Propunere de rezoluţie - B8-1362/2015Propunere de rezoluţie
B8-1362/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton

9.12.2015 - (2015/2979(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1362/2015

Procedură : 2015/2979(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1362/2015
Texte depuse :
B8-1362/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑1362/2015

Rezoluția Parlamentului european referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton

(2015/2979(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de pace de la Dayton, cadrul general și cele 12 anexe ale acestuia,

–  având în vedere rezoluțiile sale din 7 iulie 2005[1], din 15 ianuarie 2009[2] și din 9 iulie 2015[3] referitoare la Srebrenica,

–  având în vedere Avizul din 11 martie 2005 al Comisiei de la Veneția referitor la situația constituțională din Bosnia și Herțegovina și puterile Înaltului Reprezentant,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Acordul de pace de la Dayton a fost semnat la Paris, la 14 decembrie 1995, punând capăt celui mai sângeros război din Europa de la sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial;

B.  întrucât acest acord a pus capăt războiului, dar nu a reușit să creeze un stat funcțional și autonom;

1.  reamintește importanța semnării Acordului de pace de la Dayton; onorează memoria tuturor victimelor tragice ale războiului din Bosnia și Herțegovina și își exprimă sincerele condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața;

2.  constată cu regretă că, după 20 de ani de la încheierea conflictului și instituirea unui acord-cadru general, care stabilește principalele aspecte ale instaurării păcii și viitoarea formă a țării, niciunul dintre guvernele care s-au succedat nu a reușit să avanseze în mod suficient programul de reformă și să construiască un stat cu adevărat funcțional și autonom;

3.  solicită autorităților să considere cea de-a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton un stimulent pentru a avansa în realizarea reformelor necesare - în special având în vedere cererea pendinte a Bosniei și Herțegovinei de aderare la UE - reforme care vor contribui la instaurarea unei veritabile egalități pentru toate cele trei națiuni constitutive;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, guvernului și parlamentului Bosniei și Herțegovinei și entităților acesteia, precum și guvernelor și parlamentelor țărilor din Balcanii de Vest.