PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 311kWORD 57k
26.11.2015
PE574.446v01-00
 
B8-1376/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


hiv-tartunnoista Euroopassa


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys hiv-tartunnoista Euroopassa  
B8–1376/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen ja WHO:n Euroopan aluetoimiston hiljattain julkaiseman hi-viruksen/aidsin valvontaa käsittelevän raportin (HIV/AIDS Surveillance in Europe 2014) mukaan Euroopan unioniin ja Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa kirjattiin vuonna 2014 30 000 uutta hiv-tartuntaa ja että tartuntoja on 5,9 jokaista 100 000 henkilöä kohti;

B.  ottaa huomioon, että uusia hiv-tartuntoja diagnosoidaan eniten miesten keskuudessa ja että eniten tartuntoja on 25–29-vuotiaiden aikuisten keskuudessa;

C.  ottaa huomioon, että virus tarttuu pääasiallisesti miesten välisen sukupuoliyhteyden kautta, kun taas 33 prosenttia uusista tartunnoista johtuu heteroseksuaalien välisistä suhteista, jotka ovat näin ollen toiseksi yleisin tartuntatapa;

D.  ottaa huomioon, että hiv-tartunnat ovat edelleen suuri huolenaihe Euroopassa, sillä uusien hiv-tartuntojen määrä ei ole vähentynyt merkittävästi;

E.  ottaa huomioon, että hyvin usein tämänkaltaiset tartunnat diagnosoidaan liian myöhään;

1.  kehottaa komissiota kannustamaan jäsenvaltioita, jotta ne tarkistaisivat omia hiv‑viruksen ennaltaehkäisy- ja valvontastrategioitaan tartuntojen supistamiseksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö