Návrh usnesení - B8-1355/2015Návrh usnesení
B8-1355/2015

  NÁVRH USNESENÍ o situaci v Burundi

  9.12.2015 - (2015/2973(RSP))

  předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička za skupinu ALDE

  Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1348/2015

  Postup : 2015/2973(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-1355/2015
  Předložené texty :
  B8-1355/2015
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8‑1355/2015

  Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Burundi

  (2015/2973(RSP))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na svá předchozí usnesení o Burundi, zejména na usnesení ze dne 9. července 2015[1],

  –  s ohledem na revidovanou Dohodu z Cotonou, zejména na článek 96 této dohody,

  –  s ohledem na dohodu z Aruši o míru a usmíření v Burundi,

  –  s ohledem na ústavu Republiky Burundi,

  –  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR),

  –  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů (ACHPR),

  –  s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

  –  s ohledem na předběžné prohlášení volební pozorovatelské mise OSN v Burundi ze dne 27. července 2015,

  –  s ohledem na prohlášení Africké unie ze dne 17. října 2015,

  –  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných (ACDEG),

  –  s ohledem na předběžné prohlášení volební pozorovatelské mise Východoafrického společenství k prezidentským volbám v Republice Burundi ze dne 21. července 2015,

  –  s ohledem na rozhodnutí předsednictva Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 14. června 2015 pozastavit kvůli situaci v zemi volební pozorovatelskou misi shromáždění vyslanou do Burundi,

  –  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv a na obecné zásady EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu a na závěry Rady z června 2014, v nichž se zavázala k zintenzivnění práce v souvislosti s obhájci lidských práv,

  –  s ohledem na závěry Rady EU o Burundi ze dne 22. června 2015 a na prohlášení vysoké představitelky Unie, místopředsedkyně Komise Federiky Mogheriniové jménem EU v návaznosti na prezidentské volby v Burundi,

  –  s ohledem na prohlášení skupiny mezinárodních vyslanců a zástupců pro oblast afrických Velkých jezer ze dne 28. srpna 2015 o situaci v Burundi,

  –  s ohledem na rozhodnutí Rady (SBOP) 2015/1763 ze dne 1. října 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi[2],

  –  vzhledem k tomu, že Rada schválila dne 26. října 2015 dopis, v němž se Burundi vyzývá ke konzultacím v souladu s postupem stanoveným v článku 96 dohody o partnerství AKT-EU (dále jen „dohody z Cotonou“) pro případ nedodržení jejích základních prvků, jako jsou lidská práva, demokratické zásady a právní stát,

  –  s ohledem na závěry zasedání Rady o Burundi ze dne 16 listopadu 2015,

  –  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2248 (2015) ze dne 12. listopadu 2015,

  –  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že prohlášení prezidenta Nkurunzizy o jeho kandidatuře pro třetí volební období ze dne 26. dubna 2015 vyvolalo v zemi nepokoje, podnítilo rozsáhlé protesty a neúspěšný pokus o převrat dne 13. května 2015; vzhledem k tomu, že vrcholní představitelé řady státních orgánů, včetně předsedy národního shromáždění, viceprezidenta, dvou členů nezávislé státní volební komise a staršího soudce ústavního soudu posléze ze země uprchli, přičemž se strachovali o svou bezpečnost; vzhledem k tomu, že v důsledku politického napětí statisíce osob opustily tuto zemi; vzhledem k tomu, že EU pozastavila svou pozorovatelskou volební misi;

  B.   vzhledem k tomu, že v průběhu voleb nebyly respektovány demokratické zásady a byl porušen smysl a obsah dohod z Aruši, což vedlo k bojkotu voleb ze strany opozičních stran a občanské společnosti; vzhledem k tomu, že se Nkurunziza ujal třetího volebního období ve funkci prezidenta přes protesty mezinárodních dárců a prohlášení volební pozorovatelské mise OSN v Burundi (MENUB) o tom, že volby nebyly důvěryhodné ani svobodné;

  C.  vzhledem k tomu, že od prezidentských voleb konaných 21. července 2015 prudce narostly represálie a omezování svobody projevu a shromažďování; vzhledem k tomu, že dne 28. září 2015 vydal Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) zprávu o znepokojivém nárůstu zatýkání, zadržování a usmrcování osob v období od začátku září a naléhavě vyzval orgány země, aby zakročily proti beztrestnosti; vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Raad uvedl, že téměř každý den jsou v určitých čtvrtích Bujumbury nalézána na ulicích mrtvá těla obětí, které byly zjevně usmrceny výstřelem z bezprostřední blízkosti. Těla obětí někdy vykazují známky mučení a obvykle jsou nalézána se  za zády svázanými pažemi;

  D.  vzhledem k tomu, že rostoucí politické násilí a nebezpečnost v Bujumbuře vede k cíleným vraždám členů opoziční, ale i vládní, strany; vzhledem k tomu, že se situace dále zhoršila, neboť pokusům o vraždu museli čelit přední političtí představitelé obou stran: generál Adolphe Nshimiriman, jenž byl blízkým spolupracovníkem prezidenta Nkurunzizy, byl usmrcen po útoku z RPG dne 2. srpna 2015; následujícího dne byl postřelen a těžce zraněn obránce lidských práv Pierre Claver Mbonimpa; dne 15. srpna 2015 byl zastřelen bývalý náčelník generálního štábu ozbrojených sil plukovník Jean Bikomagu; dne 7. září 2015 byl zavražděn mluvčí opoziční strany Unie pro mír a rozvoj Patrice Gahungu; dne 11. září 2015 přežil pokus o atentát velitel ozbrojených sil Burundi generál Prime Nivongabo; a dne 18. října 2015, den po nahlášení její nezvěstnosti, bylo nalezeno v řece Gikomě tělo představitelky opozice a aktivistky protikorupční kampaně Charlotty Umugwanezaové;

  E.  vzhledem k tomu, že dne 3. října opět vypukly nepokoje na severu hlavního města Bujumbury ve čtvrtích Mutakura, Cibitoke a Ngagara, o nichž je známo, že byly hlavními centry opozice vůči třetímu funkčnímu období prezidenta Nkurunzizy, a v důsledku nichž zahynulo zřejmě více jak osm osob z řad civilního obyvatelstva; vzhledem k tomu, že ze zpráv úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva vyplývá, že 134 osob bylo zabito a byly zaznamenány případy svévolného zatýkání a zadržování, včetně 704 zatčení jen od začátku září; vzhledem k tomu, že ze země uprchlo 215 000 osob;

  F.   vzhledem k tomu, že zprávy z různých pramenů, jako je např. Mezinárodní federace lidských práv, organizace Human Rights Watch atd., svědčí o tom, že policie uplatňuje velmi brutální opatření, využívá nadměrné a nepřiměřené síly a mohla se dokonce dopustit i hromadných a mimosoudních poprav; vzhledem k tomu, že dne 2. října 2015 přijala Rada OSN pro lidská práva rezoluci, v níž žádá, aby bylo od uvedeného data zahájeno monitorování situace lidských práv v této zemi, které by mělo pokračovat během celého roku 2016;

  G.   vzhledem k tomu, že dne 17. října 2015 doporučila Rada Africké unie pro mír a bezpečnost, aby se urychlilo její plánování na vyslání jednotek do Burundi, mělo-li by se násilí v zemi dále stupňovat, vyzvala k vyšetření případů zneužití práv v této zemi a oznámila zahájení komplexního vyšetřování případů porušování lidských práv a násilných činů vůči civilnímu obyvatelstvu v Burundi;

  H.  vzhledem k tomu, že Africká unie vyzývá k tomu, aby byl v Kampale či Addis Abebě zahájen dialog, do něhož by se zapojili všichni aktéři z Burundi, včetně osob žijících v zahraničí a občanské společnosti; vzhledem k tomu, že EU podporuje tuto výzvu k zahájení inkluzivního dialogu, k němuž vyzval i generální tajemník OSN;

  I.  vzhledem k tomu, že orgány Burundi tvrdí, že jsou připraveny zahájit rozhovory s opozicí, a dne 23. září 2015 podepsal prezident výnos, kterým se zřizuje Národní komise pro celonárodní dialog v Burundi; vzhledem k tomu, že většina představitelů opozice či občanské společnosti, kteří vystupují proti třetímu funkčnímu období prezidenta Nkurunzizy, čelí stíhání a obvinění z vyvolávání nepokojů a účasti na pokusu o převrat z 13. května 2015; vzhledem k tomu, že předseda nově zvoleného národního shromáždění Pascal Nyabenda uvedl, že „do tohoto dialogu nebudou přizvány osoby, které se podílely na přípravě a pokusu o (...) převrat“;

  J.  vzhledem k tomu, že i když ugandští mediátoři oznámili, že dialog bude obnoven v listopadu, orgány Burundi vydaly mezinárodní zatykače na osoby z řad opozice a usilují o jejich vydání ze tří zemí – Belgie, Nizozemska a Rwandy;

  K.   vzhledem k dosavadnímu neúspěchu regionálního úsilí o ukončení krizové situace v zemi, které nedokázalo přivést opozici a vládu Burundi ke společnému jednacímu stolu, a ke skutečnosti, že nevládním organizacím je nadále bráněno ve výkonu jejich činnosti; vzhledem k tomu, že srážky bezpečnostních sil s ozbrojenci jsou téměř na denním pořádku a dramatická eskalace násilí může opět přivést tuto zemi na pokraj občanské války;

  1.  vyjadřuje své nejhlubší znepokojení nad politickou a humanitární situací v Burundi a nad jejími dopady pro stabilitu celého subregionu; vyzývá orgány Burundi, aby zabránily dalšímu porušování lidských práv; rozhodně odsuzuje veškeré násilné činy a zneužití a důsledně opakuje, že osoby, které se tohoto násilí dopustily, by za něj měly nést trestní odpovědnost a měly by být řádně stíhány; v této souvislosti podporuje prohlášení žalobkyně Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensoudové ze dne 6. listopadu;

  2.  odsuzuje pokus o státní převrat ze dne 13. května i veškeré násilné činy a porušování ústavního pořádku, ať byl jejich viníkem kdokoli, a připomíná, že Africká unie, EU a OSN naléhavě žádají všechny subjekty v Burundi, aby řešily své spory mírovými prostředky;

  3.  naléhavě vyzývá vládu Burundi, aby dodržovala své regionální a mezinárodní závazky v oblasti lidských práv a poskytla veškeré prostředky na posílení činnosti pozorovatelů Africké unie pro lidská práva a vysokého komisaře OSN pro lidská práva v této zemi;

  4.  vyzývá všechny strany v Burundi, tj. vládu, opozici a občanskou společnost, aby obnovily vzájemnou důvěru, zapojily se do inkluzivního dialogu, a vyhnuly se tak dalšímu zhoršování situace v zemi; opětovně připomíná, že pouze úsilím o nalezení konsensuálního řešení prostřednictvím smysluplných jednání lze dospět k udržitelnému politickému výsledku v zájmu burundského lidu a demokracie, vyvést zemi ze stávajícího patového stavu a zabránit tomu, aby se opět neocitla na pokraji občanské války, což by mělo nepochybně neblahý dopad na bezpečnost v širším regionu Velkých jezer a mohlo by to ohrozit volby v Demokratické republice Kongo a ve Rwandě;

  5.  opakuje názor, který vyjádřilo Východoafrické společenství, Africká unie a jež je uvedeno v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2248 (2015) ze dne 12. listopadu 2015, podle kterého lze trvalé politické řešení, jež bude v zájmu lidu Burundi, nalézt pouze prostřednictvím dialogu a rozvíjením konsensu v souladu s dohodou z Aruši a ústavou Burundi;

  6.  vyzývá EU a její členské státy, aby aktivně podpořily Východoafrického společenství a Africkou unii v jejich úsilí o dosažení trvalého politického řešení prostřednictvím celonárodního dialogu v Burundi; vítá sankce, které přijala Rada EU vůči čtyřem občanům Burundi, jejichž činnost ohrožuje demokracii a narušuje úsilí o dosažení politického řešení této krize;

  7.  vítá podnět EU, který spočívá v uplatnění ochranné doložky podle článku 96 dohody z Cotonou v pozitivním duchu s cílem dosáhnout kýženého výsledku tím, že orgány Burundi se vyzývají, aby se účastnily konzultací v zájmu nalezení řešení, které bude přijatelné pro všechny strany s cílem reagovat na porušení lidských práv, demokratických zásad a zásad právního státu a umožnit rychlé dosažení dohody o prvotních opatřeních snižujících napětí, která by položila základy rozhodnému pokroku ve smyslu ukončení krize a vytvořila podmínky pro smírné řešení, čímž by se zabránilo válce;

  8.  naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby posoudily možnost zmrazit veškerou nehumanitární pomoc, která je poskytována burundské vládě, a to až do té doby, než bude zastaveno nepřiměřené používání síly a porušování lidských práv ze strany vládních sil, které zjistil vysoký komisař OSN pro lidská práva, a bude nalezeno politické řešení na základě skutečně celonárodního dialogu v Burundi;

  9.  vyzývá EU a členské státy, aby podpořily další opatření Organizace spojených národů, včetně důraznější přítomnosti OSN v zemi, dojde-li k dalšímu zhoršení situace v Burundi;

  10.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám členských států, vládě Burundi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám zemí regionu Velkých jezer, vládám zemí Východoafrického společenství, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a Panafrickému parlamentu.