Propunere de rezoluţie - B8-1364/2015Propunere de rezoluţie
B8-1364/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton

9.12.2015 - (2015/2979(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa în numele Grupului GUE/NGL

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1362/2015

Procedură : 2015/2979(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1364/2015
Texte depuse :
B8-1364/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑1364/2015

Rezoluția Parlamentului european referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton

(2015/2979(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Bosnia și Herțegovina,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât dezmembrarea Iugoslaviei a avut ca urmare un război sângeros și intervenții străine în regiunea Balcanilor de Vest; întrucât evoluțiile din Balcanii de Vest din acea vreme au reflectat și eșecul UE, al statelor sale membre și al comunității internaționale în ansamblu de a concepe o politică menită capabilă crizele;

B.  întrucât Acordul de la Dayton au pus capăt războiului, însă nu a soluționat conflictul dintre croații, sârbii și bosniacii din țară, ci mai degrabă l-a înghețat; întrucât sistemul politic instituit prin Acordul de la Dayton perpetuează diviziunile etnice și caracterul complicat al procesului decizional;

C.  întrucât arhitectura instituțională extrem de complexă și ineficientă, absența unei voințe politice și a unei viziuni comune, precum și atitudinile etnocentrice reprezintă un impediment grav pentru progresul țării; întrucât impasul politic prelungit reprezintă un obstacol major pentru stabilizarea și dezvoltarea țării și îi privează pe cetățeni săi de un viitor sigur și prosper;

D.  întrucât Bosnia și Herțegovina continuă să depindă de ajutorul extern pentru a putea funcționa; întrucât peste 50 % din veniturile statului Bosnia și Herțegovina sunt cheltuite pentru întreținerea administrației la numeroase niveluri; întrucât, pe de altă parte, Bosnia și Herțegovina are una dintre cele mai ridicate rate ale șomajului în rândul tinerilor din Europa (59 % din populația activă cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani);

E.  întrucât tensiunile politice dintre cele două entități și dintre cele trei comunități etnice sunt constante și sunt contraproductive pentru funcționarea Bosniei și Herțegovinei; întrucât aceste tensiuni se reflectă în activitatea sistemului judiciar al țării, care nu este pe deplin eficace în judecarea cauzelor în care sunt implicate persoane acuzate de crime de război și în pronunțarea unor hotărâri definitive; întrucât obstacolul principal în calea unei urmăriri penale efective a crimelor de război în Bosnia și Herțegovina este complexitatea și fragmentarea cadrului legislativ;

F.  întrucât nu trebuie să se permită ca persoanele vinovate de crime de război să se sustragă justiției; întrucât eradicarea impunității pentru crimele de război este o condiție necesară pentru ca cetățenii Bosniei și Herțegovinei să poată avea încredere în sistemul național de justiție;

G.  întrucât Bosnia și Herțegovina este încă sub protectorat internațional; întrucât Înaltul Reprezentant al ONU pentru Bosnia și Herțegovina are competențe ample, inclusiv legislative și administrative; întrucât aceasta permite politicienilor din Bosnia și Herțegovina să evite să-și aproprieze procesul politic și să-și asume responsabilitățile inerente;

H.  întrucât majoritatea politicienilor bosniaci și a funcționarilor străini sunt actualmente de acord că Acordul de la Dayton și-a îndeplinit misiunea; întrucât angajamentul scris - adoptat de Președinția Bosniei și Herțegovinei, semnat de liderii tuturor partidelor politice și aprobat de Parlament la 23 februarie 2015 - privind o serie de măsuri pentru funcționalitatea și eficiența instituțională, pentru lansarea reformelor la toate nivelurile de guvernare, pentru a accelera procesul de reconciliere și pentru a consolida capacitățile administrative au reprezentat un pas înainte în direcția unei reforme constituționale, însă până în prezent nu a produs rezultate tangibile;

I.  întrucât Bosnia și Herțegovina se confruntă cu o serie de provocări cum ar fi criza refugiaților, criminalitatea organizată (în special traficul de droguri și traficul de ființe umane) și extremismul religios; întrucât un număr din ce în ce mai mare de solicitanți de azil vor fi blocați în Balcanii de Vest; întrucât acest lucru poate crește probabilitatea violențelor în regiune, ale cărei probleme preexistente, cum ar fi tensiunile etnice, criminalitatea organizată și rata ridicată a șomajului, s-ar putea agrava în lunile care urmează;

1.  subliniază faptul că soluționarea problemelor în Bosnia și Herțegovina este esențială pentru stabilitatea și prosperitatea din regiunea Balcanilor; subliniază faptul că prosperitatea economică și stabilitatea socială sunt posibile numai în cazul în care au ca bază o societate și un stat democratice și incluzive; remarcă că reforma constituțională care vizează consolidarea, raționalizarea și fortificarea cadrului instituțional stabilit de Acordul de la Dayton rămâne esențială pentru transformarea Bosniei și Herțegovinei într-un stat eficient, incluziv și pe deplin funcțional; invită insistent toți liderii politici din Bosnia și Herțegovina, precum și comunitatea internațională să acționeze pentru a realiza schimbările necesare, inclusiv prin abordarea problemei structurii administrative complexe și costisitoare a țării, care conduce la o suprapunere a competențelor între statul central, entități, cantoane și municipalități;

2.  subliniază faptul că o apropriere reală a procesului de reformă de către poporul din Bosnia și Herțegovina este esențială; solicită, prin urmare, începerea imediată a negocierilor pentru a pune capăt statutului de protectorat al Bosniei și Herțegovinei;

3.  invită insistent forțele politice de la toate nivelurile puterii din țară să se implice mai mult în cooperare și dialog, în vederea depășirii conflictelor existente; salută angajamentul exprimat de liderii tuturor partidelor politice și aprobat de Parlament de a lansa reforme la toate nivelurile de guvernare și de a accelera procesul de reconciliere; solicită ca aceste procese să fie transparente și incluzive;

4.  consideră că este esențial să se consolideze rolul societății civile în procesele politice, dându-i posibilitatea de a exprima interesele cetățenilor, în special ale tinerilor; regretă că mecanismele instituționale de cooperare cu societatea civilă rămân insuficiente și împiedică dezvoltarea unei democrații mai participative, mai incluzive și mai reactive în întreaga țară; solicită, prin urmare, mecanisme transparente și incluzive de consultare a publicului, care să implice toți actorii publici; instituirea unui cadru pentru dezbaterea publică a deciziilor legislative importante; și adoptarea unei strategii naționale pentru societatea civilă;

5.  invită entitățile și nivelul statal al sistemului judiciar să aducă în fața justiției autorii crimelor de război și să satisfacă așteptările sutelor de mii de victime ale războiului din Bosnia și Herțegovina, în vederea facilitării procesului de reconciliere și a coexistenței pașnice a tuturor celor trei comunități etnice de pe teritoriul Bosniei și Herțegovinei;

6.  solicită renunțarea la retorica naționalistă și etnocentrică a conducerii politice a celor trei popoare constitutive din Bosnia și Herțegovina; condamnă toate tipurile de segregare și de discriminare pe bază religioasă sau etnică din această țară;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Președinției Bosniei și Herțegovinei, Consiliului de miniștri din Bosnia și Herțegovina, Adunării Parlamentare a Bosniei și Herțegovinei și guvernelor și parlamentelor Federației Bosnia și Herțegovina și Republica Srpska, precum și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite și guvernelor din 10 de județe/cantoane din Bosnia și Herțegovina.