Postopek : 2015/2973(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1352/2015

Predložena besedila :

B8-1352/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2015 - 9.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0474

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 142kWORD 82k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.394v01-00
 
B8-1352/2015

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Burundiju (2015/2973(RSP))


Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Burundiju (2015/2973(RSP))  
B8-1352/2015

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju revidiranega Sporazuma iz Cotonouja,

–  ob upoštevanju mirovnega in spravnega sporazuma iz Aruše za Burundi z dne 28. avgusta 2000,

–  ob upoštevanju burundijske ustave, zlasti člena 96,

–  ob upoštevanju Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–  ob upoštevanju resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov št. 2248 (2015) z dne 12. novembra 2015 o razmerah v Burundiju,

–  ob upoštevanju skupne izjave namestnika generalnega sekretarja Združenih narodov Jana Eliassona, predsednice Afriške unije Nkosazane Dlamini-Zuma in podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve Federice Mogherini o Burundiju z dne 12. novembra 2015,

–  ob upoštevanju sklepov mirovnega in varnostnega sveta Afriške unije z dne 13. junija, 17. oktobra in 13. novembra 2015 o razmerah v Burundiju,

–  ob upoštevanju izjav Vzhodnoafriške skupnosti z dne 31. maja 2015 in 6. julija 2015 o razmerah v Burundiju,

–  ob upoštevanju izjave sopredsedujočih skupni parlamentarni skupščini AKP-EU z dne 17. junija 2015 o razmerah v Burundiju,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 2015/1755 z dne 1. oktobra 2015 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Burundiju(1),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 16. marca, 18. maja, 22. junija in 16. novembra 2015 o Burundiju,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. julija 2015 o razmerah v Burundiju(2),

–  ob upoštevanju pisma, ki ga je Svet odobril 26. oktobra 2015 in v katerem se v skladu s členom 96 Sporazuma iz Cotonouja poziva k začetku posvetovanj z burundijskimi oblastmi,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so nedavno zgodovino Burundija zaznamovali državljanska vojna, splošno politično nasilje, nerazvitost in revščina;

B.  ker je predsednik Pierre Nkurunziza začel svoj tretji predsedniški mandat, kar mnogi obsojajo, saj menijo, da je v nasprotju z mirovnim in spravnim sporazumom iz Aruše in burundijsko ustavo;

C.  ker je napoved o njegovi kandidaturi in priprave na volitve spremljalo ostro zatiranje burundijske opozicije, zagovornikov človekovih pravic, akterjev civilne družbe in medijev – med drugim je bil ubit opozicijski voditelj Zedi Feruzi;

D.  ker so junija in julija 2015 v Burundiju potekale predsedniške, parlamentarne in lokalne volitve, ki jih je opozicija bojkotirala; ker so Afriška unija in druge mednarodne organizacije volitve zaradi številnih primerov zatiranja opozicije označile za nesvobodne in nepoštene;

E.  ker burundijska vlada ni upoštevala odločitev in priporočil, ki sta jih Afriška unija in Vzhodnoafriška skupnost sprejeli 13. junija 2015 oziroma 6. julija 2015, popolna izvršitev teh odločitev in priporočil pa bi omogočila verodostojne in vključujoče volitve;

F.  ker so po podatkih Urada Visokega komisarja Združenih narodov za begunce spopadi med policijo in opozicijskimi aktivisti in med oboroženimi skupinami od 26. aprila 2015 terjali vsaj 200 življenj, od tega tretjino samo v mesecu oktobru;

G.  ker oborožene skupine iz podmladka vladajoče stranke sistematično terorizirajo ljudi, ki naj bi podpirali opozicijo ali kritizirali vlado, in jim grozijo;

H.  ker se redno dogajajo načrtni poboji; ker je bil poveljnik štaba burundijske vojske tarča poskusa atentata; ker je bil v raketnem napadu na njegov avto v prestolnici Bujumbura ubit vodilni burundijski general in tesni sodelavec predsednika Nkurunzize; ker so bili tarča napadov in žrtve napadov tudi policisti; ker naj bi posebna policijska enota API 13. oktobra 2015 po hitrem postopku usmrtila vsaj devet civilistov;

I.  ker je po podatkih Združenih narodov zaradi nenehnega nasilja notranje razseljenih več kot 200.000 Burundijcev ali pa so pobegnili v sosednje države;

J.  ker na območju afriških Velikih jezer obstaja veliko tveganje, da se notranji konflikti razširijo v sosednje države;

K.  ker so mnogi, ki so na glas kritizirali tretji predsedniški mandat Pierra Nkurunzize, zapustili državo, ker so jim grozili;

L.  ker vodilni politiki v tej regiji, ki še vedno ni prebolela ruandskega genocida leta 1994, uporabljajo etnično obarvan sovražni govor;

M.  ker so uradniki Združenih narodov omenili tveganje za genocid v Burundiju;

N.  ker je mirovni in varnostni svet Afriške unije (AUPSC) pozval k čimprejšnjemu nadaljevanju procesa mediacije pod vodstvom ugandskega predsednika Yowerija Musevenija in k popolnemu sodelovanju burundijske vlade in vseh ostalih vpletenih deležnikov z mediatorjem; ker je AUPSC uvedel usmerjene sankcije proti vsem, ki prispevajo k nasilju in ovirajo rešitev te krize, odločil pa se je tudi za začetek poglobljene preiskave o kršitvah človekovih pravic in drugih zlorabah civilistov v Burundiju ter za napotitev dodatnih opazovalcev za človekove pravice in vojaških strokovnjakov; ker je AUPSC Afriško unijo odločno pozval, naj pospeši in dokonča načrtovanje ravnanja v nepredvidljivih razmerah, da bi omogočili morebitno napotitev misije afriških držav, ki bi preprečila nasilje;

O.  ker je generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki Mun na podlagi razvoja dogodkov Varnostnemu svetu 30. novembra 2015 predložil tri predloge za revizijo mandata Združenih narodov v Burundiju, da bi omogočili napotitev mirovne misije, če bi se kriza poslabšala;

P.  ker je EU zahtevala, da se v skladu s členom 96 Sporazuma iz Cotonouja začnejo posvetovanja, kot odziv na nespoštovanje bistvenih elementov tega sporazuma v Burundiju, in sicer človekovih pravic, demokratičnih načel in pravne države; ker so se ta posvetovanja začela 8. decembra 2015;

Q.  ker so Afriška unija, EU in ZDA vladnim in opozicijskim voditeljem, katerih dejanja in izjave prispevajo k nadaljevanju nasilja in ovirajo iskanje politične rešitve krize v Burundiju, zamrznile sredstva in jim onemogočile potovanja;

R.  ker so burundijske oblasti z odlokom št. 530/1597 začasno ustavile dejavnosti desetih organizacij za človekove pravice, in sicer ACAT-Burundi, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, Fontaine-ISOKO, Maison Shalom, PARCEM, RCP in SPPDF, ter jim zamrznile bančne račune;

1.  je globoko zaskrbljen nad razmerami v Burundiju, ki lahko privedejo do ponovnega izbruha državljanske vojne in nadaljnje destabilizacije že tako napetega območja afriških Velikih jezer; poziva burundijsko vlado ter varnostne in opozicijske sile, naj se čim bolj brzdajo;

2.  meni, da je za hudo poslabšanje političnih razmer v Burundiju zlasti odgovoren predsednik Pierre Nkurunziza, in ga poziva, naj takoj začne resen dialog z opozicijo v Burundiju, da bi poiskali rešitev za nastalo krizo; ta rešitev mora temeljiti na mirovnem in spravnem sporazumu iz Aruše ter upoštevati burundijsko ustavo;

3.  meni, da parlamentarne in predsedniške volitve, ki so potekale junija in julija 2015, niso bile svobodne in poštene, burundijske oblasti pa so sistematično ovirale kampanje opozicijskih strank s preprečevanjem javnih demonstracij in grožnjami opozicijskim politikom in akterjem civilne družbe, kar je privedlo do tega, da so številni odšli v izgnanstvo;

4.  obsoja ostro zatiranje opozicije v Burundiju, teror, ki ga širi milica podmladka vladajoče stranke (Imbonerakure), in pritiske na neodvisne medije;

5.  poziva burundijske oblasti, naj poskrbijo, da se bodo ti dogodki v celoti raziskali in se bodo morali krivci zagovarjati pred sodiščem; pozdravlja ustanovitev preiskovalne komisije, ki jo je ustanovil državni tožilec v Burundiju in ki bo preiskala poboje enot API 13. oktobra 2015;

6.  ostro obsoja atentat na generala Adolpha Nshimirimano, poskus atentata na generala Primeja Niyongaba ter napade in uboje pripadnikov burundijskih varnostnih sil;

7.  poziva k takojšnji razorožitvi milice Imbonerakure;

8.  opozarja na obveznost Burundija iz Sporazuma iz Cotonouja o spoštovanju človekovih pravic, demokratičnih vrednot in pravne države; želi spomniti, da so te pravice zapisane tudi v burundijski ustavi;

9.  poziva burundijske oblasti, naj spoštujejo in varujejo temeljne pravice vseh Burundijcev, vključno s svobodo govora in svobodo zbiranja podpornikov opozicije, nemudoma omogočijo medijsko svobodo, dovolijo opozicijskim voditeljem v izgnanstvu vrnitev v državo, brezpogojno izpustijo vse politične zapornike in končajo nadlegovanje organizacij civilne družbe ter zagovornikov človekovih pravic;

10.  pozdravlja odločitev AUPSC o začetku preiskave o kršitvah človekovih pravic v Burundiju in o uvedbi usmerjenih sankcij proti tistim, ki prispevajo k porastu nasilja v državi; pozdravlja poziv AUPSC k načrtovanju ravnanja v nepredvidljivih razmerah, da bi omogočili napotitev mirovne misije, ki bi jo vodile afriške države, za preprečevanje nasilja, in poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj preuči, kako bi jo lahko podprla;

11.  pozdravlja napotitev opazovalcev Afriške unije za človekove pravice in vojaških strokovnjakov, da bi spremljali razmere na področju človekovih pravic, in poudarja, kako pomembno je sodelovanje z njimi, da bi jim olajšali izvajanje njihovega mandata; poleg tega poziva Mednarodno kazensko sodišče, naj v okviru svojih pristojnosti preišče domnevne kršitve človekovih pravic, zagrešene v času te krize;

12.  pozdravlja začetek posvetovanj v skladu s členom 96 Sporazuma iz Cotonouja ter omejitev potovanj in zamrznitev sredstev, ki so ju Afriška unija, EU in ZDA uvedle proti burundijskim državljanom;

13.  pozdravlja in podpira prizadevanja Združenih narodov, Afriške unije in Vzhodnoafriške skupnosti za mediacijo in poziva h krepitvi teh prizadevanj;

14.  je globoko zaskrbljen, ker begunci še naprej bežijo v sosednje države, in ponovno izraža podporo humanitarnim organizacijam, ki so prisotne v regiji;

15.  je zaskrbljen zaradi ponovnega pojava sovražnega govora v Burundiju in poziva vse akterje, naj se brzdajo;

16.  poziva, naj se razveljavi odlok št. 530/1597, s katerim so bile začasno ustavljene dejavnosti desetih organizacij za človekove pravice, in poziva, naj se takoj odpravi zamrznitev njihovih bančnih računov, da bodo te organizacije lahko prosto izvajale svoje dejavnosti;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam, vladi Burundija in vladam držav območja afriških Velikih jezer, vladam držav Vzhodnoafriške skupnosti, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federici Mogherini, Afriški uniji, generalnemu sekretarju Združenih narodov, predsednikoma skupne parlamentarne skupščine AKP-EU in vseafriškemu parlamentu.

(1)

UL L 257, 2.10.2015, str. 1.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0275.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov