Процедура : 2015/2973(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1353/2015

Внесени текстове :

B8-1353/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2015 - 9.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0474

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 140kWORD 89k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.395v01-00
 
B8-1353/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Бурунди (2015/2973(RSP))


Мария Габриел, Давор Иво Щир, Кристиан Дан Преда, Богдан Брунон Вента, Михаел Галер, Морис Понга, Йоахим Целер, Елени Теохарус, Кинга Гал, Анна Заборска, Фернанду Руаш, Елизабета Гардини, Лоренцо Чеза, Лара Коми, Йожеф Над, Рамон Луис Валкарсел Сисо от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Бурунди (2015/2973(RSP))  
B8-1353/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Бурунди,

–  като взе предвид Резолюция 2248 (2015) на Съвета за сигурност на ООН от 12 ноември 2015 г. относно положението в Бурунди,

–  като взе предвид съвместното изявление от 12 ноември 2015 г. на заместник генералния секретар на ООН Ян Елиасон, на председателя на Комисията на Африканския съюз Нкосазана Дламини-Зума, и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП/ЗП), Федерика Могерини относно Бурунди,

–  като взе предвид решенията на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз (АС) от 13 юни, 17 октомври и 13 ноември 2015 г. относно положението в Бурунди,

–  като взе предвид съвместното изявление за печата от 24 октомври 2015 г. от международния екип пратеници и представители на региона на Големите африкански езера в подкрепа на комюникето относно Бурунди на Съвета за мир и сигурност на АС,

–  като взе предвид местното изявление на ЕС от 9 октомври 2015 г. относно политическата криза и кризата в областта на сигурността в Бурунди,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/1755 на Съвета от 1 октомври 2015 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди(1),

–  като взе предвид декларацията от 23 юли 2015 г. на върховния представител/заместник-председател Федерика Могерини след президентските избори в Бурунди,

–  като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН от 7 юли 2015 г. относно мисия на ООН за наблюдение на Бурунди,

–  като взе предвид декларацията от 24 юни 2015 г. на съпредседателите на Парламентарна асамблея на АКТБ относно положението в Бурунди,

–  като взе предвид изявлението от 26 юни 2015 г. на председателя на Съвета за сигурност относно положението в Бурунди,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 16 март, 18 май, 22 юни и 16 ноември 2015 г. относно положението в Бурунди,

–  като взе предвид изявлението на държавните ръководители от Източноафриканската общност, направено на 31 май 2015 г. в Дар ес Салам, Танзания,

–  като взе предвид Споразумението за мир и помирение от Аруша за Бурунди,

–  като взе предвид Конституцията на Бурунди, и по-специално член 96 от нея,

–  като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

–  като взе предвид Споразумението от Котону,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че член 96 от Конституцията на Бурунди и член 7.3 от Споразумението за мир и помирение от Аруша предвиждат, че дадено лице може да упражнява само два мандата като президент; като има предвид, че президентът Пиер Нкурунзиза заема поста от 2005 г., като беше преизбран през 2010 г. в избори, които опозицията бойкотира, след като обвини правителството в сплашване;

Б.   като има предвид, че президентът Нкурунзиза обяви на 26 април 2015 г., че се кандидатира за трети мандат, като по този начин потопи страната в най-дълбоката политическа криза от края на гражданската война; като има предвид, че полицията използва прекомерна сила срещу мирните протестиращи, което доведе до загуба на човешки живот; като има предвид, че на 28 май 2015 г. ЕС прекрати своята мисия за наблюдение на изборите, като прецени, че не са изпълнени минималните приемливи условия за провеждането на демократични избори; като има предвид, че Пиер Нкурунзиза беше преизбран на 26 август 2015 г. след изборен процес, оценен от международната общност като неприобщаващ и ненадежден;

В.  като има предвид, че съгласно Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека (СВКПЧ) най-малко 198 души са убити от април 2015 г., включително 9 екзекуции по бърза процедура на цивилни лица на 13 октомври 2015 г., за които се предполага, че са извършени от сили на полицията в Бужумбура в съседство с Нгарара; като има предвид, че след призива на генералния секретар на ООН беше сформирана анкетна комисия от главния прокурор на Бурунди;

Г.  като има предвид, че по оценки над 200 000 души са избягали от Бурунди и търсят убежище в съседните страни; като има предвид, че през юли 2015 г., поради постоянно влошаващата се хуманитарна обстановка в страната, ЕС увеличи своята хуманитарна помощ и мобилизира допълнителни 4.5 млн. евро в полза на разселените лица;

Д.  като има предвид, че правозащитни организации свидетелстват за нарастващо политическо насилие и безнаказаност в страната, което сериозно влошава положението с правата на човека, екзекуции по бърза процедура и извънсъдебни екзекуции, произволните арести и задържания, включително на защитници на правата на човека, изтезания, заплахи и сплашване, главно от управляващите органи; като има предвид, че нито един от тези актове не е бил разследван, нито извършителите им подведени под отговорност;

Е.  като има предвид, че през последните седмици правителството затегна контрола си над независимите медии и вестници; като има предвид, че редица журналисти са били жестоко бити от полицията и подложени на съдебен тормоз; като има предвид, че на 23 ноември 2015 г. Министерството на вътрешните работи на Бурунди прекрати дейностите на основните групи от гражданското общество и неправителствените организации;

Ж.  като има предвид, че Бурунди е една от първите страни, които влязоха в изборен цикъл в региона на Големите африкански езера, заедно с Руанда и Демократична република Конго, и като такива се очакваше да дадат пример за зачитане на международния и конституционен ред, необходим за устойчивата демократизация, мир и развитие в региона;

З.  като има предвид, че Африканският съюз неотдавна започна разследване на нарушенията на правата на човека в Бурунди и призова за налагането на целенасочени санкции; като има предвид, че както Европейският съюз, така и Съединените щати приеха целенасочени и индивидуални санкции;

И.  като има предвид, че на 26 октомври 2015 г. ЕС поиска започването на консултации съгласно член 96 от Споразумението от Котону, за да се разследва неспазването на основни елементи на Споразумението, а именно правата на човека, демократичните принципи и принципите на правовата държава;

Й.  като има предвид, че политическата безизходица в Бурунди, влошаването на положението със сигурността и икономическата ситуация оказват тежки последици за населението и рискове за стабилността на целия регион;

К.  като има предвид, че международната общност играе важна роля в региона като гарант на споразуменията от Аруша; като има предвид, че все пак до момента всички усилия на регионално и подрегионално равнище, насочени към разрешаване на кризата и възстановяване на диалога между всички политически сили, не са довели до очакваните резултати;

Л.  като има предвид, че на 1 август 2015 г. членове на политическата опозиция и гражданското общество се срещнаха в Адис Абеба, за да създадат Национален съвет за възстановяване на споразуменията от Аруша и принципите на правовата държава;

M.  като има предвид, че на 23 септември 2015 г. президентът Нкурунзиза подписа указ за създаването на национална комисия за вътрешен диалог, която да води преговорите за шест месеца; като има предвид, че гражданското общество изрази голям скептицизъм по отношение на евентуалните постижения на тази комисия;

 

Н.  като има предвид, че на 31 ноември 2015 г. в писмо до Съвета за сигурност на ООН, в която се призовава за мерки за предотвратяване на масовите жестокости в Бурунди, генералният секретар на ООН, Бан Ки-мун очерта три възможности за намеса в страната, включително евентуална мироопазваща операция;

O.  като има предвид, че ЕС има значително финансово участие в годишния бюджет на Бурунди, приблизително половината от който се осигурява от международна помощ, и наскоро предостави 432 милиона евро на Бурунди – една от най-бедните нациите в света – от Европейския фонд за развитие за периода 2014 – 2020 г.;

П.  като има предвид, че се увеличават нападенията срещу хуманитарния персонал;

1.  изразява дълбоката си загриженост по повод на сериозната криза в сферата на сигурността и политическа ситуация в Бурунди, както и бързо влошаващата се хуманитарна обстановка в страната;

призовава за незабавно прекратяване на насилието и на политическото сплашване на противниците и за незабавно разоръжаване на всички въоръжени групи, свързани с политическите партии; изказва своите съболезнования на семействата на жертвите;

 

2.  припомня на органите на Бурунди задълженията им да гарантират основните права, както е предвидено в Африканската харта за правата на човека и народите и други международни и регионални инструменти за правата на човека;

3.  категорично осъжда всякакво използване на сила срещу мирни, невъоръжени демонстранти; настоятелно призовава бурундийските органи да разследват твърденията за нарушения на правата на човека от страна на полицейските и държавните служители, и да потърсят отговорност от виновните по предвидения ред; призовава властите в Бурунди да предприемат необходимите мерки за демилитаризиране на всички въоръжени групи в контекста на стриктното спазване на международното право и правата на човека; подчертава присъствието на много млади хора в тези въоръжени групи и следователно призовава за специфичен подход към техния случай и международната общност да предостави подкрепа за реинтеграцията им, за да се насърчи тяхното участие в мирния политически процес;

4.  призовава правителството на Бурунди да продължи процеса на демократизация в страната и да зачита, защитава и насърчава гражданските и политическите права на своите граждани и да спазва основните свободи, по-специално свободата на словото;

5.  отново подчертава, че само чрез диалог и консенсус, включващ правителството, опозицията и гражданското общество на Бурунди в съответствие със споразуменията от Аруша и Конституцията на Бурунди, може да бъде намерено трайно политическо решение в интерес на сигурността за целия народ на Бурунди; следователно приветства и подкрепя усилията за посредничество, полагани от АС, Източноафриканската общност (EAC) и ООН, както и неотдавнашното назначаване на специалния съветник на ООН за Бурунди; призовава наблюдателите на правата на човека и медиатора да обърнат внимание на положението на жените и тяхното включване в политическия диалог и да възстановят спокойствието;

6.  припомня, че партньорството на ЕС с Бурунди е уредено от Споразумението от Котону, както и че всички страни са задължени да спазват и прилагат разпоредбите на посоченото споразумение, по-специално зачитането на правата на човека; отбелязва, че механизмът по член 96 показва също ангажимента на ЕС не само по отношение на правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията, но и по отношение на народа на Бурунди;

7.  приветства разполагането на наблюдатели и военни експерти от АС по въпросите на правата на човека за наблюдение на положението с правата на човека и изтъква значението на сътрудничеството с тях, за да се улесни изпълнението на техния мандат; призовава АС и ООН да разгледат възможността за разполагане на мироопазваща мисия, в случай че ситуацията със сигурността и правата на човека в Бурунди допълнително се влоши;

8.  изразява дълбоката си загриженост по отношение на нарастващия поток бежанци от Бурунди в съседните държави; отново заявява подкрепата и солидарността си за всички хуманитарни организации, които работят на място, както и в съседните приемащи държави; приветства следователно ангажимента на ЕС за увеличаване на финансовата подкрепа и хуманитарната помощ с цел посрещане на неотложните нужди на тези лица;

9.  призовава АС и ЕС да разгледат сериозно регионалното измерение и да предотвратят всяка по-нататъшна дестабилизация на региона, по-специално чрез поддържането на постоянен политически диалог между страните от региона, не само на държавно равнище, но и между организациите на гражданското общество и административното и политическото равнище;

10.  отново потвърждава подкрепата си за целенасочени санкции, одобрени от ЕС, в съответствие с решенията, взети от АС и ООН, в отговор на влошаването на правовия ред и положението с правата на човека в страната;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на държавите членки, на правителството на Бурунди, на правителствата на държавите от региона на Големите африкански езера, на Африканския съюз, на Източноафриканската общност, на генералния секретар на Организацията на Обединените нации, на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС и на Панафриканския парламент.

(1)

ОВ L 257, 2.10.2015, стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност