PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 310kWORD 57k
2.12.2015
PE574.445v01-00
 
B8-1375/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


tunisialaisen öljyn tuonnista verottomasti


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tunisialaisen öljyn tuonnista verottomasti  
B8–1375/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan komissio pyrkii parhaillaan edistämään tunisialaisen öljyn tuontia verottomasti Eurooppaan ja että pelkästään vuonna 2015 tuonti on kasvanut 734 prosenttia, mikä on ajanut vaikeuksiin eurooppalaiset ja etenkin italialaiset tuottajat;

B.  ottaa huomioon, että päätös nostaa verottoman osuuden määrää entisestään 35 000 tonnia EU:n ja Tunisian välisen assosiaatiosopimuksen mukaisesti jo sovittujen 57 000 tonnin lisäksi on vaarassa ajaa jo vaikeuksissa olevan alan lopullisesti tien päähän ja että sen lisäksi sen on myös selvittävä Xylella fastidiosa ‑bakteerin aiheuttamasta epidemiasta ja Italiassa tuotettuun väärennettyyn öljyyn liittyvästä ongelmasta;

C.  ottaa huomioon, että vaikka EU:n terrorismin torjumiseksi Tunisialle antaman tuen katsotaan olevan oikea päätös, ei ole kuitenkaan oikeudenmukaista soveltaa toimia, jotka vahingoittavat vakavasti jäsenvaltioiden taloutta;

1.  kehottaa Euroopan komissiota tarkistamaan ilmoittamaansa päätöstä lisätä verottomasti tuotavan tunisialaisen öljyn osuutta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö