Menettely : 2015/2973(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1355/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1355/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2015 - 9.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0474

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 142kWORD 73k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.397v01-00
 
B8-1355/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Burundin tilanteesta (2015/2973(RSP))


Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Burundin tilanteesta (2015/2973(RSP))  
B8‑1355/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Burundista ja erityisesti 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman(1),

–  ottaa huomioon tarkistetun Cotonoun sopimuksen ja erityisesti sen 96 artiklan,

–  ottaa huomioon Burundin rauhaa ja sovinnontekoa koskevan Arushan sopimuksen,

–  ottaa huomioon Burundin tasavallan perustuslain,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan (ACHPR),

–  ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n Burundiin lähettämän vaalitarkkailuvaltuuskunnan (MENUB) 27. heinäkuuta 2015 antaman alustavan lausunnon,

–  ottaa huomioon Afrikan unionin 17. lokakuuta 2015 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon demokratiaa, vaaleja ja hallintoa koskevan Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon Itä-Afrikan yhteisön Burundin presidentinvaaleihin lähettämän vaalitarkkailuvaltuuskunnan 21. heinäkuuta 2015 antaman alustavan lausunnon,

–  ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen työvaliokunnan 14. kesäkuuta 2015 tekemän päätöksen peruuttaa edustajakokouksen vaalitarkkailuvaltuuskunnan matka Burundiin maassa vallitsevan tilanteen takia,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat ja sananvapautta koskevat Euroopan unionin ihmisoikeussuuntaviivat sekä kesäkuussa 2014 annetut neuvoston päätelmät, joissa se sitoutui tehostamaan ihmisoikeuksien puolustajiin liittyviä toimiaan,

–  ottaa huomioon 22. kesäkuuta 2015 hyväksytyt neuvoston Burundia koskevat päätelmät sekä komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin Euroopan unionin puolesta antaman julkilausuman Burundin presidentinvaalien jälkeen 23. heinäkuuta 2015,

–  ottaa huomioon Afrikan suurten järvien alueen kansainvälisten lähettiläiden ja edustajien ryhmän 28. elokuuta 2015 antaman julkilausuman Burundin tilanteesta,

–  ottaa huomioon 1. lokakuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/1763 Burundin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä(2),

–  ottaa huomioon neuvoston 26. lokakuuta 2015 hyväksymän kirjeen, jossa Burundi kutsutaan EU–AKT-kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimuksen) 96 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisiin neuvotteluihin, koska se ei ole noudattanut sopimuksen olennaisia osia eli kunnioittanut ihmisoikeuksia sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteita.

–  ottaa huomioon 16. marraskuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät Burundista,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 12. marraskuuta 2015 antaman päätöslauselman 2248 (2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että presidentti Nkurunzizan 26. huhtikuuta 2015 antama ilmoitus, että hän pyrkii kolmannelle kaudelle, syöksi maan kaaokseen aiheuttaen laajoja protesteja ja epäonnistuneen vallankaappausyrityksen 13. toukokuuta 2015; toteaa, että monet eri instituutioiden jäsenet, kuten kansalliskokouksen puhemies, varapresidentti, kaksi riippumattoman kansallisen vaalikomission (CENI) jäsentä sekä perustuslakituomioistuimen vanhempi tuomari ovat sen jälkeen paenneet maasta kertoen syyksi pelon omasta turvallisuudestaan; ottaa huomioon, että poliittisten jännitteiden vuoksi sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan maasta; ottaa huomioon, että EU keskeytti vaalitarkkailuvaltuuskuntansa matkan;

B.  toteaa, että vaaleissa ei noudatettu lainkaan demokratian periaatteita, ja ne olivat vastoin Arushan sopimusten henkeä ja kirjainta, minkä vuoksi oppositiopuolueet ja kansalaisyhteiskunta boikotoivat niitä; toteaa, että Nkurunziza aloitti kolmannen kautensa Burundin presidenttinä huolimatta kansainvälisten avunantajien protesteista ja YK:n Burundiin lähettämän vaalitarkkailuvaltuuskunnan (MENUB) lausunnoista ja että vaalit eivät olleet uskottavat eivätkä vapaat;

C.  toteaa, että valtion sortotoimet ja sananvapauden ja kokoontumisvapauden rajoitukset ovat lisääntyneet jyrkästi 21. heinäkuuta 2015 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen; toteaa, että YK:n pakolaisasian päävaltuutetun toimisto raportoi 28. syyskuuta pidätysten, vangitsemisten ja tappamisen huolestuttavasta lisääntymisestä syyskuun alun jälkeen ja vaati maan viranomaisia torjumaan rankaisemattomuutta; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Zeid Ra’ad on sanonut, että vainajien ruumiita löydetään eräiden Bujumburan kaupunginosien kaduilta lähes joka päivä ja että monissa tapauksissa vaikuttaa siltä, että uhrit on tapettu lähietäisyydeltä ampumalla, ja ruumiissa on joskus merkkejä kidutuksesta ja tavallisesti ne löydetään kädet selän taakse sidottuina;

D.  ottaa huomioon, että lisääntynyt poliittinen väkivalta ja turvattomuus Bujumburassa on johtanut oppositiopuolueiden ja hallituspuolueiden jäsenten murhiin; ottaa huomioon, että tilanne on heikentynyt, ja tunnettuja henkilöitä molemmista leireistä on joutunut murhayritysten kohteeksi; toteaa, että presidentti Pierre Nkurunzizan läheinen avustaja kenraali Adolphe Nshimirimana tapettiin raketti-iskussa 2. elokuuta 2015, ihmisoikeusaktivisti Pierre Claver Mbonimpaa ammuttiin ja haavoitettiin vakavasti seuraavana päivänä, Burundin armeijan entinen esikuntapäällikkö eversti Jean Bikomagu, ammuttiin kuoliaaksi 15. elokuuta 2015, oppositiossa olevan rauhan ja kehityksen liiton tiedottaja Patrice Gahungu tapettiin 7. syyskuuta 2015, Burundin asevoimien komentaja kenraali Prime Niyongabo joutui murhayrityksen kohteeksi 11. syyskuuta 2015 ja oppositiojohtajan ja korruption vastaiseen kampanjaan osallistuneen Charlotte Umugwanezan ruumis löydettiin Gikoma-joesta 18. lokakuuta 2015 päivä sen jälkeen, kun hänet oli ilmoitettu kadonneeksi;

E.  ottaa huomioon, että väkivaltaisuudet alkoivat uudelleen 3. lokakuuta pääkaupungin Bujumburan pohjoisosissa Mutakurassa, Cibitokessa and Ngagarassa, jotka tunnetaan presidentti Nkurunzizan kolmatta kautta vastustaneiden keskeisinä kannatusalueina, ja niissä sai surmansa ainakin kahdeksan siviiliä; toteaa, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan 134 ihmistä on tapettu ja satoja on pidätetty ja vangittu mielivaltaisesti ja pelkästään syyskuun alun jälkeen on pidätetty 704 ihmistä ja yli 215 000 henkilöä on paennut maasta;

F.   ottaa huomioon, että eri lähteiden kuten Kansainvälisen ihmisoikeusliiton ja Human Rights Watchin mukaan poliisi on käyttänyt hyvin raakoja keinoja ja syyllistynyt kohtuuttomaan voimankäyttöön ja mahdollisesti jopa summittaisiin ja laittomiin teloituksiin; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyi 2. lokakuuta 2015 Burundia koskevan päätöslauselman, jossa kehotetaan tarkkailemaan maan ihmisoikeustilannetta tästä lähtien ja koko vuoden 2016 ajan;

G.   ottaa huomioon, että Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvosto suositti 17. lokakuuta 2015 vauhdittamaan suunnitelmia joukkojen lähettämisestä Burundiin jos väkivalta maassa pahenee, vaati tutkimuksia maassa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista ja ilmoitti aloittavansa perinpohjaiset tutkimukset ihmisoikeusloukkauksista ja Burundin siviiliväestöön kohdistetusta väkivallasta;

H.  ottaa huomioon, että Afrikan unioni vaatii järjestämään kiireesti Kampalassa tai Addis Abebassa vuoropuhelun, johon osallistuisivat kaikki burundilaiset toimijat, myös maan ulkopuolella asuvat ja kansalaisyhteiskunta; ottaa huomioon, että EU tukee tätä vaatimusta käydä kaikille avointa vuoropuhelua ja että myös YK:n pääsihteeri on vaatinut kaikille avointa vuoropuhelua;

I.  ottaa huomioon, että Burundin viranomaiset sanovat olevansa valmiita vuoropuheluun opposition kanssa, ja presidentti allekirjoitti 23. syyskuuta 2015 asetuksen, jolla perustetaan maan sisäisen vuoropuhelun toimikunta; ottaa huomioon, että suurinta osaa presidentti Nkurunzizan kolmatta kautta vastustavista opposition tai kansalaisyhteiskunnan edustajista syytetään kapinasta ja osallistumisesta 13. toukokuuta 2015 tapahtuneeseen vallankaappausyritykseen; ottaa huomioon, että uuden kansalliskokouksen puhemies Pascal Nyabenda ilmoitti, että vallankaappauksen järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuneita ihmisiä ei oteta mukaan vuoropuheluun;

J.  ottaa huomioon, että samalla kun ugandalaiset sovittelijat ilmoittivat, että vuoropuhelu aloitettaisiin uudelleen marraskuussa, Burundin viranomaiset antoivat kansainväliset pidätysmääräykset vastustajistaan ja vaativat heidän luovuttamistaan kolmesta maasta, Belgiasta, Alankomaista ja Ruandasta;

K.  ottaa huomioon, että alueelliset toimet kriisin ratkaisemiseksi maassa eivät toistaiseksi ole onnistuneet tuomaan Burundin oppositiota ja hallitusta neuvottelupöytään, ja kansalaisjärjestöjä on estetty tekemästä työtään; toteaa, että turvallisuusjoukkojen ja asemiesten välisistä yhteenotoista on tullut lähes päivittäisiä ja että väkivallan voimakas lisääntyminen on aiheuttanut vaaran maan liukumisesta takaisin sisällissotaan;

1.  on erittäin huolissaan Burundin vakavasta poliittisesta ja humanitaarisesta tilanteesta sekä sen seurauksista koko alueen vakaudelle; kehottaa Burundin viranomaisia estämään uudet ihmisoikeusrikkomukset; tuomitsee jyrkästi kaiken väkivallan ja väärinkäytökset ja toistaa, että väkivaltaan syyllistyneet on saatettava edesvastuuseen ja tuotava oikeuden eteen; tukee tässä asiassa Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän Fatou Bensoudan 6. marraskuuta antamaa lausuntoa;

2.  tuomitsee Burundissa 13. toukokuuta tapahtuneen vallankaappausyrityksen sekä kaikki väkivallanteot ja perustuslaillisen järjestyksen horjuttamisen niiden tekijöistä riippumatta ja muistuttaa, että Afrikan unioni, EU ja YK ovat vaatineet kaikkia osapuolia Burundissa sopimaan erimielisyytensä rauhanomaisin keinoin;

3.  kehottaa Burundin hallitusta noudattamaan alueellisia ja kansainvälisiä ihmisoikeussitoumuksiaan ja edistämään kaikin tarvittavin keinoin AU:n ihmisoikeustarkkailijoiden ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston työtä maassa;

4.  kehottaa kaikkia osapuolia Burundissa – hallitusta, oppositiota ja kansalaisyhteiskuntaa – palauttamaan keskinäisen luottamuksen ja ryhtymään kaikille avoimeen vuoropuheluun, jotta estetään maan tilanteen heikkeneminen entisestään; muistuttaa, että ainoastaan sovitteluratkaisuun pyrkimisellä asiakysymyksistä käytävien neuvottelujen avulla voidaan saavuttaa kestävä poliittinen tulos Burundin kansan ja demokratian etujen mukaisesti, saada maa pois nykyisestä umpikujasta ja estää sen liukuminen takaisin sisällissotaan, mikä johtaisi vääjäämättä kielteisiin vaikutuksiin koko suurten järvien alueen turvallisuuteen ja voisi vaarantaa vaalit Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ruandassa;

5.  toistaa Itä-Afrikan yhteisön (EAC), Afrikan unionin (AU) ja Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvoston 12. marraskuuta 2015 annetussa päätöslauselmassa 2248(2015) esitetyn näkemyksen, jonka mukaan kaikkien burundilaisten edun mukainen kestävä poliittinen ratkaisu voidaan löytää ainoastaan Arushan sopimusta ja Burundin perustuslakia noudattaen käytävän vuoropuhelun ja konsensukseen pyrkimisen avulla;

6.  kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita tukemaan Itä-Afrikan yhteisön ja Afrikan unionin työtä kestävän poliittisen ratkaisun saavuttamiseksi Burundin sisäisen vuoropuhelun kautta; pitää myönteisinä EU:n neuvoston hyväksymiä pakotteita neljälle henkilölle, jotka toiminnallaan heikentävät demokratiaa ja haittaavat pyrkimyksiä löytää poliittinen ratkaisu kriisiin;

7.  suhtautuu myönteisesti EU:n aloitteeseen avata hyvässä hengessä Cotonoun sopimuksen 96 artiklassa oleva suojalauseke pyrittäessä myönteiseen tulokseen kutsumalla Burundin viranomaiset osallistumaan neuvotteluihin, joissa pyritään kaikkien osapuolten hyväksyttävissä olevaan ratkaisuun ihmisoikeuksien, demokratian periaatteiden ja oikeusvaltioperiaatteen rikkomistapauksessa ja jotta voidaan sopia nopeasti alustavista jännityksen purkamistoimista, joilla voidaan edistää kriisin ratkaisemista ja luoda sovinnon ilmapiiriä sodan välttämiseksi;

8.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan kaiken muun kuin humanitaarisen avun keskeyttämistä Burundin hallitukselle, kunnes YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston todistama hallituksen joukkojen kohtuuton voimankäyttö ja ihmisoikeusloukkaukset on saatu loppumaan ja Burundin sisäiseen vuoropuheluun perustuva poliittinen ratkaisu on löydetty;

9.  kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita tukemaan YK:n lisätoimenpiteitä, myös YK:n voimakkaampaa läsnäoloa Burundissa, jos tilanne maassa heikkenee entisestään;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Burundin hallitukselle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan suurten järvien alueen valtioiden hallituksille, Itä-Afrikan yhteisön maiden hallituksille, YK:n pääsihteerille, AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille sekä yleisafrikkalaiselle parlamentille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0275.

(2)

EUVL L 257, 2.10.2015, s. 37.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö