Postup : 2015/2973(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1353/2015

Predkladané texty :

B8-1353/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2015 - 9.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0474

NÁVRH UZNESENIA
PDF 150kWORD 84k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.395v01-00
 
B8-1353/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Burundi (2015/2973(RSP))


Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy, Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Burundi (2015/2973(RSP))  
B8-1353/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Burundi,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov č. 2248 (2015) z 12. novembra 2015 o situácii v Burundi,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie zástupcu generálneho tajomníka OSN Jana Eliassona, predsedníčky Komisie Africkej únie Nkosazany Dlaminiovej-Zumovej a podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej z 12. novembra 2015 o Burundi,

–  so zreteľom na rozhodnutia Mierovej a bezpečnostnej rady Africkej únie (AÚ) z 13. júna, 17. októbra a 13. novembra 2015 o situácii v Burundi,

–  so zreteľom na spoločnú tlačovú správu Skupiny medzinárodných vyslancov a predstaviteľov pre oblasť Veľkých jazier v Afrike z 24. októbra 2015 na podporu komuniké Mierovej a Bezpečnostnej rady AÚ o Burundi,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 9. októbra 2015 o politickej a bezpečnostnej kríze v Burundi,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2015/1755 z 1. októbra 2015 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Burundi(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie PK/VP Federicy Mogheriniovej z 23. júla 2015, vydané po prezidentských voľbách v Burundi,

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN zo 7. júla 2015 o volebnej pozorovateľskej misii OSN v Burundi,

–  so zreteľom na vyhlásenie spolupredsedov Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT z 24. júna 2015 o situácii v Burundi,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN z 26. júna 2015 o situácii v Burundi,

–  so zreteľom na závery Rady zo 16. marca, z 18. mája, 22. júna a zo 16. novembra 2015 o situácii v Burundi,

–  so zreteľom na vyhlásenie, ktoré vydali hlavy štátov Východoafrického spoločenstva 31. mája 2015 v Dar es Salaame v Tanzánii,

–  so zreteľom na Arušskú dohodu o mieri a zmierení pre Burundi,

–  so zreteľom na burundskú ústavu, a najmä na jej článok 96,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných (ACDEG),

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v článku 96 ústavy Burundi a článku 7 ods. 3 Arušskej dohody o mieri a zmierení sa stanovuje, že prezident môže byť vo funkcii iba dve funkčné obdobia; keďže prezident Pierre Nkurunziza je vo funkcii od roku 2005, pričom v roku 2010 bol opätovne zvolený vo voľbách, ktoré opozícia bojkotovala po tom, čo obvinila vládu zo zastrašovania;

 

B.  keďže prezident Nkurunziza 26. apríla 2015 oznámil, že sa bude uchádzať o túto funkciu aj v treťom volebnom období, čím by krajinu uvalil do najhlbšej politickej krízy od konca občianskej vojny; keďže polícia použila nadmernú silu proti pokojným demonštrantom, čo sa prejavilo obrovskými stratami na životoch; keďže 28. mája 2015 pozastavila EÚ svoju volebnú misiu, pretože neboli splnené minimálne prijateľné podmienky na uskutočnenie demokratických volieb; keďže Pierre Nkurunziza bol 26. augusta 2015 opätovne zvolený do funkcie po volebnom procese, ktorý medzinárodné spoločenstvo označilo za neinkluzívny a nehodnoverný;

C.  keďže podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN (OHCHR) bolo od apríla 2015 zabitých prinajmenšom 198 ľudí vrátane hromadnej popravy 9 civilistov v bujumburskej štvrti Ngarara, ktorú 13. októbra 2015 údajne vykonali príslušníci polície; keďže na výzvu generálneho tajomníka OSN zostavil generálny prokurátor Burundi vyšetrovací výbor;

D.  keďže podľa odhadov je už z Burundi na úteku viac ako 200 000 ľudí, ktorí hľadajú útočište v okolitých štátoch; keďže v júli 2015 zintenzívnila EÚ v dôsledku katastrofálnej humanitárnej situácie v krajine svoju humanitárnu pomoc a uvoľnila ešte navyše 4,5 milióna EUR v prospech vysídleného obyvateľstva;

E.  keďže organizácie v oblasti ľudských práv poukazujú na rastúce politicky motivované násilie a beztrestnosť v krajine a vážne sa zhoršujúci stav ľudských práv, hromadné a mimosúdne popravy, svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie, okrem iného obhajcov ľudských práv, prejavy mučenia, hrozieb a zastrašovania, najmä zo strany vládnych orgánov; keďže žiaden z týchto činov sa nevyšetruje a ich páchatelia nie sú stíhaní;

F.  keďže vláda v posledných týždňoch ešte viac zvýšila tlak na nezávislé médiá a tlač; keďže polícia surovo zbila a procesom sa vyhrážala viacerým novinárom; keďže 23. novembra 2015 zakázalo burundské ministerstvo vnútra činnosť hlavných zoskupení občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií;

G.  keďže Burundi bolo jedným z prvých štátov oblasti Veľkých jazier, ktoré spolu s Rwandou a Konžskou demokratickou republikou vstúpili do volebného cyklu, a preto sa od neho očakávalo, že pôjde príkladom v dodržiavaní medzinárodného a ústavného poriadku, ktorý je nevyhnutný pre udržateľnú demokratizáciu, mier a rozvoj regiónu;

H.  keďže Africká únia začala nedávno vyšetrovať zneužívanie ľudských práv v Burundi a vyzvala na prijatie cielených sankcií; keďže Európska únia aj Spojené štáty prijali cielené a individuálne sankcie;

I.  keďže 26. októbra 2015 požiadala EÚ o začatie konzultácií podľa článku 96 Dohody z Cotonou s cieľom vyšetriť nedodržiavanie podstatných prvkov dohody, najmä v oblasti ľudských práv, zásad demokracie a právneho štátu;

J.  keďže patová politická situácia a zhoršujúca sa bezpečnostná a hospodárska situácia v Burundi majú závažné dôsledky na obyvateľstvo a prinášajú so sebou riziká pre stabilitu celého regiónu;

K.  keďže medzinárodné spoločenstvo zohráva v regióne významnú úlohu ako garant arušských dohôd; keďže však celé doterajšie regionálne a subregionálne úsilie zamerané na riešenie krízy a obnovenie dialógu medzi všetkými politickými silami neprinieslo očakávané výsledky;

L.  keďže 1. augusta 2015 sa členovia politickej opozície a zoskupení občianskej spoločnosti stretli v Addis Abebe, aby vytvorili národnú radu pre obnovu arušských dohôd a právneho štátu;

M.  keďže 23. septembra 2015 prezident Nkurunziza podpísal dekrét o vytvorení národnej komisie pre vnútorný burundský dialóg, ktorá by mala počas šiestich mesiacov viesť rokovania; keďže občianska spoločnosť vyjadrila veľké pochybnosti, pokiaľ ide o prípadné výsledky práce tejto komisie;

N.  keďže generálny tajomník OSN Pan Ki-mun adresoval 31. novembra 2015 Bezpečnostnej rade OSN list, v ktorom žiada prijať opatrenia na zabránenie nesmiernym zverstvám v Burundi a navrhuje tri možnosti zásahu v tomto štáte vrátane prípadnej mierovej operácie;

O.  keďže EÚ významne prispieva do ročného rozpočtu Burundi, ktorého približne polovica pochádza z medzinárodnej pomoci, a nedávno pridelila Burundi, jednému z najchudobnejších národov sveta, 432 miliónov EUR z Európskeho rozvojového fondu 2014 – 2020;

P.  keďže sa zvyšujú útoky proti humanitárnym pracovníkom;

1.  vyjadruje hlboké obavy z vážnej bezpečnostnej a politickej situácie v Burundi, ako aj z rapídne sa zhoršujúcej humanitárnej situácie v krajine; vyzýva na okamžité ukončenie násilia a zastrašovania politických protivníkov a na okamžité odzbrojenie všetkých ozbrojených skupín napojených na politické strany; vyjadruje sústrasť rodinám všetkých obetí;

2.  upozorňuje orgány Burundi na ich povinnosť zaručiť základné práva v súlade s Africkou chartou ľudských práv a práv národov a s ostatnými medzinárodnými a regionálnymi nástrojmi pre ľudské práva;

3.  dôrazne odsudzuje akékoľvek použitie sily proti pokojným, neozbrojeným demonštrantom; žiada burundské orgány, aby vyšetrili obvinenia zo zneužívania ľudských práv zo strany polície a štátnych úradníkov a náležite z toho vyvodili dôsledky pre zodpovedné osoby; vyzýva burundské orgány, aby v rámci prísneho dodržiavania medzinárodného práva a ľudských práv prijali potrebné opatrenia na odzbrojenie všetkých ozbrojených skupín; poukazuje na zastúpenie mnohých mladých ľudí v týchto ozbrojených skupinách a žiada preto osobitný prístup v tomto prípade a medzinárodné spoločenstvo vyzýva, aby poskytlo podporu pri ich reintegrácii v záujme podpory ich účasti na mierovom politickom procese;

4.  vyzýva vládu Burundi, aby pokračovala v demokratizačnom procese v krajine a dodržiavala, ochraňovala a podporovala občianske a politické práva svojich občanov a rešpektovala základné slobody, najmä slobodu prejavu;

5.  opätovne zdôrazňuje, že iba prostredníctvom dialógu a konsenzu s burundskou vládou, opozíciou a občianskou spoločnosťou v súlade s arušskou dohodou a burundskou ústavou možno nájsť trvalé politické riešenie pre všetkých obyvateľov Burundi v záujme bezpečnosti a demokracie; víta preto a podporuje sprostredkovateľské úsilie AÚ, Východoafrického spoločenstva (EAC) a OSN, ako aj nedávne vymenovanie osobitného poradcu OSN pre Burundi; vyzýva pozorovateľov dodržiavania ľudských práv a mediátora, aby venovali pozornosť situácii žien a ich zapojenia do politického dialógu, ako aj obnoveniu pokoja;

6.  pripomína, že partnerstvo EÚ s Burundi sa riadi Dohodou z Cotonou, a že všetky strany sú povinné dodržiavať a vykonávať podmienky tejto dohody, najmä dodržiavanie ľudských práv; konštatuje, že aktivácia mechanizmu podľa článku 96 poukazuje aj na záväzok EÚ nielen voči ľudským práva, právnemu štátu a demokracii, ale aj voči burundskému ľudu;

7.  víta skutočnosť, že AÚ vyslala v záujme monitorovania situácie v oblasti ľudských práv pozorovateľov dodržiavania ľudských práv a vojenských expertov, a zdôrazňuje dôležitosť spolupráce s nimi na uľahčenie vykonávania ich mandátu; vyzýva AÚ a OSN, aby zvážili nasadenie mierovej misie v prípade, že sa bezpečnostná situácia v Burundi v oblasti ľudských práv ešte zhorší;

8.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s narastajúcim tokom burundských utečencov do susedných krajín; opätovne potvrdzuje svoju podporu a solidaritu všetkým humanitárnym organizáciám, ktoré pracujú v teréne a susedným hostiteľským krajinám; víta preto záväzok EÚ zvýšiť finančnú podporu a humanitárnu pomoc na riešenie naliehavých potrieb týchto obyvateľov;

9.  vyzýva AÚ a EÚ, aby seriózne posúdili regionálny rozmer a predišli ďalšej destabilizácii regiónu, najmä udržaním trvalého politického dialógu medzi krajinami regiónu, a to nielen na úrovni štátov, ale aj medzi organizáciami občianskej spoločnosti a na administratívnej a politickej úrovni;

10.  potvrdzuje svoju podporu cieleným sankciám, ktoré schválila EÚ v súlade s rozhodnutiami AÚ a OSN ako reakciu na zhoršovanie stavu právneho štátu a ľudských práv v krajine;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, vláde Burundi, vládam štátov oblasti Veľkých jazier, Africkej únii, Východoafrickému spoločenstvu, generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a Panafrickému parlamentu.

(1)

Ú. v. EÚ L 257, 2.10.2015, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia