Predlog resolucije - B8-1362/2015Predlog resolucije
B8-1362/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o 20. obletnici Daytonskega mirovnega sporazuma

9.12.2015 - (2015/2979(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1362/2015

Postopek : 2015/2979(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-1362/2015
Predložena besedila :
B8-1362/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-1362/2015

Resolucija Evropskega parlamenta  o 20. obletnici Daytonskega mirovnega sporazuma

(2015/2979(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Daytonskega mirovnega sporazuma, njegovega splošnega okvira in njegovih dvanajstih prilog,

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 7. julija 2005[1], 15. januarja 2009[2] in 9. julija 2015[3] o Srebrenici,

–  ob upoštevanju mnenja Beneške komisije z dne 11. marca 2005 o ustavnih razmerah v Bosni in Hercegovini in pristojnostih visokega predstavnika,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je bil Daytonski mirovni sporazum podpisan 14. decembra 1995 v Parizu in je končal najbolj krvav spopad v Evropi po koncu druge svetovne vojne;

B.  ker je bila s sporazumom končana vojna, ni pa bila vzpostavljena delujoča in samozadostna država;

1.  opozarja na pomen podpisa Daytonskega mirovnega sporazuma in se spominja vseh tragičnih žrtev vojne v Bosni in Hercegovini ter izreka iskreno sožalje družinam umrlih;

2.  z obžalovanjem ugotavlja, da 20 let od konca konflikta in oblikovanja splošnega okvirnega sporazuma, ki je orisal glavne vidike mirovne rešitve in prihodnjo obliko države, zaporedne vlade niso uspele izvesti programa reform in zgraditi v celoti delujoče in samozadostne države;

3.  poziva oblasti, naj izkoristijo 20. obletnico Daytonskega mirovnega sporazuma kot spodbudo za dokončanje potrebnih reform – zlasti glede na prošnjo Bosne in Hercegovine za članstvo v EU – , kar bo vodilo k zagotavljanju resnične enakosti med tremi konstitutivnimi narodi;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic, vladi in parlamentu Bosne in Hercegovine in njenih entitet ter vladam in parlamentom držav Zahodnega Balkana.