Prijedlog rezolucije - B8-1353/2015Prijedlog rezolucije
B8-1353/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Burundiju

9.12.2015 - (2015/2973(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Unije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy, Ramón Luis Valcárcel Siso u ime Kluba zastupnika PPE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1348/2015

Postupak : 2015/2973(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-1353/2015
Podneseni tekstovi :
B8-1353/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-1353/2015

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Burundiju

(2015/2973(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Burundiju,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2248 (2015) od 12. studenog 2015. o stanju u Burundiju,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu o Burundiju koju su 12. studenog 2015. dali zamjenik glavnog tajnika UN-a Jan Eliasson, predsjednica Komisije Afričke unije Nkosazana Dlamini-Zuma te potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini,

–  uzimajući u obzir odluke Vijeća Afričke unije za mir i sigurnost od 13. lipnja, 17. listopada i 13. studenog 2015. o stanju u Burundiju,

–  uzimajući u obzir zajedničko priopćenje za medije od 24. listopada 2015. kojim je tim međunarodnih izaslanika i predstavnika za regiju Velikih jezera u Africi podržao priopćenje Vijeća Afričke unije za mir i sigurnost o Burundiju,

–  uzimajući u obzir lokalnu izjavu EU-a od 9. listopada 2015. o političkoj i sigurnosnoj krizi u Burundiju,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) 2015/1755 od 1. listopada 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Burundiju[1],

–  uzimajući u obzir izjavu od 23. srpnja 2015. koju je nakon predsjedničkih izbora u Burundiju dala potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini,

–  uzimajući u obzir izvješće glavnog tajnika UN-a od 7. srpnja 2015. o misiji UN-a za promatranje izbora u Burundiju,

–  uzimajući u obzir izjavu supredsjednika Zajedničke parlamentarne skupštine afričkih, karipskih i pacifičkih država od 24. lipnja 2015. o stanju u Burundiju,

–  uzimajući u obzir izjavu o stanju u Burundiju koju je 26. lipnja 2015. dao predsjednik Vijeća sigurnosti;

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 16. ožujka, 18. svibnja, 22. lipnja i 16. studenog 2015. o stanju u Burundiju,

–  uzimajući u obzir izjavu koju su 31. svibnja 2015. dali šefovi država Istočnoafričke zajednice u Dar es Salaamu, u Tanzaniji,

–  uzimajući u obzir Sporazum iz Aruše o miru i pomirenju u Burundiju,

–  uzimajući u obzir Ustav Burundija, a posebice njegov članak 96.,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o demokraciji, izborima i upravljanju (ACDEG),

–  uzimajući u obzir Sporazum iz Cotonoua,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je člankom 96. Ustava Burundija i člankom 7. stavkom 3. Sporazuma o miru i pomirenju iz Aruše propisano da predsjednik može odslužiti samo dva mandata; budući da je predsjednik Pierre Nkurunziza na vlasti od 2005. i da je ponovno izabran 2010. na izborima koje je oporba bojkotirala nakon što je optužila vladu za zastrašivanje;

B.  budući da je predsjednik Nkurunziza 26. travnja 2015. najavio da će se kandidirati za treći mandat, što je zemlju dovelo do najveće političke krize od kraja građanskog rata; budući da je policija pri suzbijanju mirnih prosvjeda prekomjerno upotrebljavala silu, pri čemu su mnogi smrtno stradali; budući da je EU 28. svibnja 2015. obustavio misiju za promatranje izbora jer minimalni uvjeti za održavanje demokratskih izbora nisu bili zadovoljeni; budući da je Pierre Nkurunziza 26. kolovoza 2015. ponovno izabran na izborima koje međunarodna zajednica ne smatra ni uključivim ni vjerodostojnim;

C.  budući da je prema podacima Ureda Visokog povjerenika za ljudska prava od travnja 2015. ubijeno najmanje 198 ljudi, u što se ubrajaju i smaknuća u četvrti Ngarara u Bujumburi, u kojoj su navodno pripadnici policije po kratkom postupku pogubili devet civila; budući da je nakon poziva glavnog tajnika UN-a glavni državni odvjetnik Burundija osnovao istražno povjerenstvo;

D.  budući da se procjenjuje da je preko 200 000 ljudi pobjeglo iz Burundija i traži utočište u susjednim zemljama; budući da je zbog sve goreg humanitarnog stanja u toj zemlji EU počeo pružati veću humanitarnu pomoć i mobilizirao dodatnih 4,5 milijuna EUR za pomoć raseljenom stanovništvu;

E.  budući da organizacije za zaštitu ljudskih prava upozoravaju na rastuće politički motivirano nasilje u Burundiju i na njegovo nekažnjavanje, na ozbiljno pogoršanje stanja ljudskih prava, pogubljenja po kratkom postupku i izvansudska pogubljenja, proizvoljna uhićenja i pritvaranja, među ostalim i boraca za ljudska prava, te na mučenje, prijetnje i zastrašivanje, za što su u većini slučajeva odgovorne vlasti; budući da se ti činovi ne istražuju te da protiv odgovornih osoba ne podižu optužnice;

F.  budući da posljednjih tjedana vlada sve više ograničava neovisne medije i novine; budući da je više novinara pretrpjelo teško policijsko premlaćivanje i sudsko uznemiravanje; budući da je Ministarstvo unutarnjih poslova Burundija 23. studenog 2015. zabranilo aktivnosti najistaknutijih skupina civilnog društva i nevladinih organizacija;

G.  budući da je Burundi uz Ruandu i Demokratsku Republiku Kongo jedna od prvih zemalja u regiji Velikih jezera koja je počela s održavanjem izbora te je stoga trebao poslužiti kao primjer poštovanja međunarodnog i ustavnog poretka nužnog za održivost demokratizacije, mir i razvoj u regiji;

H.  budući da je Afrička unija nedavno pokrenula istragu o kršenju ljudskih prava u Burundiju i pozvala da se nametnu ciljane sankcije; budući da su i Europska unija i Sjedinjene Američke Države donijele ciljane i sankcije protiv pojedinaca;

I.  budući da je 26. listopada 2015. EU zatražio početak savjetovanja propisanog člankom 96. Sporazuma iz Cotonoua kako bi se istražilo kršenje bitnih odredbi sporazuma, točnije ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava;

J.  budući da politički zastoj u Burundiju te pogoršanje sigurnosne i gospodarske situacije imaju teške posljedice na stanovništvo i ugrožavaju stabilnost čitave regije;

K.  budući da međunarodna zajednica ima važnu ulogu u regiji kao jamac Sporazuma iz Aruše; međutim, budući da svi dosadašnji regionalni i subregionalni napori usmjereni na rješavanje krize te ponovno uvođenje dijaloga između svih političkih snaga nisu dali očekivane rezultate;

L.  budući da su se 1. kolovoza 2015. članovi političke oporbe i skupine civilnog društva okupili u Addis Abebi kako bi osnovali Nacionalno vijeće za obnovu Sporazuma iz Aruše i vladavine prava;

M.  budući da je predsjednik Nkurunziza potpisao dekret kojim se osniva nacionalni odbor za dijalog unutar Burundija koje će šest mjeseci voditi pregovore; budući da je civilno društvo vrlo skeptično u pogledu potencijalnih postignuća tog odbora;

N.  budući da je 31. studenog 2015. glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon u pismu Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, u kojem poziva na provođenje mjera za sprečavanje masovnog krvoprolića u Burundiju, iznio tri načina na koje se može intervenirati, uključujući i potencijalnu mirovnu operaciju;

O.  budući da EU znatno doprinosi godišnjem proračunu Burundija, od kojeg otprilike polovicu čini međunarodna pomoć, te da je Burundiju, kao jednoj od najsiromašnijih država na svijetu, iz Europskog razvojnog fonda za 2014. – 2020. nedavno dodijeljeno 432 milijuna EUR;

P.  budući da su napadi na civile i humanitarno osoblje sve učestaliji;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog teške sigurnosne i političke situacije u Burundiju, kao i zbog naglog pogoršavanja humanitarne situacije u toj zemlji; poziva na hitan prekid nasilja i političkog zastrašivanja oporbe te na razoružavanje svih naoružanih skupina odanih političkim strankama; izražava sućut obiteljima svih žrtava;

 

2.  podsjeća vlasti Burundija na obavezu da zajamče temeljna prava kao što je predviđeno Afričkom poveljom o ljudskim pravima i pravima naroda te drugim međunarodnim i regionalnim instrumentima za ljudska prava;

3.  snažno osuđuje svaku primjenu sile protiv mirnih i nenaoružanih prosvjednika; potiče burundijske vlasti da istraže navode o tome da policija i državni službenici krše ljudska prava i da odgovorne osobe izvede pred lice pravde; potiče burundijske vlasti da u kontekstu strogog poštovanja međunarodnih zakona i ljudskih prava poduzmu mjere potrebne za razvojačenje svih naoružanih skupina; naglašava da su pripadnici tih naoružanih skupina često mlade osobe i poziva da se u njihovim slučajevima usvoji poseban pristup, a međunarodnu zajednicu poziva da podrži njihovu reintegraciju kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u mirnom političkom procesu;

4.  poziva vladu Burundija da nastavi s procesom demokratizacije u zemlji i da poštuje, štiti i promiče građanska i politička prava svojih građana, kao i da poštuje temeljne slobode, a posebno slobodu govora;

5.  još jednom naglašava da se trajno političko rješenje u interesu sigurnosti svih ljudi u Burundiju može postići samo dijalogom i dogovorom u kojima će sudjelovati vlada Burundija, oporba i civilno društvo u skladu sa Sporazumom iz Aruše i Ustavom Burundija; stoga pozdravlja i podržava posredničke napore Afričke unije, Istočnoafričke zajednice i Ujedinjenih naroda, kao i nedavno imenovanje posebnog savjetnika UN-a za Burundi; poziva promatrače stanja ljudskih prava i mirovne posrednike da povedu račina o situaciji žena i njihovom uključivanju u politički dijalog te o ponovnom uspostavljanju mira;

6.  podsjeća na to da je partnerstvo EU-a s Burundijem uređeno Sporazumom iz Cotonoua i da su sve strane obvezne poštovati i provesti uvjete tog sporazuma, osobito kada je riječ o poštovanju ljudskih prava; napominje da aktiviranje mehanizma iz članka 96. također pokazuje zalaganje EU-a ne samo za ljudska prava, vladavinu prava i demokraciju već i za stanovništvo Burundija;

7.  pozdravlja činjenicu da je Afrička unija poslala promatrače i vojne stručnjake da nadziru stanje ljudskih prava te ističe važnost suradnje s njima kako bi im se olakšalo izvršavanje mandata; poziva Afričku uniju i Ujedinjene narode da razmotre mogućnost slanja mirovne misije u slučaju da se sigurnosno stanje i stanje ljudskih prava u Burundiju dodatno pogorša;

8.  izražava duboku zabrinutost zbog sve većeg priljeva izbjeglica iz Burundija u susjedne zemlje; ponovno izražava svoju potporu i solidarnost sa svim humanitarnim organizacijama koje djeluju na terenu te sa susjednim zemljama koje stanovnicima Burundija pružaju utočište; stoga pozdravlja obvezu koju je EU preuzeo u pogledu pružanja veće financijske i humanitarne pomoći kako bi se zadovoljile hitne potrebe tih osoba;

9.  poziva Afričku uniju i Europsku uniju da ozbiljno razmotre regionalni utjecaj te krize i spriječe dodatnu destabilizaciju regije, prvenstveno održavanjem trajnog političkog dijaloga među zemljama regije, i to ne samo na razini država već i među organizacijama civilnog društva te na administrativnoj i političkoj razini;

10.  ponavlja da podržava ciljane sankcije koje je EU, kao odgovor na pogoršanje situacije u vezi s vladavinom prava i ljudskim pravima u Burundiju, odobrio u skladu s odlukama Afričke unije i Ujedinjenih naroda;

11.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, državama članicama, vladi Burundija, vladama zemalja regije Velikih jezera, Afričkoj uniji, Istočnoafričkoj zajednici, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, supredsjednicima Zajedničke parlamentarne skupštine Europske unije i afričkih, karipskih i pacifičkih država te Panafričkom parlamentu.