Διαδικασία : 2015/2973(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1353/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1353/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0474

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 166kWORD 89k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.395v01-00
 
B8-1353/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP))


Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Ελένη Θεοχάρους, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy, Ramón Luis Valcárcel Siso εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP))  
B8-1353/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2248 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 12ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Jan Eliasson, της προέδρου της Αφρικανικής Ένωσης, Nkosazana Dlamini-Zuma, και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, σχετικά με το Μπουρούντι, της 12ης Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης στις 13 Ιουνίου, 17 Οκτωβρίου και 13 Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν προς τον Τύπο στις 24 Οκτωβρίου 2015 της Ομάδας Διεθνών Απεσταλμένων και Εκπροσώπων για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής, προς υποστήριξη του ανακοινωθέντος του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης (ΣΕΑ), σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την τοπική δήλωση της ΕΕ στις 9 Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την πολιτική κρίση και την κρίση στον τομέα της ασφαλείας στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/1755, της 1ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μπουρούντι(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου Federica Mogherini, της 23ης Ιουλίου 2015, μετά τις προεδρικές εκλογές στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την αποστολή εκλογικών παρατηρητών του ΟΗΕ στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στις 24 Ιουνίου 2015 των Συμπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στις 26 Ιουνίου 2015 του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 16 Μαρτίου, 18 Μαΐου, 22 Ιουνίου και 16 Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβησαν οι αρχηγοί κρατών της Κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής στις 31 Μαΐου 2015 στο Νταρ ες Σαλάμ της Τανζανίας,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της Αρούσα για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το σύνταγμα του Μπουρούντι, και ειδικότερα το άρθρο 96,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση (ACDEG),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 96 του Συντάγματος του Μπουρούντι και το άρθρο 7.3 της συμφωνίας της Αρούσα για την ειρήνη και τη συμφιλίωση ορίζουν ότι ο Πρόεδρος μπορεί να έχει μόνο δυο θητείες· ότι ο Πρόεδρος Pierre Nkurunziza βρίσκεται στον προεδρικό θώκο από το 2005 και επανεξελέγη το 2010 μετά από εκλογές τις οποίες η αντιπολίτευση μποϊκοτάρισε έχοντας κατηγορήσει την κυβέρνηση για εκφοβισμό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος Nkurunziza ανακοίνωσε στις 26 Απριλίου 2015την υποψηφιότητά του για μια τρίτη θητεία, βυθίζοντας έτσι την χώρα στην βαθύτερη πολιτική κρίση που έχει γνωρίσει μετά τον τερματισμό του εμφυλίου πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία άσκησε υπέρμετρη βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Μαΐου 2015, η ΕΕ ανέστειλε την αποστολή της για την παρακολούθηση των εκλογών εφόσον δεν πληρούνταν οι ελάχιστες αποδεκτές προϋποθέσεις για την διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών· ότι ο Pierre Nkurunziza επανεξελέγη στις 26 Αυγούστου 2015 μετά από μια εκλογική διαδικασία που θεωρήθηκε από την διεθνή κοινότητα ότι ευνοεί τους αποκλεισμούς και δεν είναι αξιόπιστη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΥΑ) τουλάχιστον 198 άτομα σκοτώθηκαν από τον Απρίλιο 2015, συμπεριλαμβανομένης της συνοπτικής εκτέλεσης 9 πολιτών στην κοινότητα Νγκαγκάρα της Μπουζουμπούρα στις 13 Οκτωβρίου 2015, κατά τα φαινόμενα από μέλη της αστυνομίας· ότι μετά από έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ συστάθηκε εξεταστική επιτροπή από τον Γενικό Εισαγγελέα του Μπουρούντι·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 200 000 άτομα υπολογίζεται ότι έχουν εγκαταλείψει το Μπουρούντι και αναζητούν καταφύγιο σε γειτονικές χώρες· ότι τον Ιούλιο 2015, λόγω της συνεχώς επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κατάστασης στην χώρα, η ΕΕ επιτάχυνε την χορήγηση της ανθρωπιστικής της βοήθειας και κινητοποίησε συμπληρωματικό ποσό ύψους 4,5 εκατομμύρια EUR υπέρ των εκτοπισμένων πληθυσμών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπογραμμίζουν την συνεχώς αυξανόμενη βία με πολιτικά κίνητρα και την ατιμωρησία στην χώρα, με σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα, εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς δίκη, αυθαίρετες συλλήψεις και φυλακίσεις, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων, βασανιστήρια, απειλές και εκφοβισμοί, κυρίως από τους κρατούντες· ότι δεν διερευνάται καμιά από αυτές τις πράξεις ούτε διώκονται οι δράστες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις τελευταίες εβδομάδες η κυβέρνησε περισφίγγει ακόμη περισσότερο τον κλοιό της γύρω από τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και τις εφημερίδες· ότι πολλοί δημοσιογράφοι έχουν υποστεί σοβαρούς ξυλοδαρμούς από την αστυνομία και δικαστικές παρενοχλήσεις· ότι, στις 23 Νοεμβρίου 2015, ο Υπουργός Εσωτερικών του Μπουρούντι απαγόρευσε τις δραστηριότητες των κυριοτέρων ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι είναι μια από τις πρώτες χώρες που εισήλθε σε κύκλο εκλογών στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, μαζί με την Ρουάντα και την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και, ως τέτοια, αναμενόταν από αυτήν να αποτελέσει παράδειγμα για την τήρηση της διεθνούς και της συνταγματικής τάξης που είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για βιώσιμο εκδημοκρατισμό, ειρήνη και ανάπτυξη στην περιοχή·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση κίνησε πρόσφατα έρευνα για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι και απηύθυνε έκκληση για επιβολή στοχευμένων κυρώσεων· ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγκρίνει στοχευμένες και μεμονωμένες κυρώσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Οκτωβρίου 2015, η ΕΕ ζήτησε την έναρξη διαβουλεύσεων βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού για να διερευνηθεί το θέμα του μη σεβασμού ουσιωδών στοιχείων της συμφωνίας, συγκεκριμένα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό αδιέξοδο στο Μπουρούντι και η επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την οικονομία και την ασφάλεια συνεπάγονται σοβαρές επιπτώσεις για τον πληθυσμό και κινδύνους για την σταθερότητα σε όλη την περιοχή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην περιοχή ως εγγυήτρια των Συμφωνιών της Αρούσα· ότι ωστόσο, μέχρι τώρα, όλες οι προσπάθειες σε επίπεδο περιφέρειας και υποπεριφέρειας για την διευθέτηση της κρίσης και την επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων δεν έχουν αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Αυγούστου 2015 μέλη της πολιτικής αντιπολίτευσης και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών συναντήθηκαν στην Αντίς Αμπέμπα για να δημιουργήσουν το Εθνικό Συμβούλιο για την Αποκατάσταση των Συμφωνιών της Αρούσα και του κράτους δικαίου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 ο πρόεδρος Nkurunziza υπέγραψε διάταγμα για την δημιουργία εθνικής επιτροπής διαλόγου στο Μπουρούντι επιφορτισμένης με την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για έξι μήνες· ότι η κοινωνία των πολιτών εξέφρασε μεγάλες αμφιβολίες σχετικά με τα πιθανά επιτεύγματα αυτής της επιτροπής·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Νοεμβρίου 2015, σε επιστολή του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ban Ki-moon, προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στην οποία ζητούσε την λήψη μέτρων για να αποτραπούν οι μαζικές βαρβαρότητες στο Μπουρούντι, όρισε τρεις εναλλακτικές λύσεις για επέμβαση στην χώρα, συμπεριλαμβανομένης και επιχείρησης διατήρησης της ειρήνης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συνεισφέρει σημαντικά στον ετήσιο προϋπολογισμό του Μπουρούντι, το ήμισυ περίπου του οποίου προέρχεται από διεθνή βοήθεια, και έχει πρόσφατα διαθέσει 432 εκατομμύρια EUR στο Μπουρούντι- ένα από τα φτωχότερα κράτη παγκοσμίως- από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 2014-2020·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις κατά του προσωπικού ανθρωπιστικής βοήθειας αυξάνονται·

1.  εκφράζει την βαθειά του ανησυχία σχετικά με τη σοβαρή πολιτική κατάσταση και κατάσταση ασφάλειας στο Μπουρούντι, καθώς και για την ταχέως επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα· ζητεί να δοθεί άμεσα τέλος στις βιαιοπραγίες και στα κρούσματα εκφοβισμού εναντίον πολιτικών αντιπάλων καθώς και τον άμεσο αφοπλισμό των προσκείμενων σε πολιτικά κόμματα ένοπλων ομάδων· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες όλων των θυμάτων·

 

2.  υπενθυμίζει στις αρχές του Μπουρούντι τις υποχρεώσεις τους να εγγυώνται τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως προβλέπεται στον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, και άλλες διεθνείς και περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

3.  καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση βίας κατά ειρηνικών, άοπλων διαδηλωτών· παροτρύνει τις αρχές του Μπουρούντι να διερευνήσουν καταγγελίες για παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου από την αστυνομία και κρατικούς υπαλλήλους, και να κινήσουν τις δέουσες διαδικασίες κατά των υπευθύνων· καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αποστρατικοποίηση όλων των ενόπλων ομάδων σε ένα πλαίσιο αυστηρής τήρησης του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει την παρουσία πολλών νέων ανθρώπων στις ένοπλες αυτές ομάδες και ζητεί, ως εκ τούτου, ιδιαίτερη προσέγγιση στην περίπτωσή τους, και από τη διεθνή κοινότητα να παράσχει την υποστήριξή της για την επανένταξη των ατόμων αυτών προκειμένου να προωθηθεί η συμμετοχή τους σε ειρηνικές πολιτικές διεργασίες·

4.  καλεί την κυβέρνηση του Μπουρούντι να συνεχίσει την διαδικασία εκδημοκρατισμού στην χώρα και να σέβεται, να προστατεύει και προωθεί τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα των πολιτών της καθώς και να τηρεί τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ιδίως την ελευθερία του λόγου·

5.  επισημαίνει εκ νέου ότι μόνο με διάλογο και συναινετικό πνεύμα, με συμμετοχή της κυβέρνησης του Μπουρούντι, της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών και σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας της Αρούσα και του Συντάγματος του Μπουρούντι, είναι δυνατόν να εξευρεθεί μία βιώσιμη πολιτική λύση προς το συμφέρον της ασφάλειας του συνόλου του λαού στο Μπουρούντι· χαιρετίζει και στηρίζει, ως εκ τούτου, τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες που έγιναν από την Αφρικανική Ένωση, την Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής και τον ΟΗΕ, καθώς και τον πρόσφατο διορισμό Ειδικού Συμβούλου του ΟΗΕ για το Μπουρούντι· καλεί τους παρατηρητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον διαμεσολαβητή να προσέξουν ιδιαίτερα την κατάσταση των γυναικών και την συμμετοχή τους στον πολιτικό διάλογο και την επάνοδο της ηρεμίας·

6.  υπενθυμίζει ότι η εταιρική σχέση της ΕΕ με το Μπουρούντι διέπεται από τη συμφωνία του Κοτονού, και ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τους όρους της συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι η ενεργοποίηση του μηχανισμού του άρθρου 96 δείχνει επίσης την δέσμευση της ΕΕ, όχι μόνο ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία, αλλά προς το λαό του Μπουρούντι·

7.  χαιρετίζει την αποστολή, από την ΑΕ, παρατηρητών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων για να παρακολουθήσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τονίζει τη σημασία της συνεργασίας με αυτούς προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση της εντολής τους· καλεί την Αφρικανική Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης ειρηνευτικής αποστολής σε περίπτωση που επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση ασφάλειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι·

8.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αυξανόμενη ροή προσφύγων από το Μπουρούντι σε γειτονικές χώρες· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει και είναι αλληλέγγυο προς όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή καθώς και στις γειτονικές χώρες υποδοχής· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, τη δέσμευση της ΕΕ να αυξήσει την οικονομική της στήριξη και την ανθρωπιστική βοήθεια για να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες ανάγκες των πληθυσμών αυτών·

9.  καλεί την ΑΕ και την ΕΕ να εξετάσουν σοβαρά την περιφερειακή διάσταση και να προλάβουν τυχόν περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής, ιδίως με την διατήρηση μόνιμου πολιτικού διαλόγου μεταξύ των χωρών της περιοχής, όχι μόνο σε επίπεδο κράτους αλλά και μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και σε διοικητικό και πολιτικό επίπεδο·

10.  επιβεβαιώνει την υποστήριξή του για την επιβολή των στοχευμένων κυρώσεων που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΑΕ και του ΟΗΕ, σε απάντηση στην επιδείνωση του κράτους δικαίου και της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στην κυβέρνηση του Μπουρούντι, στις κυβερνήσεις των χωρών της Περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, στην Αφρικανική Ένωση, στην Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στους συμπροέδρους της Μικτής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ και στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.

(1)

ΕΕ L 257 της 2.10.2015, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου