PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 150kWORD 57k
17.11.2015
PE574.442v01-00
 
B8-1372/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


tuhannen vasikan maatilan kieltämisestä Creusessa, Ranskassa


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tuhannen vasikan maatilan kieltämisestä Creusessa, Ranskassa  
B8-1372/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston 21. lokakuuta 1988 antaman suosituksen,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että tuhannen vasikan maatila on Saint-Martial-le-Vieux'ssa, Creusen alueella Ranskassa sijaitseva SAS Alliance Millevaches ‑yhtiön vasikoiden kasvatuskeskusta koskeva hanke;

B.  katsoo, että kyseessä on mieletön hanke sekä ekologisesti että taloudellisesti ja eläinten hyvinvoinnin kannalta;

C.  ottaa huomioon, että tässä keskuksessa on tarkoitus teurastaa eläimet tainnuttamatta niitä etukäteen, mikä aiheuttaa terveysriskejä eikä kunnioita eläimiä tuntevina olentoina;

D.  katsoo, että tuhannen vasikan elinolot ovat samat kuin tuhannen lehmän: ei pääsyä ulkoilmaan, teollisiin valmisteisiin perustuva ravinto, toistuvat sairaudet, tehotuotanto sekä maaperän ja pohjaveden saastuminen;

1.  pyytää tuhannen vasikan maatilan kieltämistä;

2.  kehottaa komissiota edistämään ympäristöystävällistä ja eläinten hyvinvointia kunnioittavaa laajaperäistä maataloutta, joka suosii lyhyitä toimitusketjuja ja tukee paikallista työllisyyttä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja allekirjoittajien nimet komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö