlēšanām bija cieši saistīta ar Burundi opozīcijas, cilvēktiesību aktīvistu, pilsoniskās sabiedrības pārstāvju un plašsaziņas līdzekļu nežēlīgu apspiešanu, tostarp tika noslepkavots opozīcijas vadītājs Zedi Feruzi;

D.  tā kā gan Burundi prezidenta, gan likumdevējas iestādes un pašvaldību vēlēšanas notika attiecīgi 2015. gada jūnijā un jūlijā un opozīcija boikotēja tās abas; tā kā Āfrikas Savienība un citas starptautiskās organizācijas šīs vēlēšanas neuzskatīja par brīvām un godīgām, tādēļ, ka tika reģistrēti daudzi opozīcijas apspiešanas gadījumi;

E.  tā kā Burundi valdība ignorēja Āfrikas Savienības un Austrumāfrikas valstu kopienas lēmumus un ieteikumus, kurus tās pieņēma attiecīgi 2015. gada 13. jūnijā un 2015. gada 6. jūlijā un kuru pilnīga īstenošana varētu būt radījusi priekšnoteikumus uzticamām un iekļaujošām vēlēšanām;

F.  tā kā saskaņā ar ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNCHR) aplēsēm sadursmēs starp policijas spēkiem un opozīcijas aktīvistiem un bruņotiem grupējumiem kopš 2015. gada 26. aprīļa dzīvību ir zaudējuši vismaz 200 cilvēki, trešdaļa — oktobrī;

G.  tā kā jauniešu bruņoti grupējumi, kas saistīti ar valdošo partiju, sistemātiski terorizē un apdraud cilvēkus, kas uzskatāmi par opozīcijas atbalstītājiem vai kritiski noskaņotiem pret valdību;

H.  tā kā regulāri notiek mērķtiecīga cilvēku nogalināšana; tā kā ir noticis atentāta mēģinājums pret Burundi armijas štāba priekšnieku; tā kā raķešu uzbrukumā viņa mašīnai Burundi galvaspilsētā Budžumburā tika nogalināts augstu stāvošs Burundi ģenerālis un prezidenta Pierre Nkurunziza tuvs palīgs; tā kā bijuši uzbrukumi policijas spēkiem, kuros gājuši bojā policisti; tā kā ir saņemti ziņojumi, ka 2015. gada 13. oktobrī API policijas vienība bez tiesas izpildījusi nāvessodu vismaz deviņiem civiliedzīvotājiem;

I.  tā kā saskaņā ar ANO vardarbības dēļ vismaz 200 000 Burundi iedzīvotāji pārvietojušies iekšzemē vai aizbēguši uz kaimiņvalstīm;

J.  tā kā Lielo ezeru reģionā pastāv ievērojams risks, ka iekšējie konflikti var izplatīties uz kaimiņvalstīm;

K.  tā kā daudzi ievērojami cilvēki, kas saņēmuši draudus pēc prezidenta Pierre Nkurunziza trešā amata termiņa kritizēšanas, devušies trimdā;

L.  tā kā politiskie līderi ir ķērušies pie etniskā naida kurināšanas reģionā, kurā joprojām jūtamas Ruandas 1994. gada genocīda sekas;

M.  tā kā ANO amatpersonas ir norādījušas uz to, ka Burundi pastāv genocīda risks;

N.  tā kā Āfrikas Savienības Miera un drošības padome (AUPSC) ir aicinājusi pēc iespējas ātrāk atsākt mediācijas procesu Ugandas prezidenta Yoweri Museveni vadībā un paudusi aicinājumu Burundi valdībai un citām ieinteresētajām pusēm pilnībā sadarboties ar mediatoru; tā kā AUPSC ir noteikusi mērķtiecīgas sankcijas pret visiem tiem, kas veicina vardarbību un traucē krīzes atrisināšanu, kā arī pieņēmusi lēmumu sākt padziļinātu izmeklēšanu par gadījumiem, kad pārkāptas Burundi civiliedzīvotāju cilvēktiesības un veikti citi pārkāpumi, un nosūtīt vēl vairāk cilvēktiesību novērotāju un militāro speciālistu; tā kā AUPSC ir mudinājusi ĀS paātrināt un pabeigt ārkārtas plānu pieņemšanu, gatavojoties iespējamai Āfrikas vadītas misijas nosūtīšanai, lai novērstu vardarbību;

O.  tā kā 2015. gada 30. novembrī ANO ģenerālsekretārs Ban Ki Moon iesniedza Drošības padomei trīs priekšlikumus, kuros situācijas attīstības dēļ ieteikts pārskatīt ANO klātbūtnes Burundi mandātu, lai pavērtu iespēju nosūtīt miera uzturēšanas misiju, ja krīze padziļinātos;

P.  tā kā 2015. gada 26. oktobrī ES pieprasīja saskaņā ar Kotonū nolīguma 96. pantu sākt apspriedes, lai izmeklētu nolīguma būtisku elementu, proti, cilvēktiesību, demokrātijas principu un tiesiskuma, neievērošanu; tā kā šīs apspriedes sākās 2015. gada 8. decembrī;

Q.  tā kā ĀS, ES un ASV ir iesaldējušas to valdības un opozīcijas vadītāju līdzekļus, kuru darbības un paziņojumi veicina vardarbību un apgrūtina risinājuma meklēšanu Burundi pastāvošajai politiskajai krīzei, kā arī noteikušas šīm personām ceļojuma aizliegumu;

R.  tā kā, pamatojoties uz dekrētu Nr. 530/1597, Burundi iestādes apturēja 10 cilvēktiesību organizāciju: ACAT-Burundi, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, Fontaine-ISOKO, Maison Shalom, PARCEM, RCP un SPPDF, darbību un iesaldēja to bankas kontus,

1.  pauž nopietnas bažas par stāvokli Burundi, kas atkal var novest pie pilsoņu kara un vēl lielākas nestabilitātes jau tā nemieru nomocītajā Lielo ezeru reģionā; aicina Burundi valdību, drošības spēkus un opozīcijas spēkus maksimāli atturēties no spēka pielietošanas;

2.  uzskata, ka galvenais atbildīgais par Burundi politiskās situācijas pasliktināšanos ir prezidents Pierre Nkurunziza, un aicina viņu nekavējoties iesaistīties nopietnā dialogā ar Burundi opozīcijas spēkiem, lai rastu risinājumu pašreizējai krīzei; šādam risinājumam ir jābalstās uz Arušas Miera un samierināšanās līgumu un jāatbilst Burundi Konstitūcijai;

3.  uzskata, ka parlamenta un prezidenta vēlēšanas, kas notika 2015. gada jūnijā un jūlijā, nebija nedz brīvas, nedz godīgas un Burundi iestādes sistemātiska apspieda opozīcijas kampaņas, neatļaujot publiskas demonstrācijas un draudot opozīcijas politiķiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kā rezultātā daudzi devās trimdā;

4.  nosoda Burundi opozīcijas spēku nežēlīgo apspiešanu, teroru, ko veic valdošās partijas jauniešu militārais grupējums Imbonerakure, kā arī neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu slēgšanu;

5.  mudina Burundi varas iestādes nodrošināt, ka šie notikumi tiek pilnībā izmeklēti un vainīgie tiek saukti pie atbildības; atzinīgi vērtē to, ka Burundi ģenerālprokurors ir izveidojis izmeklēšanas komisiju, lai izmeklētu API izpildītos nāvessodus 2015. gada 13. oktobrī;

6.  nosoda ģenerāļa Adolphe Nshimirimana nogalināšanu atentātā, atentāta mēģinājumu pret pirmo ģenerāli Niyongabo un Burundi drošības spēku piekoptos uzbrukumus un cilvēku nogalināšanu;

7.  prasa nekavējoties atbruņot militāro grupējumu Imbonerakure;

8.  atgādina par Burundi saistībām saskaņā ar Kotonū nolīgumu — ievērot cilvēktiesības, demokrātiskās vērtības un tiesiskumu; atgādina, ka šīs tiesības ir noteiktas arī Burundi Konstitūcijā;

9.  aicina Burundi varas iestādes ievērot un aizsargāt visu Burundi iedzīvotāju pamattiesības, tostarp vārda brīvību un opozīcijas atbalstītāju pulcēšanās brīvību, nekavējoties atļaut atsākt plašsaziņas līdzekļu darbību, dot iespēju trimdā esošajiem opozīcijas vadītājiem atgriezties valstī, bez nosacījumiem atbrīvot visus politieslodzītos un izbeigt pilsoniskās sabiedrības organizāciju iebiedēšanu;

10.  atzinīgi vērtē AUPSC lēmumu sākt cilvēktiesību pārkāpumu izmeklēšanu Burundi un piemērot sankcijas tiem, kas sekmējuši vardarbības pieaugumu valstī; aicina tās pausto aicinājumu sagatavot ārkārtas plānu iespējamai Āfrikas vadītai miera misijai, lai novērstu vardarbību, un aicina EĀDD analizēt, kā tā varētu atbalstīt šādu misiju;

11.  atzinīgi vērtē to, ka ĀS ir nosūtījusi cilvēktiesību jomas novērotājus un militāros ekspertus uzraudzīt stāvokli cilvēktiesību jomā, un uzsver, ka ir svarīgi sadarboties ar viņiem, lai veicinātu viņu mandāta izpildi; turklāt aicina Starptautisko Krimināltiesu izmeklēt iespējamos nesenās krīzes laikā pastrādātos cilvēktiesību pārkāpumus, kas ietilpst tās jurisdikcijā;

12.  atzinīgi vērtē to, ka ir sāktas apspriedes saskaņā ar Kotonū nolīguma 96. pantu, kā arī to, ka ĀS, ES un ASV piemēro Burundi pilsoņiem ceļošanas aizliegumu un līdzekļu iesaldēšanu;

13.  atzinīgi vērtē un atbalsta ANO, ĀS un Austrumāfrikas Kopienas veiktos mediācijas centienus un aicina tos pastiprināt;

14.  pauž dziļas bažas par to, ka turpinās bēgļu straumes uz kaimiņvalstīm, un atkārtoti pauž atbalstu humānās palīdzības organizācijām, kas darbojas šai reģionā;

15.  pauž bažas, ka Burundi atkal vērojama naida runa un aicina visas puses atturēties no naidpilniem izteikumiem;

16.  aicina atcelt Dekrētu Nr. 530/1597, kas paredz uz laiku apturēt desmit cilvēktiesību organizāciju darbību, un nekavējoties atcelt to bankas kontu iesaldēšanu, lai šīs organizācijas varētu brīvi darboties;

17.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, Burundi valdībai un Lielo ezeru reģiona valstu valdībām, Austrumāfrikas Kopienas valstu valdībām, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini, Āfrikas Savienībai, ANO ģenerālsekretāram, ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētājiem un Panāfrikas parlamentam.

 

(1)

OV L 257, 2.10.2015., 1. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0275.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika