Postopek : 2015/2973(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1353/2015

Predložena besedila :

B8-1353/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2015 - 9.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0474

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 144kWORD 82k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.395v01-00
 
B8-1353/2015

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Burundiju (2015/2973(RSP))


Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy, Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Burundiju (2015/2973(RSP))  
B8-1353/2015

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnji resolucij o Burundiju,

–  ob upoštevanju resolucije Varnostnega sveta OZN št. 2248 (2015) z dne 12. novembra 2015 o razmerah v Burundiju,

–  ob upoštevanju skupne izjave namestnika generalnega sekretarja OZN Jana Eliassona, predsednice Afriške unije Nkosazane Dlamini-Zuma ter podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini o Burundiju z dne 12. novembra 2015,

–  ob upoštevanju sklepov mirovnega in varnostnega sveta Afriške unije z dne 13. junija, 17. oktobra in 13. novembra 2015 o razmerah v Burundiju,

–  ob upoštevanju skupnega sporočila za javnost skupine mednarodnih odposlancev in predstavnikov za območje afriških Velikih jezer z dne 24. oktobra 2015 v podporo sporočilu mirovnega in varnostnega sveta Afriške unije o Burundiju,

–  ob upoštevanju lokalne izjave EU z dne 9. oktobra 2015 o politični in varnostni krizi v Burundiju,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2015/1755 z dne 1. oktobra 2015 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Burundiju(1),

–  ob upoštevanju izjave visoke predstavnice in podpredsednice Federice Mogherini z dne 23. julija 2015 po predsedniških volitvah v Burundiju,

–  ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja OZN z dne 7. julija 2015 o misiji OZN za opazovanje volitev v Burundiju,

–  ob upoštevanju izjave sopredsedujočih varnostnemu svetu parlamentarne skupščine AKP z dne 24. junija 2015 o razmerah v Burundiju,

–  ob upoštevanju izjave predsednika Varnostnega sveta z dne 26. junija 2015 o razmerah v Burundiju,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 16. marca, 18. maja, 22. junija in 16. novembra 2015 o razmerah v Burundiju,

–  ob upoštevanju izjave vodij držav Vzhodnoafriške skupnosti z dne 31. maja 2015 v Dar es Salaamu v Tanzaniji,

–  ob upoštevanju mirovnega in spravnega sporazuma iz Aruše za Burundi,

–  ob upoštevanju burundijske ustave, zlasti člena 96,

–  ob upoštevanju Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju,

–  ob upoštevanju Sporazuma iz Cotonouja,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker člen 96 burundijske ustave in člen 7.3 mirovnega in spravnega sporazuma iz Aruše določata, da je lahko predsednik izvoljen samo za dva mandata; ker je Pierre Nkurunziza na položaju predsednika že od leta 2005, ponovno je bil namreč izvoljen na volitvah leta 2010, ki jih je opozicija bojkotirala, vlado pa obtožila ustrahovanja;

B.  ker je predsednik Nkurunziza 26. aprila 2015 napovedal kandidaturo za tretji mandat, kar je v državi povzročilo najhujšo politično krizo po koncu državljanske vojne; ker je policija proti mirnim protestnikom uporabila prekomerno silo, ki je povzročila številne smrtne žrtve; ker je EU 28. maja 2015 prekinila misijo za opazovanje volitev, saj niso bili izpolnjeni minimalni sprejemljivi pogoji za izvedbo demokratičnih volitev; ker je bil Pierre Nkurunziza 26. avgusta 2015 ponovno izvoljen po postopku, za katerega je mednarodna skupnost menila, da ni bil vključujoč in verodostojen;

C.  ker je bilo po poročilih Urada visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice od aprila 2015 ubitih najmanj 198 ljudi, med katerimi je tudi devet civilistov, ki so jih 13. oktobra 2015 v četrti Ngarara v predmestju prestolnice Bujumbura po hitrem postopku domnevno usmrtili pripadniki policije, ker je burundijski generalni državni tožilec po pozivu generalnega sekretarja OZN ustanovil preiskovalno komisijo;

D.  ker se ocenjuje, da je več kot 200.000 ljudi pobegnilo iz Burundija in išče zatočišče v sosednjih državah; ker je EU julija 2015 zaradi vedno slabših humanitarnih razmer v državi okrepila humanitarno pomoč in namenila dodatnih 4,5 milijona EUR za razseljeno prebivalstvo;

E.  ker organizacije za človekove pravice opozarjajo na naraščajoče politično motivirano nasilje in nekaznovanost v državi, hudo poslabšanje razmer na področju človekovih pravic, usmrtitve po hitrem postopku in zunajsodne usmrtitve, samovoljne aretacije in pridržanja, tudi zagovornikov človekovih pravic, mučenje, grožnje in ustrahovanje, kar pretežno izvajajo oblasti; ker se ta dejanja ne preiskujejo in storilci ne preganjajo;

F.  ker je vlada v zadnjih tednih še bolj zaostrila odnos do neodvisnih medijev in časopisov; ker so policisti hudo pretepli več novinarjev, ki so bili tudi sodno preganjani; ker je burundijsko ministrstvo za notranje zadeve 23. novembra 2015 ukinilo delovanje glavnih skupin civilne družbe in nevladnih organizacij;

G.  ker je bil Burundi ena od prvih držav, skupaj z Ruando in Demokratično republiko Kongo, ki je začela volilni cikel na območju afriških Velikih jezer, zato se je pričakovalo, da bo zgled pri spoštovanju mednarodnega in ustavnega reda, kar je nujno za trajen proces demokratizacije, mir in razvoj v regiji;

H.  ker je Afriška unija nedavno začela preiskovati kršitve človekovih pravic v Burundiju in pozvala k uvedbi ciljnih sankcij; ker so Evropska unija in Združene države sprejele usmerjene sankcije zoper posameznike;

I.  ker je EU 26. oktobra 2015 zahtevala, da bi se v skladu s členom 96 Sporazuma iz Cotonouja začela posvetovanja, na katerih bi preiskali nespoštovanje bistvenih elementov sporazuma, in sicer človekovih pravic, demokratičnih načel in pravne države;

J.  ker politični zastoj v Burundiju ter poslabšanje varnostnih in gospodarskih razmer močno obremenjujejo prebivalstvo in ogrožajo stabilnost celotne regije;

K.  ker ima mednarodna skupnost pomembno vlogo v regiji, saj jamči za dogovore iz Aruše; ker pa doslej vsa regionalna in podregionalna prizadevanja za odpravo krize in ponovno vzpostavitev dialoga med vsemi političnimi silami niso prinesla pričakovanih sadov;

L.  ker so se pripadniki politične opozicije in skupine civilne družbe 1. avgusta 2015 sestali v Adis Abebi, da bi ustanovili nacionalni svet za ponovno vzpostavitev dogovorov iz Aruše in pravne države;

M.  ker je predsednik Nkurunziza 23. septembra 2015 podpisal odlok, s katerim je bila ustanovljena nacionalna komisija za dialog znotraj Burundija, ki naj bi šest mesecev vodila pogajanja; ker je civilna družba izrazila velik dvom, da bo komisija uspešna;

N.  ker je generalni sekretar OZN Ban Ki Mun v pismu, ki ga je 31. novembra 2015 poslal Varnostnemu svetu OZN, pozval, da je treba sprejeti ukrepe za preprečitev množičnih grozodejstev v Burundiju, in predstavil tri možnosti za posredovanje v tej državi, tudi z morebitno mirovno operacijo;

O.  ker EU pomembno prispeva k burundijskemu letnemu proračunu (skoraj polovica ga izhaja iz mednarodne pomoči) in je nedavno Burundiju, ki je ena od najrevnejših držav na svetu, iz Evropskega razvojnega sklada za obdobje 2014–2020 namenila 432 milijonov EUR;

P.  ker se stopnjujejo napadi na humanitarno osebje;

1.  izraža globo zaskrbljenost zaradi hudih varnostnih in političnih razmer v Burundiju in hitrega slabšanja humanitarnih razmer; poziva k takojšnji ustavitvi nasilja in političnega ustrahovanja nasprotnikov ter k takojšnji razorožitvi vseh oboroženih skupin, ki so povezane s političnimi strankami; izreka sožalje družinam žrtev;

2.  želi opomniti burundijske oblasti na njihove obveznosti, da zagotovijo temeljne pravice, kot so opredeljene v Afriški listini o človekovih pravicah in pravicah ljudstev ter drugih mednarodnih in regionalnih instrumentih o človekovih pravicah;

3.  odločno obsoja uporabo sile proti miroljubnim in neoboroženim protestnikom; poziva burundijske oblasti, naj raziščejo kršitve človekovih pravic, ki naj bi jih zakrivili pripadniki policije in državni uradniki, ter poskrbijo, da bodo storilci odgovarjali za svoja dejanja; poziva jih tudi, naj ob doslednem spoštovanju mednarodnega prava in človekovih pravic sprejmejo potrebne ukrepe za razorožitev vseh oboroženih skupin; poudarja, da je v njih veliko mladih in zato poziva k sprejetju posebnega pristopa pri njihovem obravnavanju, hkrati pa poziva mednarodno skupnost, naj pomaga, da se bodo ponovno vključili v družbo, in spodbuja njihovo udeležbo v mirnem političnem procesu;

4.  poziva burundijsko vlado, naj nadaljuje proces demokratizacije v državi, spoštuje, ščiti in spodbuja civilne in politične pravice svojih državljanov ter spoštuje temeljne pravice, zlasti svobodo govora;

5.  znova poudarja, da je trajno politično rešitev v interesu varnosti za vse Burundijce mogoče doseči le z dialogom in konsenzom, ki bosta vključevala burundijsko vlado, opozicijo in civilno družbo v skladu s sporazumom iz Aruše in burundijsko ustavo; zato pozdravlja in podpira posredovanje Afriške unije, Vzhodnoafriške skupnosti in OZN ter nedavno imenovanje posebnega svetovalca OZN za Burundi; poziva opazovalce za človekove pravice in mediatorja, naj bodo pozorni na položaj žensk in njihovo vključevanje v politični dialog ter vrnitev miru;

6.  opominja, da partnerstvo med EU in Burundijem ureja Sporazum iz Cotonouja ter da so vse strani zavezane k spoštovanju in izvajanju določb tega sporazuma, zlasti v zvezi s spoštovanjem človekovih pravic; ugotavlja, da izvajanje mehanizma iz člena 96 kaže tudi zavezanost EU ne le človekovim pravicam, pravni državi in demokraciji, temveč tudi burundijskemu narodu;

7.  pozdravlja napotitev opazovalcev Afriške unije za človekove pravice in vojaških strokovnjakov, da bi spremljali razmere na področju človekovih pravic, in poudarja, kako pomembno je sodelovanje z njimi, da bi jim olajšali izvajanje njihovega mandata; poziva Afriško unijo in OZN, naj razmislita o napotitvi mirovne misije, če se bodo varnostne razmere in razmere na področju človekovih pravic v Burundiju še naprej slabšale;

8.  izraža globo zaskrbljenost zaradi naraščajočega navala burundijskih beguncev v sosednje države; znova izraža podporo in solidarnost vsem humanitarnim organizacijam na kraju samem in sosednjim državam gostiteljicam; zato pozdravlja zavezanost EU, da bo povečala finančno podporo in humanitarno pomoč za zadovoljitev najnujnejših potreb teh prebivalcev;

9.  poziva Afriško unijo in EU, naj dosledno upoštevata regionalno razsežnost in preprečita nadaljnjo destabilizacijo regije, zlasti z ohranjanjem trajnega političnega dialoga med državami na tem območju, ne le na državni ravni, marveč tudi med organizacijami civilne družbe ter na upravni in politični ravni;

10.  ponovno potrjuje, da podpira usmerjene sankcije, ki jih je v skladu s sklepi Afriške unije in OZN odobrila EU zaradi poslabšanja stanja na področju pravne države in človekovih pravic v Burundiju;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam, vladi Burundija, vladam območja afriških Velikih jezer, Afriški uniji, Vzhodnoafriški skupnosti, generalnemu sekretarju OZN, sopredsedujočima skupni parlamentarni skupščini AKP-EU in vseafriškemu parlamentu.

 

(1)

UL L 257, 2.10.2015, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov