PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 146kWORD 57k
30.11.2015
PE574.438v01-00
 
B8-1369/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


EU:n kansalaisten suojelemisesta antibioottiresistenssin lisääntymiseltä, jota geenimanipuloidun rehun käyttö aiheuttaa


Franz Obermayr

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys EU:n kansalaisten suojelemisesta antibioottiresistenssin lisääntymiseltä, jota geenimanipuloidun rehun käyttö aiheuttaa  
B8-1369/2015

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, ettei geenimuunnellun rehun ravintoketjulle aiheuttamia pitkän aikavälin vahinkoja voi ennakoida, joten ne voivat vaikuttaa negatiivisesti unionin kansalaisten terveyteen eli heikentää pysyvästi mahdollisuuksia hoitaa vakavia sairauksia, sillä geenimuunnellun rehun käyttö aiheuttaa antibioottiresistenssin lisääntymistä ravintoketjun yksittäisissä osissa;

B.  toteaa, että geenimanipuloidun rehun viljely vaikuttaa koko ekosysteemiin ja sen vaikutukset leviävät näin myös organismeihin, joita ei ole geenimuunneltu;

1.  katsoo, että edellä mainitut kansalaisten terveyteen kohdistuvat vaarat huomioon ottaen kaiken geenimanipuloidun rehun viljely EU:ssa sekä tuonti EU:hun on kiellettävä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö