PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 305kWORD 57k
1.12.2015
PE574.441v01-00
 
B8-1371/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


työperäisistä kuolemantapauksista


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys työperäisistä kuolemantapauksista  
B8–1371/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Italian työtapaturmavakuutuksista vastaavan kansallisen vakuutuslaitoksen INAILin mukaan työperäiset kuolemantapaukset lisääntyvät Italiassa ja että tämä tieto on ristiriidassa sen kanssa, työpaikkatapaturmien määrän on kerrottu olevan laskussa ja että lokakuun lopulla työpaikalla pudonneiden määräksi kirjattiin noin 100 enemmän kuin samaan aikaan vuonna 2014;

B.  ottaa huomioon, että vakuutuslaitos INAILin mukaan tämä kasvu on huolestuttava, sillä vuoden 2015 ensimmäisen 10 kuukauden aikana ilmoitettiin 729 kuolemaan johtaneesta tapaturmasta (+16,1 prosenttia), toisin sanoen 101 uhria enemmän kuin samaan aikaan edellisenä vuonna;

1.  pyytää Euroopan komissiota käyttämään toimivaltaansa työterveyden ja ‑turvallisuuden alalla Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91, 114, 115, 151, 153 ja 352 artiklan nojalla ja laatimaan asianmukaisia toimia, jotta voitaisiin torjua tätä valitettavaa ongelmaa, joka koituu edelleen liian monen eurooppalaisen työntekijän kohtaloksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö