PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 309kWORD 58k
1.12.2015
PE574.443v01-00
 
B8-1373/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


eläkkeistä ja köyhyydestä


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys eläkkeistä ja köyhyydestä  
B8–1373/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Italian kansallisen sosiaalihuollon laitoksen pääjohtaja (INPS) on todennut, että mikäli BKT nousee yksi prosenttia, nykypäivän 30-vuotiaiden on tehtävä töitä 75-vuotiaaksi asti ennen eläkkeelle pääsyä ja etuuksien määrä on tuolloin keskimäärin 25 prosenttia vähemmän ja että tästä seuraa vakavia sopeutumisongelmia, jotka saattavat vain lisääntyä, mikäli talouskasvu on entistä heikompaa;

B.  ottaa huomioon, että INPS:n pääjohtajan mielestä tämä aiheuttaa hyvin vakavan köyhyysongelman niille, jotka menettävät työpaikkansa ennen 70 vuoden ikää. Näin ollen ongelmaan on puututtava vakavasti ja otettava käyttöön tiukkoja toimia köyhyyden torjumiseksi;

C.  ottaa huomioon, että tämä huoli on varmasti oikeutettu ja että sitä on pohdittava Euroopan laajuisesti, sillä ongelma on yhteinen monille jäsenvaltioille;

1.  kehottaa Euroopan komissiota käyttämään toimivaltaansa sosiaalipolitiikan alalla Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9, 10, 45-48, 145–164 artiklan nojalla, jotta nyt esitettyyn huoleen puututaan asianmukaisesti ja jotta huoli otetaan vakavasti, sekä toteuttamaan sosiaalista suojelua koskevia politiikkoja nykypäivän nuorten hyväksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö